کابل (پژواک ٢١ جوزا ٩٣) : داکتراشرف غنی احمدزی یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، ٥٠ وعدۀ بزرگ به مردم افغانستان داده است تا در صورت پیروزی آن را عملی سازد.
این نامزد، بیشتر وعده ها را در مناظره های انتخاباتی و سفر به ولایات در دور اول ( ١٣ دلو ٩٢ تا ١٣ حمل ٩٣ ) و دور دوم ( ١ تا ٢١ جوزاى ٩٣) مطرح کرده است.
مروری بر سخنان اشرف غنی احمدزی، نشان می دهد که وعده های این نامزد ریاست جمهوری، بیشتر بر محور مسايل اقتصادی و بهبود و ارتقاى درآمد مردم و دولت مى چرخد.
اقتصادی:
١- جوزجان:  پوهنتون تحقيقاتى نفت و گاز مى سازم. در این پوهنتون پیرامون نفت و گاز تحقیق خواهد شد و انجنیران و کارگران فنی آموزش خواهند دید.
٢- جوزجان: از گاز این ولایت باید برق تولید شود که در ابتدا برای مصارف جوزجان و سپس به سایر ولایات شمال و کابل تمدید گردد.
٣- کابل: در مدت پنج سال حکومتداری ام، هیچ فردی در کشور بدون مسکن نخواهدبود.
٤- کابل: انجام کارهای لازم برای حمایت از سرمایه گذاران و مصوونیت سرمایۀ آنها. قانون را ابتدا بر خود، جنرال دوستم و سرور دانش تطبیق خواهم کرد.
٥- هلمند: در صورت پیروزی، برای بازسازی بند کجکی به طور جدی توجه مى کنيم و برای حاصلات پنبۀ هلمند که در گدام ها ذخیره می شود و بازار فروش ندارند، بازار مناسب پیدا خواهيم کرد.
٦- کابل: ولایات سرحدی را به ولایات ترانزیتی تبدیل خواهد کرد.زمينۀ سرمايه گذارى در کشور را توسط خود افغانها مساعد می کنيم؛ نبايد چشم وگوش ما سوى کمک هاى خارجى باشد.
٧- کندز: این ولایت را محور ترانزیت بین المللی می سازیم و با سرمایه گذاری در بندر شیرخان، خط آهن را ازین مسیر تمدید خواهیم کرد.
٨- کندز: تحكيم سواحل درياى آمو، ميكانيزه ساختن زراعت، ايجاد پوهنتون زراعتى، توسعه ميدان هوايى و شهركندز، ازدیاد دو ولسوالى، رشد بخش خصوصى و صنايع دستى زنان، در اولويت کارى ام قرار خواهد داشت.
٩- خوست: در صورت پیروزی، میدان هوایی خوست را بین المللی می سازیم و بخاطر بازسازی جاده غلام خان این ولایت، اقدام خواهیم کرد.
١٠- پکتیا: اين ولايت را به منطقۀ ترانزیتی تبدیل خواهم کرد، بندهای آب از جمله بند مچلغو را خواهیم ساخت.
١١- ننگرهار: ولایات شرقی را به صادرکنندۀ برق تبدیل خواهم کرد. یک پوهنتون اسلامی به سویه بین المللی در جلال آباد خواهیم ساخت، این شهر را به یک مرکز صنعتی که حتی اقلام تولیدی آن به خارج از کشور صادر شود، مبدل می کنیم، کانال ننگرهار را اعمار و آب آن را مهار خواهیم کرد.
١٢- کندهار: تبدیل کردن کندهار به مرکز ترانزیتی در سطح منطقه، ساخت خط آهن در اسپین بولدک، تمدید خط لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان، و تبدیل کندهار به یک مرکز انتقال گاز، ساخت یک جاده دو طرفه از کندهار تا ارزگان، ایجاد برنامه همبستگی ملی بخاطر بازسازی شهرها شامل برنامه هاى حکومت ما خواهد بود.
١٣- بامیان: بر تقویت صنعت توريزم (سیاحت) در این ولایت، بازسازی، ساخت شاهراه بامیان-هرات و اتصال ولایات جنوبی و شمالی از طریق بامیان تمرکز ميکنيم.
١٤- هرات: تکمیل خط آهن ایران به هرات، فراهم ساختن زمینۀ صادرات از میدان هوایی هرات، مدیریت آب های جاری این ولایت، اقدام برای تمدید خط لوله گاز ترکمنستان. تبدیل کردن هرات به مرکز ترانزیت بین المللی و ایجاد فضای مصوون برای سرمایه گذاران.
١٥- فاریاب: ساخت خط آهن بین بندر آقينۀ فارياب، حيرتان بلخ و شيرخان کندز و اتصال آن به خط آهن ترکمنستان، تبدیل کردن فاریاب به یک مرکز تجارتی، سرمایه گذاری در بندر تجارتى آقينه در سرحد با ترکمنستان و احیاى بندر خواجه قچى، تسريع کار بند آب ولسوالى المار، ادامۀ شاهراه حلقوی بین فاریاب و بادغیس، رشد صنعت قالين، تبدیل کردن فاریاب به گدام زراعتی افغانستان.
١٦- فاریاب: ولايت فقير وغريب فارياب را با اقدام در راستای رشد تجارت، زراعت و استخراج معادن آن، به ولایت غنى تبديل می کنیم.
١٧: بدخشان: در قدم اول شاهراه تجارتى ابريشم را که از بدخشان عبور ميکند، به چين وصل نموده و آنرا به مرکز ترانزيتى جهان مسمى مى کنيم.
١٨- کابل: تقویت بانکداری اسلامی در کشور.
١٩- کابل: رسیدگی به قضیه کابل بانک و محاکمۀ عوامل آن.
امور فرهنگی، اجتماعی و دینی:
٢٠- کابل: تبدیل افغانستان به مرکز تفکر اسلامی، ایجاد مدارس بزرگ دینی برای هر حوزه بخاطر جلوگیری از سفر مردم برای ادامه تحصیلات علوم دینی به خارج از کشور.ارگ و مسجد را وصل نموده، اتحاد و همبستگى بين آنها مى آورم؛ بر حقوق مادى و معنوى عالمان دين احترام مى گذارم.
٢١- فاصله ميان ارگ ومسجد را ازبين ميبريم ، همبسته گى  ميان مردم ايجاد ميکنيم وبه حقوق مادى ومعنوى علما احترام مينماييم .
٢۲- زبان هاى رسمى را ترويج می دهیم.
محیط زیست:
٢۳- کابل: شهرهای بزرگ، از اثر آلودگی هوا با مشکلات فراوان روبه رو است. مشکل آب، مشکلی است که قابل توجه ما است. برای حفظ محیط زیست، حفاظت منابع طبيعی ضروری است و در اقدامات ما کنترول مواد نفتی شامل خواهد بود. وضعيت محيط زيست  درشهر کابل، شهريان را با خطر جدى مواجه ساخته  است. براى  حل اين مشکل، جلو ورود تيل بی کيفيت را خواهد گرفت و دوباره کابل را سرسبز خواهد کرد.
٢۴- پکتیا: پروژه های مشابه آنچه را که قبلاً از سوی آلمان در راستای حفاظت جنگل های پکتیا صورت گرفته بود، اجرا خواهم کرد.
حکومت داری:
٢۵- کابل: در صورت پیروزی در انتخابات، جهت تامین حضور پایدار و با ثبات نخبگان سیاسی، اقوام با هم برادر کشور در سطح رهبری نظام دولتی از طریق تعدیل قانون اساسی، معاونت جدید ریاست جمهوری را تاسیس و ترکیب ملی را تکمیل و تامین می نماید.
٢۶- کابل: تا زمان تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست معاونت، بعد از مراسم تحلیف، طی یک فرمان تقنینی، پست ریاست اجرایی حکومت را با صلاحیت های مشخصى که از سوی رییس جمهور تعیین و تفویض می شود، ایجاد خواهد کرد.
٢۷- کابل: تنفيذ کامل قانون، وحدت ملى، ساختن حکومت مردمى، اصلاح محاکم، ايجاد زمينه هاى کار براى جوانان، انتخابى شدن شاروال ها و افزايش صلاحيت هاى شان را عملی خواهد کرد.
٢۸-موافقت نامه امنیتی دوجانبه را در روز های اول رسیدن به قدرت امضا می کنم.
٢۹- کابل: دولت را به شرکت سهامی تبدیل نخواهد کرد و هر شش ماه در مورد حکومتداری به مردم گزارش خواهد داد.
۳۰- کابل: برای برگزاری همزمان انتخابات شوراهاى ولسوالی، با انتخابات ولسی جرگه کار خواهد کرد.
٣۱- کابل: با فساد به طور جدی مبارزه خواهد کرد و افرادی را که از سال ها پیش به اینسو در یک ولایت به عنوان والی کار می کنند، برکنار خواهد نمود.
٣۲- کابل: مجرمان را مجازات نموده و با ایجاد سیستم مکافات ومجازات، در میان ادارات عدلی و قضایی و پوليس هماهنگى لازم را به میان خواهد آورد.
٣۳- کندهار: ده ساله کردن زمان اعتبار پاسپورت به منظور جلوگیری از فساد اداری
٣۴- کابل: چوروالی را دوباره به شاروالی مبدل مى کنم تا مردم خود را مصوون بدانند. اگر یک سال به وی وقت داده شود، در راستای بهبود اداره و بازسازی، شهر کابل را به یکی از بهترین مناطق شهرى تبدیل خواهد کرد.
٣۵- کابل: ایجاد یک اداره برای مدیریت زمین های دولتی، تبدیل قباله های عرفی به شرعی و بازپس گیری زمین های غصب شده.
امنیت و امور نظامی:
٣۶- کابل: در روز اول، قوماندانی قوای مسلح افغانستان را ايجاد مى کنم تا امنيت در کشور تامين گردد.
٣۷- کابل: از حقوق نیروهای امنیتی و وارثان شهدا دفاع نموده، از معلولین دوران جهاد حمايت کرده و از نظامیانی که فعالیت های مؤثر داشته باشند، تقدیر خواهیم کرد. افرادمسلح خودسر را قانونمند خواهيم ساخت. در روشنايى صلاحيت هاى قانونى، به ناقضين حقوق بشر و جنايتکاران جنگى رفتار قانونى خواهيم نمود.
٣۸- ننگرهار: تبدیل کردن ولایات شرقی به مرکز صلح و امنیت.
٣۹- بدخشان: تقويت، تجهيز و آموزش اردوى ملى در سطح کشور و بيشتر ساختن تشکيلات پوليس ملى و مسلکى شدن آنها در ولاياتى مانند بدخشان را که محدود است، وسيع ميسازم.
معارف و تحصیلات عالی:
۴۰- کابل: قبل از همه يک محيط و چهارچوب را براى معارف به ميان خواهيم آورد، که يک متعلم صنف نهم قابليت اين را داشته باشد که در اقتصاد، در انتظام امور جامعه و هم براى تقويت و حفظ جان خود و کشور، در همه امور سهيم شود. متعلمين بعد از فراغت صنف نهم يا دوازدهم، در ذهن خود به ادامۀ تعليمات ديگر آمادگى داشته باشند.
ما در اين مورد نيز توجه زياد داريم تا يک محصل نبايد مجبور شود که چهار سال پوهنتون بخواند، بلکه افرادى را نيز تربيه کنيم تا در جريان دو سال به بازار داخل شوند؛ افرادى که از اثر مشکلات امنيتى، اقتصادى، فرهنگى و جامعه از تعليم خود باز مانده اند.
امتحان کانکور نيز بطور بنيادى اصلاح شود. مکاتب را بر اساس کيفيت تدريسى آن، معيارى می کنيم تا متعلمين از تحصيلات عالى دور نمانند. جوانانی که از مکتب و پوهنځى می مانند، به اساس تجارب جهانى، برنامه هايى براى آنان راه اندازى خواهد شد که در جريان ١٠ هفته، نيمه مسلکى شوند. پس ما يک قوۀ يک ساله کار را مطرح و عملى خواهيم کرد که در جريان آن، جوانان بی سواد از ١٠ هفته گرفته تا شش ماه، در جريان کار عملى آموزش هاى مسلکى ببينند.
صحت:
٤١-بلند بردن سطح داکتران زن بخصوص در بخش نسايى- ولادى، تا سطح مرگ و مير مادران و اطفال کاهش يابد. خواهان به ميان آوردن وسايل پيشرفتۀ طبى و بلند بردن کدرهاى تخصصى و فنى هستيم. شفاخانه ها و مراکز صحى را به وسايل عصرى تجهيز می کنيم و مراکز صحى را براى تربيه و صحت معتادان اعمار خواهيم کرد.
حقوق بشر به ویژه حقوق زنان :
٤٢- کابل: به زنان سهم زیادی در حکومت خواهم داد و افرادی را مجازات خواهم کرد که با زنان خشونت می کنند. تعلیم زنان و خدمات صحی برای آنان از اولویت های کاری ام خواهد بود، تنها برای زنان، یک پوهنتون بزرگ و درجه اول می سازیم تا تحصیل کنند. اگر درحکومت من کسی به زنان با چشم بد ببیند، شدیداً مجازات خواهد شد. تعیین یک قاضی زن در ستره محکمه در راستای بهبود امور قضایی زنان:
٤٣- بدخشان: زنان  توانايى کار را در ادارات دارند؛ اما به دليل سنتى بودن جامعه، اجازۀ کار براى شان داده نمى شود،؛ من ظرفيت زنان را بلند برده و زمينۀ کار در ادارات دولتى را براى شان مساعد ميکنم.
آزادى بيان:
٤٤- درحکومت آينده خود، آزادى بيان را درکشورقانونمند می سازيم. درهمکارى با نهادهاى مدنى، حدود آزادى بيان را مشخص می نماييم. مديريت رسانه ها را به گونه اساسى تغييرمی دهيم تا يک فرهنگ آزاد ملى به وجود آيد. به تمام پرونده های قتل ژورناليستان رسیدگی می کنیم، حق الله وحق العبد را ازهم تفکيک می نماييم تا آزادى بيان حفاظت گردد.
مهاجرین و بیجاشدگان داخلی:
٤٥- کابل: برگشت وآرامی مهاجرین در اولویت های کاری ما قرار دارند. ما آماده ایم که برای هدف منطقوی و کشوری، تمامی مشکلات را مشترکاً بررسی کرده و از بین ببریم. ما برگشت مهاجرین به کشور را بر اساس یک برنامۀ منسجم، به یک امر جدی مبدل میگردانیم. برای آنها راه های زندگی ومعیشت را فراهم میسازیم. پروژه هايی که حال برخی هموطنان ما در آن مصروف اند مانند فارم های زنبوردارى، ماهی و مرغ؛ این پروژه ها را برای آنها فراهم میسازیم. آنها را در پروسۀ ملی با خود شریک میسازیم و به امور تعلیمی وصحی شان توجه خاص صورت خواهد گرفت.
٤٦- اعطای پاسپورت به مهاجرین افغان که با پاسپورت های پاکستانی در کشورهای عربی به سر می برند.
٤٧- هرات: ایجاد مکان سکونت برای بیجاشدگان داخلی مقیم هرات. بازگرداندن مهاجرین ولایات جنوبی از کویتۀ پاکستان به زادگاه های شان.
صلح با طالبان:
٤٨- تامین صلح به کمک علمای دینى در کشور.
٤٩-  به هدف تامين صلح سراسرى درکشور و موقفگيرى با مخالفان مسلح دولت، اجماع ملى ميخواهم، شرايط اجماع را فراهم ميکنيم تاصلح پايدار بيايد.
 ٥٠- حاکميت ملى، در اولويت کارى ما قرار دارد تا از راه سياسى به يک اجماع واحد برسيم. از همه مخالفين مسلح بالخصوص طالبان مسلح ميخواهيم که براى ساختار نظام قوى و مشارکت ملى، بعضى نظريات و پيشنهادات خود را ارايه نمايند و خود را در يک نظام سياسى داخل کنند.
آژانس خبری پژواک این وعده های اشرف غنی احمدزی را بر اساس خبرها و گزارش هایی خود از دو دوره مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ترتیب نموده و این احتمال نیز وجود دارد که وی برخی وعده های دیگر را نیز در دیدار با مردم مطرح کرده باشد، که در اینجا درج نشده است.
 دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، در ٢٤ جوزاى سال جاری در سراسر کشور برگزارمی شود. دراین دوره، عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی با هم رقابت می کنند.

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.