٥٠ وعدۀ بزرگ که داکترعبدالله به مردم افغانستان داده است

کابل (پژواک ،٢١جوزا ٩٣) : داکتر عبدالله، یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، ٥٠ وعدۀ بزرگ به مردم افغانستان داده است؛ تا در صورت پیروزی آن را عملی سازد.
این نامزد، بیشتر این وعده ها را در مناظره های انتخاباتی و سفر به ولایات در دور اول( ١٣ دلو ٩٢ تا ١٣ حمل ٩٣ ) و دور دوم ( ١ جوزا تا ٢١ جوزای ٩٣)، مطرح نموده است.
مروری بر سخنان داکتر عبدالله نشان می دهد که وعده های این نامزد، بیشتر بر محور ساخت و تقویت پروژه های زیربنایی و اقتصادى و اصلاحات در دولت استوار است.
اقتصادی:
١- دایکندی: سرک گردن دیوار که کابل را از طریق ولایات مرکزی به هرات وصل می کند به صورت اساسی خواهیم ساخت. سرک گردن دیوار که حدود ٧٠٠ کیلومتر طول دارد، از منطقۀ گردن دیوار ولسوالی حصۀ اول بهسود ولایت میدان وردک آغاز و از راه ولایات بامیان، دایکندی وغور به هرات وصل ميشود.
٢- دایکندی: مشکل آب آشامیدنی و زراعتى را از طريق ساخت بند هاى برق رفع خواهیم نمود.
٣- غور: برای ساخت جاده، بند هاى برق، زراعت و پوهنتون در ولايت غور توجه جدى خواهيم کرد.
٤- نیمروز: اين ولايت را از درجه دوم به ولایت درجه اول ارتقاء خواهيم داد.
٥- نیمروز: بند کمال خان و ميدان هوايى نيمروز را که کار آن نيمه تمام است، تکميل خواهيم کرد.
٦- نیمروز: آب آشامیدنی مورد نیاز مردم این ولایت را که اکنون اکثر آنها از آب شور استفاده ميکنند، فراهم خواهیم ساخت.
٧- پروان: در صورت پیروزی، در پروان و پنجشیر بند آب خواهیم ساخت.
٨- پکتیا: اگر پیروز شوم، بند مچغلو را خواهیم ساخت و پکتیا را از درجه دوم به ولايت درجه اول ارتقاء خواهیم داد.
٩- غزنی: در مرحله نخست، امنیت را  در این ولایت خواهیم آورد و بعداً بیکاری را از بین خواهیم برد.
١٠- غزنی: راه های بزرگ مواصلاتی و پوهنتون برای این ولایت خواهیم ساخت.
١١- غزنی: انرژی برق مورد نیاز مردم را تامین خواهیم کرد و برای دهاقين، سردخانه خواهيم ساخت.
١٢- فراه: در صورت پیروزی، ساخت بند بخش آباد از جمله اولویت های ما خواهد بود.
١٣- فراه: امنيت را دراین ولایت تامین و جاده های تمام ولسوالی ها را قیرریزی خواهيم کرد.
١٤- بامیان: ساختن شاهراه شمال- جنوب از طریق بامیان و بازسازی جاده های شهر، از اولويت هاى ما دراين ولايت است.
١٥- بامیان: خاتمه دادن به محرومیت بی برقی، ایجاد سردخانه برای محصولات زراعتی، رفع مشکل کوچی ها با مردم بومی بامیان، شامل برنامه هاى ما ميباشد.
١٦- بغلان: در راستای بازسازی ولایت بغلان کار خواهیم کرد و به ویژه بند آب کیلگی را خواهیم ساخت.
١٧- کندز: احیای دوباره تصدی سپین زر، ساخت و بازسازی جاده حلقوى کندز، تحکيم سواحل آمو، تقویت زراعت و تطبیق ماسترپلان شهری کندز در صدر برنامه هاى ما قرار خواهد داشت.
١٨- ننگرهار: بازسازی کانال ننگرهار، ساخت پل بهسود، ساخت شاهراه خوگيانى- جلال آباد، جلال آباد- تورخم و جلال آباد- کابل، برنامه هاى زيربنايى ما را تشکيل ميدهد.
١٩- ساخت بندهاى برق بر دریاهای کنر و کامه و اعماربندهاى برق کوچک در دامنه هاى سپين غر
٢٠- کندهار: تامین برق مورد نیاز کندهار.
٢١- پروان: فعال سازی کارخانه سمنت جبل سراج، ساخت بند برق قمچاق ولسوالی سیاه گرد و ساخت یک بند آبگردان بر رودخانه پنجشیر.
٢٢- خوست: ساخت کامل شاهراه خوست- گردیز، احیای بندر غلام خان، فراهم کردن زمینه ارتباط پوهنتون خوست با پوهنتون های جهان و فراهم کردن زمینه ادامۀ تحصیل برای استادان پوهنتون.
 
٢٣- خوست: ساخت جاده خوست- گردیز، تبدیل میدان هوایی خوست به یک میدان هوایی بزرگ در سطح منطقه، ایجاد فرصت های کاری برای بیکاران و توسعه معارف، تبدیل خوست به یک مرکز ترانزیتی و ایجاد یک شهرک صنعتی و تمدید برق از کابل به خوست.
٢٤- کابل: حمایت از بخش خصوصی و تولیدات داخلی از اولویت های کاری ام خواهد بود. درپنج سال آینده حداقل یک میلیون شغل ايجاد خواهم کرد؛ در سال اول ٨٠هزار شغل و در سالهای بعدی چند برابر خواهد شد.
٢٥- بدخشان: شاهراه تجارتى ابريشم را که از ولسوالى بهارک بدخشان آغاز گرديده و با عبور از ولسوالى هاى وردوج به اشکاشم این ولایت می رسد، به چین وصل خواهیم کرد.
٢٦- تخار: ايجاد زمینه كار براى افراد بيكار، سهم دادن جوانان تحصيلكرده در پُست هاى دولتى، توسعه ولسوالى هاى ماوراى كوكچه، اعمار بندبرق بر درياى كوكچۀ سفلى و وصل ساختن ولسوالى درقد به مركز تخار.
 
٢٧- بلخ: اجرای برنامه های ویژه برای حمایت از معلولین و بازماندگان شهدا.
٢٨- کندهار: ايجاد مدارس دينی به خاطر جلوگیری از رفتن جوانان برای فراگيرى علوم دینی به کشورهای همسایه.
امور فرهنگی، اجتماعی و دینی:
٢٩- کابل: به صورت خاص به خواسته های علمای دین توجه خواهم کرد.
٣٠- کابل: تمرکز بر وضعيت ورزشکاران در محراق توجه حکومت ما خواهد بود.
حکومتداری:
٣١- کابل: درصورت پيروزى در انتخابات، امضاى سندامنيتى با امريکا از اولويت هاى من  خواهد بود.
٣٢- کابل: هیچنوع زورگویی، استفاده جویی و تبعیض را در حکومت خویش اجازه نخواهیم داد.
٣٣- کابل: حکومت به رهبری من، فرد محور نه، بلکه تمام مردم افغانستان در آن خود را خواهند دید.
٣٤- کابل: مشکل کوچى و ده نشين را براساس قانون حل خواهيم کرد.
٣٥- کابل: حکومت جوابده را ايجاد نموده و وعده هاى خود را عملى خواهیم کرد.
٣٦- غور: مطابق با قانون کشور، خواسته هاى مردم به شمول ولايت مستقل به نام دايزنگى(در محدوده ولایات غور، دایکندی و بامیان) را مطابق با قانون عملی خواهيم نمود.
٣٧- بلخ: ایجاد وزارت امور جوانان.
٣٨- تخار: ٤٠ درصد بودجه ملى را براى ولايات و ادارات محلى اختصاص ميدهیم تامشكلات مردم ولایات، در عرصه هاى مختلف رفع شود.
٣٩- کابل: با همسایگان روابط نیک خواهیم داشت؛ اما در عین حال از مردم و کشور خود دفاع خواهیم کرد.
٤٠- پکتیا: کار صادقانه، خدمت و احترام به همه اقوام. هیچنوع زورگویی، استفاده جویی و تبعیض را در حکومت خویش اجازه نخواهیم داد.
٤١- خوست: گماشتن افراد نخبه خوست در پُست های عمده دولتی.
٤٢- کابل: قانون بر همه شهروندان بدون تبعیض یکسان تطبیق خواهد شد.
٤٣- کابل: با فساد اداری و مواد مخدر به صورت جدی مبارزه خواهیم کرد.
٤٤- داشتن روابط با احترام متقابل و تعريف شده با جامعه جهانى.
حقوق بشر به ویژه حقوق زنان:
٤٥- کابل: جهت بهبود شرايط و تامين فرصتهاى مناسب براى زنان در عرصه هاى آموزش، تعليم وتحصيل، توانمندسازى، اقتصاد، عدالت، نظارت و بررسى و توسعه حقوق و منزلت زن درجامعه، گام هاى جدى برمی داريم.
٤٦- کابل: نبود قانون منع خشونت يکى از علل خشونت گسترده عليه زنان و دختران است و ما این مشکل را در روزهاى نخست حکومت خود رفع خواهیم کرد.
٤٧- پکتیا: به هیچ کس اجازه نخواهيم داد به مسائل قومی دامن بزند.
مهاجرین و بیجاشدگان داخلی:
٤٨- بلخ: فراهم آوری تسهیلات و شرایط برای برگشت مهاجرین به کشور.
صلح با مخالفان مسلح:
٤٩- کابل: آوردن صلح و حفظ منافع ملی کشور را در اولویت کاری خویش قرار می دهیم.
٥٠- کابل: برای تامین صلح، باید تفاهم بین الافغانی برمبنای مصالح ملی شکل بگیرد و ما در این راستا قدم های اعتمادساز و بلندی را بر می داریم. راه منطقی این است که در چوکات قانون اساسی، با هم گفتگو نماییم و راه حل های عملی را با توجه به زمینه های مشترک به وجود بیاوریم.
***
آژانس خبری پژواک؛ این وعده ها را که در برخی موارد شامل چندین قسمت می شود، بر اساس خبرها و گزارش هایی خود از دو دوره مبارزات انتخاباتی این نامزد ریاست جمهوری، ترتیب نموده است.
 این احتمال نیز وجود دارد که داکتر عبدالله، برخی وعده های بزرگ دیگرى را نیز در دیدار با مردم مطرح کرده باشد که در اینجا درج نگردیده است.
قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، روز ٢٤ جوزاى سالجاری در سراسر کشور برگزار شود.
دراین دور، داکتر عبدالله و اشرف غنی احمدزی با هم رقابت  ميکنند. هرکدام از آنان که بیشترین رای را به دست آورد، برنده اعلام خواهد شد.

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.