"خارجى ها ازافغانستان منحیث پُل استفاده می‌ کنند"

كندز(پژواک،۲٥جوزا ۹۴): مسوولان محلى ولايت کندز ميگويند که داعش ميخواهد دامنۀ جنگ را به کشورهای آسیای میانه بکشاند.
محمد عمرصافی والی كندز، درگردهمايى تحت عنوان "اجماع مردمى" با ذکر اين مطلب گفت که به زودى عملیات وسیع را برضد طالبان مسلح وگروه داعش به راه خواهند انداخت.
وى افزودکه حدود٧٠عضو داعش درولسوالى هاى چهاردره ودشت ارچى مصروف فعاليت هاى رزمى هستند.
فاطمه عزیزوکیل منتخب مردم كندز درولسی جرگه، دراين همایش که درآن قوماندانان سابق جهادی، بزرگان قوم، تاجران، فعالان مدنی وشورای ولایتی اشتراک داشتند، گفت که قدرت‌ های بزرگ جهان به هدف رسیدن به آسیای میانه، ولایات ‌ امن شمال را نا امن ساخته اند.
وى علاوه نمود: ((کشورهای منطقه جنگ را بر مردم افغانستان تحمیل کرده وخارجی ‌ها نمی ‌خواهند که کشور ما رشد اقتصادی و انکشافی نماید.))
اين عضو ولسى جرگه افزود که خارجى ها ازافغانستان منحیث پُل استفاده می‌ کنند تا به اهداف شان برسند و هرروز این اهداف شان از افغانها قربانی می‌ گیرد؛ بايد مردم در برابر دشمنان این سرزمین متحد شده و مُشت محکم به دهن شان بکوبند.
کندز و بدخشان با تاجکستان سرحد دارد و مسوولان بدخشان ميگويند که حدود ٢٥٠ جنگجوى خارجى دراينولايت نيز فعاليت دارند که خطر جدى براى امنيت هستند.
اسدالله عمر خیل ريیس شورای صلح كندز گفت که عدم توجه حکومت سبب شده است که کندز، به پناه گاه مخالفان مبدل شود و اگر كندز سقوط کرد، افغانستان نیز سقوط خواهد کرد.
وى علاوه نمودکه گروه داعش و مخالفان مسلح دركندز جنگ سرد رادرميان مردم آغازكرده و اگر دولت به اسرع وقت در برابر شان اقدام نکند، در آینده جلوگیری آن ناممکن خواهد بود.
عمرخیل گفت: «برادران بیایيد تعصبات زبانی، منطقوی و مذهبی راکنار بگذارید و درمورد بهبود وضعیت امنیتی واقتصادی کشور فکرنمایيد وتازمانی ‌که ما منافع شخصی خود را قربانی منافع مِلی و اجتماعی نکنیم، هیچگاه روی امنیت و ترقی رانخواهيم دید و تا که این وطن ویران شده را خود ما نسازیم، کس دیگری برای ما نمی‌ سازد و دیگر هم ویرانش می‌کند.»
اين اجماع مردمى درحالی برگزارمی ‌شود که اخيراً ناامنى وفعاليت طالبان دراكثربخش هاى کندز بيشترشده وحضورآنها درهفت كيلومترى مرکزاين ولايت محسوس است.
در دوماه اخير بيش از١٨هزار خانواده که بالغ براضافه از يکصد هزار تن ميشود، از چند ولسوالى به جاهاى مصوون به شمول شهرکندزبيجا گرديده وآنان انتقاد ميکنندکه مسوولان امنيتى تابحال هيچگونه برنامه اى  براى سركوبى  مخالفان مسلح روى دست نگرفته است.
والی کندزدراين گردهمایی گفت درصورتيكه وضعيت امنيتى بهبوديابد، چهارپروژه بزرگ را عملى خواهند کرد.
وى افزود که سه پروژه شامل كاسا يكهزار، تمديد خط آهن ازتركمنستان به افغانستان وعملى نمودن ماسترپلان شهرى بوده که انتظارامنيت وبهبود وضعيت رادارد.
"کاسا يکهزار"؛ پروژه انتقال يکهزار وسه صد ميگاوات برق آبی قرغزستان و تاجکستان از طريق افغانستان به پاکستان است. لين "کاسا يک هزار"؛ از مسير سالنگ عبور ميکند و سپس به کابل وصل مـى شود.
وزارت خارجۀ کشور ميگويد که بانک جهانى تعهد نموده که براى نهايى سازى پروژۀ برق "کاسا يک هزار"، ٥٢٦ مليون دالر کمک ميکند.
والى کندز گفت که قيرريزى سرک چهاردره الى ولسوالى خُلم ولايت بلخ نيز جزئى از پروژه هاى بزرگى است که با بهبود وضعيت امنيتى عملى خواهد شد.
اين سرک ۱۱۹کیلومتر طول دارد که از پُل ولسوالی چهاردره الی ولسوالی خُلم را دربر ميگيرد.
 کاراين پروژه تاحدى از سمت هر دو ولايت به پيش رفته است که با عملى شدن آن، تسهیلات لازم مواصلاتى به مسافرین و تاجران در حوزۀ شمال و شمالشرق فراهم مى گردد.
اشتراک کنندگان اجماع مردمى ديروز به چهارگروپ کاری تقسیم شدند تا راه هاى حل پیرامون بهبود وضعیت امنیتی، انکشاف، اقتصاد وحکومتداری خوب رادريابند.
امروز پیشنهادات و نظریات هرگروپ جمع بندی وطى قطعنامه اى ۳۲ ماده اى به مسوولان محلی و مقامات بلند پایه حکومت شریک گرديد واز حکومت خواسته شده که به اين پیشنهادات جامه عمل بپوشاند.
دربخشى از قطعنامه، ازحكومت خواسته شده است كه درگام نخست توجه جدى براى تامين امنيت مبذول داشته وبه دنبال آن زمينه انكشاف ولسوالى ها، تطبيق ماسترپلان، جابجايى كادرها از خود مردم کندز دربست هاى بالا را مساعد نمايد.
 
والى کندز گفت كه پیشنهادات و نظریات اشتراک كنندكان اين اجماع مردمى را با حکومت مرکزی شریک مى سازد.
 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.