"رهبر جديد طالبان آنچه ميگويد گفته هاى خودش نيست"

پُل علَم(پژواک،۱۱اسد۹۴): شوراى ولايتى، کميتۀ صلح و نهادهاى مدنى ولايت لوگر، اظهارات تازۀ رهبر جديد طالبان را انعکاس دهندۀ گفته هاى بيگانگان خوانده، گفتند که طالبان بايد از جنگ دست بکشند و وارد مذاکره شوند.
ملا اختر محمد منصور رهبرجديدطالبان پیامی را منتشر نموده و درآن روی اتحاد و وحدت طالبان و ادامه جنگ تأکید کرده است.
وى در پیامش پروسۀ صلح با حکومت افغانستان را تبلیغات دشمن خوانده و وعدۀ قناعت دادن به کسانی را داده که به گفته وی آزرده اند.
 بعدازآنکه خبرمرگ ملاعمررهبرسابق طالبان نشرشد، ملامنصور به جاى وى تعيين گرديده؛ اما گفته ميشود که برسرتعيينى وى نيز بين طالبان اختلافات وجود داشته است.
درنشستى که امروز در ولايت لوگرداير شد، شرکت کنندگان برپايان جنگ وآمدن صلح تاکيد نمودند.
حسيب الله ستانکزى رييس شوراى ولايتى لوگرگفت که چهاردهه جنگ، مردم افغانستان را خسته نموده ومردم ازهمه اولتر به صلح نياز دارند.
وى افزود: "آنچه را که ملا منصور گفته، ازدهن بيگانگان بوده و خلاف خواست مردم و درتصاد با ارشادات دين مقدس اسلام است؛ زيرا اسلام بر مذاکره و تفاهم تاکيد دارد."
ستانکزى علاوه کرد که جنگ راه حل نيست، طالبان همانطورى که بار اول به ميز مذاکره نشستند، حالا بارديگر مذاکرات را دنبال نمايند تاگليم جنگ درکشور جمع گردد.
 اولين دورگفتگوهاى مستقيم صلح ميان حکومت ونمايندگان طالبان، ماه گذشته باميزبانى پاکستان وتحت نظارت امريکا وچين دراسلام آباد دايرشد وقراربود که دوردوم مذاکرات درهشتم اسد، درچين ويا پاکستان برگزار شود؛ اماپس از نشر گزارشات در مورد مرگ ملامحمد عمر به تعويق افتاد."
مولوى اسدالله حنيف رييس شوراى صلح ولايت لوگر، صلح را ضرورت مبرم مردم دانسته، گفت که صلح پيام خداوند است وامر کرده که مسلمانان مشکلات خود را از راه صلح و تفاهم حل نمايند.
حنيف افزود: "ما گفته هاى رهبر جديد طالبان را تقبيح مى کنيم و از طالبان ميخواهيم که حاضر به مذاکره شوند و از جنگ دست بکشند."
داکتر موسى به نمايندگى از نهادهاى مدنى لوگر گفت که درصلح، آبادى و رفاه کشور و مردم نهفته است وملا اختر منصور، بايد به جاى جنگ در مورد صلح صحبت ميکرد.
وى خاطر نشان کرد: "طالبان به برادر کشى و خونريزى خاتمه بدهند و اگر باز رهبر آنها چنين گفته ها را تکرار کند، ما به مظاهره و حرکات مدنى دست خواهيم زد."

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.