Govt urged to criminalise street harassment

باميان(پژواک، ١٤اسد۹۴): نهادهاى مدنى و مسوولان محلى باميان، از افزايش خيابان آزارى زنان و دختران ابراز نگرانى نموده و خواستند که اين عمل، بايد جُرم پنداشته شده و عاملان آن مجازات گردند.
در تحقيقى که از سوى"موسسه انکشافی امیدزنان" در ولسوالی یکاولنگ و مرکزباميان از٣٠٠زن و دختر صورت گرفته؛ آمده است که تاسه سال قبل، اين عمل درباميان هيچ نبود و يابه ندرت اتفاق مى افتاد؛ اما حالا خيابان آزارى روبه افزايش است.
در این تحقیق بیشترین متضررین را دختران جوان شامل مکتب و پوهنتون دربر میگیرد که ازطرف جوانان ونوجوانان، مورد آزار واذیت قرار گرفته اند.
حلیمه رضايی مسوول "موسسه انکشافی امیدزنان" ميگويد که متاسفانه در بامیان، خیابان آزاری بیشتر شده است و زنان ودختران، بیشتر قربانی خیابان آزاری میباشند.
وى که امروز دريک نشست خبرى صحبت ميکرد، گفت: "مااين تحقيق را بخاطرى انجام داده ايم که راهی برای بیرون رفت از این معضل پیدا شود تا جامعه مصوونیت خود را پیدا نماید."
این موسسه که ازسه سال بدينسو دربخش هاى حقوق وتعليم زنان فعاليت دارد، با صدور قطعنامه اى گفته است که خیابان آزاری در قوانین افغانستان وجود ندارد تا جرم پنداشته شود؛ از اینرو از مراجع قانونگذار خواسته شده تا قانونى را در مورد جرم انگاری این پدیده  تصویب نماید.
در قطعنامه از ادارات عدلی وقضايی خواسته شده است که با عاملان خيابان آزارى بصورت جدی برخورد نموده تا این پدیدۀ نامیمون کاهش داده شود.
همچنان ازعلما، جامعه مدنی و رسانه ها تقاضا گرديده که از هر طریق ممکن، جلوخیابان آزاری را گرفته و مردم را از قانون اسلام و روابط اجتماعی آگاه سازند.
زهرا حسینی یکی از فعالین مدنی باميان، به آژانس خبرى پژواک گفت که خیابان آزاری، به علتى صورت میگیرد که تعدادی از نوجوانان، از برخورد انسانی خود آگاهی ندارند.
وی علاوه نمود که موارد دیگر، فقر فرهنگی، پخش ونشر فلم هااز طریق رسانه ها که باعث آزادی بیشتر جوانان میشود وکنترول نشدن این پدیده ازطرف حکومت است که منجر به آزار واذیت دختران در مسیر سرک ها ميگردد.
آمنه صنف يازدهم يکى از مکاتب شهر باميان گفت: "بعضى پسران، بردختران پرزه ميروند که نمايانگر بداخلاقى شان است."
اين دختر، به پژواک گفت که خيابان آزارى که وى نيز قربانى آن است، دختران را از لحاظ روانى با مشکل مواجه نموده و خود را حقير احساس مى کنند.
آمنه ازدولت خواست که با مجازات عاملان اين پديده غيراخلاقى، مى توان جامعه را مصوون و سالم نمود.
طیبه خاوری ریيس شوراى ولایتی بامیان گفت که خیابان آزاری، حتی به جايی رسیده که بین یک فامیل جنگ ودعوای بزرگى برپا شد.
وى علاوه کرد که قضيه طورى بودکه درسال جارى؛ پسران، راه چهار دختر را درشهر باميان گرفته بودند و خیابان آزاری میکردند واین دختران، وقتى که به خانه های شان برگشتند، به برادران خود قصه نمودند وبرادران، با پسران برخورد فزيکى نمودند که بيش ازده تن به شدت لت و کوب گرديد وقضيه به څارنوالى محول شده است.
خاوری به این باوراست که باید سطح آگاهی مردم بالا برده شود و دولت برنامه مشخصى را برای مبارزه با این پدیده روی دست بگیرد.
اين در حالى است که در ماه حوت سال گذشته، دخترى بنام کبرا خادمى، لباس آهنى پوشيده و درشهر کابل گشت وگذار نمود وهدفش را مبارزه بااذيت دختران وخيابان آزارى عنوان کرد.
همچنان قبل ازاين، دختر ديگرى با پاهاى برهنه و چند مرد چادرى پوش اعضاى جامعۀ مدنى، حرکات نمادين را درمخالفت با خيابان آزارى درشهر کابل، به راه انداخته بودند که عکس العمل هاى مخالف و موافق را به دنبال داشت.

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.