"مردم کندز انتخابات شفاف و بدون زورگويى ميخواهند"

کندز(پژواک، ٣١ اسد ٩٤): در کنفرانس مشورتى اصلاحات انتخاباتی در ولايت کندز، مردم خواستار تغيیر ساختار و تشکیلات انتخاباتی شدند.
اين کنفرانس، امروز با شرکت بيش از۳۰۰ تن به ابتکار موسسه انکشافی- اجتماعی "راه نوین"، و به حمایت شبکۀ نهادهاى جامعه مدنى افغانستان براى تحکيم روند انتخابات "اکسین" راه اندازی شد.
هدف از اين برنامه، جمع آورى نظريات اقشارمختلف پيرامون برگزارى انتخابات آينده، نقش مردم درين پروسه وچگونگى تغييرات درقانون انتخابات بوده است.
حميدالله بلوچ مسوول آگاهى عامه كميسيون مستقل انتخابات كندز گفت كه راه اندازى اين كنفرانس، كمک ميكند تاچه نوع تغييراتى درقوانين وطرزالعمل هاى كميسيون ايجادشود و روى چالش ها، تشنج ها، تخطى وتقلباتى كه دردوره هاى قبلى انتخابات وجودداشت، راه هاى حل وبيرون رفت ازآن دريافت گردد.
بلوچ علاوه کردکه اشتراک كنندگان كنفرانس گفتند كه برخى ماده هاى كميسيون بايد تغييريابد، اعضاى كميسيون بايد ازتمامى اقوام باشند، قانون تشكيل وصلاحيت هاى كميسيون بايد تغييرکند.
وى علاوه کردکه شرکت کنندگان تاکيد نمودند که كميسيون مستقل انتخابات، بايد سيستم جديد "راى غيرقابل انتقال" را كه ساده ترين وسهلترين سيستم انتخاباتى درجهان است و بااستفاده ازآن، انتخابات بصورت شفاف برگزار ميشود، رايج  سازد.
شمارى ازشركت كنندگان كنفرانس، خواستارشفافيت درين پروسه شدند.
فضل الله يعقوبى يكتن از آنان به آژانس خبرى پژواک گفت  كه وى سه موضوع را درين نشست پيشنهاد كرده است؛ که توزيع تذكره هاى الكترونيكى كه شفافيت انتخابات راتضمين ميكند، توظيف افراد مسلکى ومعتقد به عقايد دينى؛ و بلندبردن سطح آگاهى مردم نقاط دوردست براى اشتراک درپروسه انتخابات را در بر ميگيرد.
يعقوبى افزود كه خواست ديگرازكميسيون، تبديل کردن كامل كارمندان كميسيون انتخابات است كه بدون اين کار، مردم درانتخابات آينده سهم نخواهند گرفت.
سيدرحيم يكتن ازباشندگان ولسوالى چهاردره نيزگفت كه بايد نظام انتخاباتى تغييرکند، درقانون تعديلات و تغييرات وارد شود و مهمترازهمه، تمامى سيستم هاى انتخابات بايد به شكل ديتابيس، الكترونيكى گردد تا جلو دستبُرد وتقلب گرفته شود.
وى علاوه نمود كه درانتخابات قبلى، تفنگسالارى، زورگويى، وابستگى افراد بايک فرد نامعلوم وتهديدات امنيتى، عمده ترين تخلفات و تقلبات بود كه اين همه، زمينه رابراى سوق دادن راى دهندگان به يک كانديد مشخص فراهم ساخته بود.
منبع گفت که مردم کندز، انتخابات شفاف و بدون زورگويى ميخواهند.
داکترمحمدهارون ریيس شبکه "اکسین "درحوزه شمالشرق، درين كنفرانس که درآن موسفیدان، بزرگان قوم، فعالان مدنی، تحصیلکرده ها واقشارمختلف کندز شرکت داشتند گفت كه قراربررسى هاى انجام شده از اشتراک كنندگان، بيشترين آنان خواستار ايجادتغييردرقانون انتخابات و دركل ساختار وتشكيلات كميسيون اصلاحات انتخاباتى هستند.
وى افزود که اشتراک كنندگان، به هشت گروپ تقسيم گرديده واين گروپ هانظريات شان را درجدول هاى جداگانه نوشته اند كه قراراست اين نظريات، به كابل انتقال داده شود تاازين ديدگاه ها ونظريات در تغيير قانون انتخابات استفاده صورت بگيرد.
اين درحالى است که کميسيون ويژۀ اصلاحات انتخاباتى، هفتۀ آينده پيشنهادهایى را که بر اساس گفتگو با مردم تهيه کرده است، به رييس جمهور می‌سپارد.
شاه سلطان عاکفی ريیس اين کمیسیون، که امروز در نشستى با هيئت ادارى و رؤساى کميسيون هاى مشرانوجرگه درکابل صحبت می‌کرد، گفت که کميسيون، درهفت زون کشور نظريات و پيشنهادات ١٥٠٠ تن را که شامل اعضاى نهادهاى مدنى، احزاب سياسى، شخصيت هاى سياسى، حقوقدانان و غيره می‌باشند، در مورد اصلاح نظام انتخاباتى را جمع آورى کرده است. 
عاکفى تصريح کرد که پيشنهادهاى يادشده، می‌تواند زمينه را براى انتخابات ولسى جرگه فراهم سازد و رييس جمهور به اساس آن، برخى فرامين تقنينى را صادر کند.
کميسيون اصلاحات انتخاباتی، براساس فرمان رييس جمهوراشرف غنی به هدف اصلاحات در نظام انتخاباتى ايجاد و در ٣١ سرطان سال روان آغاز به کار کرده است.
آوردن اصلاحات درنظام انتخاباتى، يکى ازمواردمهم توافقنامه سياسى ميان رييس جمهور و رييس اجرايى حکومت دو رقيب انتخاباتى بوده، که رييس جمهور درماه حمل سال جارى با صدور فرمانى، اين کميسيون را به رياست شکريه بارکزى تعيين نمود؛ اما به دليل اختلافات درونى درحکومت، کميسيون به کارخود آغاز نکرد و بالاخره کميسيون، مجدداً در ماه رمضان با چهره هاى جديد تشکيل گرديد.

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.