در نشست ريکا روى عملى شدن پروژه هاى مهم اقتصادى و ترانزيتى بحث می‌شود

کابل ( پژواک، ١٢ سنبله ٩٤): در ششمين نشست "ريکا" در کابل پروژه هاىى به بحث گرفته می‌شود که با عملى شدن آن نه تنها افغانستان بلکى کشورهاى منطقه نيز پيشرفت هاى چشمگيرى در بخش اقتصاد و تجارت خواهند داشت.
ششمين کنفرانس همکارى هاى اقتصادى منطقوى براى افغانستان امروز تحت عنوان "قلمرو ابريشم از راه افغانستان" با اشتراک مقامات بلندپايه دولت وهيئت هاى بلند رتبه از ٣٠ کشور و نمايندگان ٤٠ سازمان بين المللى و منطقوى درکابل گشايش يافت.
هدف اساسى اين نشست دور روزه بحث و گفتگو روى متصل شدن کشورهاى منطقه به همديگر، انرژى منطقوى، منابع طبيعى، رشد بخش خصوصى، حمايت وهمکارى هاى کشورها از افغانستان و تقويت تجارت وسرمايه گذارى خوانده شده است.
به اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان، احياى راه ابريشم و راه لاجورد، استفاده از بندر چابهار ايران، ايجاد خط آهن افغانستان، چين، قرغيزستان، تاجکستان و ايران و خط آهن افغانستان، تاجکستان و ترکمنستان و مساعد کردن زمينه کار براى کارگران افغان در کشورهاى خليج از برنامه هاى مهم افغانستان است که در نشست ريکا در کابل روى آن بحث می‌شود.
محمدشکيب مستغنى سخنگوى وزارت خارجه می‌گويد که اين نشست کابل متفاوت تر از نشست هاى قبلى ريکا است و در اين نشست بيشتر روى ميکانيزم هاى تعقيب، نظارت و پيگيرى پروژه هاى يادشده تاکيد می‌شود .
راه لاجورد
افغانستان که يک کشور محاط در خشکه است، تلاش دارد تا راه جديدى براى دسترستى به آبهاى آزاد از طريق کشورهاى همسايه شمال خود که که در گذشته کمتر در رقابت و تنش سیاسی افغانستان درگیر بوده‌اند، داشته باشند.
 مسير جديد(راه لاجورد) افغانستان را از طریق ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان، به بحیره سیاه و پس از آن با عبور از ترکیه به بحیرۀ مدیترانه و اروپا وصل مى کند.
این مسیر، جاده‌ای تاریخی است که حدود دو هزار سال قبل لاجورد بدخشان در شمال شرق افغانستان، از این مسیر به کشورهای آسیای میانه و اروپا صادر می‌شد و دلیل انتخاب نام "راه لاجورد" نیز همين بوده است.
مقام‌هاى افغان می‌گویند که برای تطبیق این طرح بودجه زیادی نیاز نیست، زیرا راه آهن و جاده در خارج از افغانستان در این مسیر وجود دارد و تنها افغانستان نیاز دارد که به ساخت و اعمار جاده و راه آهن در داخل این کشور اقدام کند.
ارزیابی‌های دولت افغانستان نشان داده است که انتقال اموال از طریق بندر کراچی پاکستان به شهر مرزی جلال آباد در شرق افغانستان حدود ۱۴ روز وقت را در بر می‌گیرد و تنها هزینه انتقال یک موترباربرى کالا بیشتر از ۵ هزار دالر مى شود. ازمسیر قزاقستان که ۶ هزار و ۲۰۰ کیلومتر است بیش از ۴ هزار دالر هزینه دارد و از مرز تورغندی تا قارس ترکیه (راه لاجورد) دو هزار و ۲۰۰ کیلو متر و اندکی بیشتر از سه هزار و ۲۰۰ دالر هزینه خواهد داشت.
مقام های افغان می گویند که براى احياى راه لاجورد به منابع مالى نياز است و به همين دليل افغانستان طرح احياى آن را در "کنفرانس لندن برای افغانستان" به حيث يکى از اولويت هاى مهم ارايه کرده است و در پنجمين نشست ريکا نيز روى آن بحث شده است.
چابهار
بندر چابهار در جنوب شرق ايران در کنار آب‌های گرم دریای عمان و اوقیانوس هند موقعيت و از ولايت نيمروز افغانستان ٧٠٠ کيلومتر فاصله دارد. اين بندر، نسبت به بندر کراچى پاکستان، ١٠٠٠ کيلومتر نزديکتر به افغانستان می‌باشد.
بندر چابهار به دلیلى نزديک ترين راه دسترسى افغانستان به آبهاى آزاد از اهميت فراوانى براى افغانستان برخوردار است.
در حال حاضر بيشترين تجارت افغانستان از بندر کراچى پاکستان در حالى انجام می‌شود که پاکستان بيشتر اوقات براى تجار افغان مشکلات ايجاد می‌کند و بارها به دليل توقف اموال در کراچى، تجار افغان سخت متضرر شده اند.
به همين دليل توجه دولت و تجار افغان به بندر چابهار بيشتر شده و برخى تجار افغان در اين بندر زمين نيز خريدارى نموده و از ١٣٩٢ به اين طرف صادرات توليدات افغانى نيز از بندر چابهار آغاز شده است.
راه ابريشم
 تاریخ دانان می گویند که راه ابریشم حدود دو نیم هزار سال قبل مهم ترین راه تجارتی در منطقه و جهان بوده است.
جاده ابریشم راه تجارت زمینی چین با آسیای جنوبی، غربی و اروپا و افریقا از راه آسیای مرکزی در قدیم بود. جاده ابریشم به افغانستان، ازبکستان و ایران و شهر "اسکندریه" مصر در غرب امتداد می یافت. راه دیگر این جاده نیز از طريق افغانستان به خلیج فارس و به طرف شهر کراچی امتداد پيدا مى کرد.
به اساس معلومات حبيب الله رفيع، عضو اکادمى علوم افغانستان و يک تن از تاريخ دانان کشور، راه ابريشم در افغانستان از طريق ننگرهار و لغمان در شرق افغانستان و تنگى که اکنون نيز به "تنگى ابريشم" مسمى است به کابل وصل می‌شد.
به گفته وى راه ابريشم از کابل به شمال افغانستان می‌رفت و سپس یک شاخه آن به چین و شاخۀ دیگر آن به هرات در غرب افغانستان می‌رسيد.
رفیع می‌گوید که از راه ابریشم مواد خوراکی و اشیای تزئینی از هند به چین انتقال داده می شد و در آن زمان تمام داد و ستد های تجارتی از همین راه صورت می گرفت.
 افغانستان و چين در منطقه واخان بدخشان، ٨٥ کيلومتر مرز مشترک دارند. ولسوالى هاى زيباک و واخان بدخشان؛ افغانستان را با پاکستان، تاجکستان و چين وصل مى کند.
خانجان الکوزى معاون اول اتاق تجارت و صنايع افغانستان مى گويد که در حال حاضر تجار افغانستان اموال شان را درقدم نخست به دبى امارات متحده عربى و سپس به چين انتقال مى دهند و به هزينه زياد نياز دراد، اما در صورت احياى راه ابريشم، هزينه انتقال مواد بين دو کشور پنج برابر کاهش خواهد يافت.
پروژه خط آهن پنج جانبه
اين پروژه ميان افغانستان، چین، قرغیزستان، تاجیکستان و ایران بخشی از راه تاریخی ابريشم است و درحدود ٢٢٠٠ کيلومتر طول دارد که ١١٤٨ آن در خاک افغانستان می‌باشد.
این خط آهن از شهر کاشغر چين آغاز و بعد از عبور از کشورهای قیرغیزستان و تاجیکستان، به افغانستان می رسد.
قرار است این خط آهن، ازطريق شيرخان بندر به ولایات کندز، بلخ، جوزجان، فارياب، بادغيس و هرات امتداد یابد و سپس به خط آهن ایران متصل شود.
از آنجایی که افغانستان یک کشور محاط به خشکه است، ایجاد این خط آهن از لحاظ حمل ونقل کالا و ترانزیت آن، از اهمیت زیادی برای افغانستان برخوردار می باشد.
 پروتوکول ايجاد خط آهن پنج جانبه درماه قوس سال گذشته ميان کشورهاى يادشده در تاجکستان به امضا رسيد و مقام ها درآن وقت گفته بودند که درمدت ١٨ ماه مطالعات تخنيکى اين پروژه تکميل مى­شود.
راه آهن سه جانبه
راه آهن افغانستان، تاجکستان وترکمنستان ٦٣٥ کيلومترطول دارد که بيش از ٤٣٠ کيلومتردر داخل خاک افغانستان و متباقی آن در دو کشور ترکمنستان و تاجکستان امتداد خواهد یافت.
مطابق توافقنامه سه جانبه، این پروژه از منطقه عطا مراد ترکمنستان آغاز و بعد از امتداد به منطقه سرحدی امام نظر این کشور در مرز با افغانستان می رسد و سپس از طریق بندر آقینه به اندخوی، شبرغان و بلخو از طریق شیرخان بندر کندز به تاجیکستان وصل می شود.
افغانستان از کشورهايی است که خطوط آهن در آن کمتر توسعه یافته است و در حال حاضر تنها ٧٥ کیلومتر راه آهن از حیرتان به مزار شریف وجود دارد .
 مساعد کردن زمينه کار براى کارگران افغان در کشورهاى خليج نيز يکى از موضوعات شامل بحث ششمين نشست ريکا در کابل می‌باشد.
براساس گزارشى که از بانک جهانى به دست آمده است،از سال ٢٠١١ ميلادى بدينسو، سالانه ١٨٠ هزار جوان واجد شرايط کار، وارد جامعه مى­ شود؛ اما ازين جمله ٦٠ هزار آن به کار گماشته شده و١٢٠هزار تن ديگر بيکار باقى مى­مانند.
آمار اتحاديه ملى جوانان افغانستان نيز نشان مى­دهد که حدود ١٦ میلیون افراد واجد شرایط کار در کشور وجود دارند، که از آن جمله سه میلیون شان مصروف کار بوده و ١٣ ميليون ديگربيکار و یا هم به طور روزمزد با درآمد کم کار مى­کنند.
اما وزارت کار و امور اجتماعی، افراد بيکار را در حدود چهار ميليون تن خوانده، مى­گويد که احصایه هايی که در افغانستان صورت می گیرد، کاملاً دقیق نيست.
قابل ذکر است که ناامنى و بيکارى عمده ترين عوامل مهاجرت پنج ميليون افغان می‌باشد. اکثريت حدود پنج ميليون مهاجرين افغانى در پاکستان و ايران به سر می‌برند.
سخنگوى وزارت امور خارجه می‌گوید که پروژه هاى ( کاسا يک هزار) و خط لولۀ انتقال گاز ترکمنستان از طريق افغانستان به پاکستان و هند از دستاوردهاى نشسته هاى قبلى "ريکا" می‌باشد.
به گفته او روى اين دو پروژه که به مرحله عملى شدن نزديک شده است، نيز در نشست ريکا در کابل بحث می‌شود.
کاسا يک هزار
"کاسا يک هزار" پروژه انتقال يک هزار و سه صد ميگاوات برق آبی قرغزستان و تاجکستان از طريق افغانستان به پاکستان است.
 وزارت خارجۀ کشور در ماه جوزاى سال روان گفته بود که بانک جهانى براى نهايى سازى اين پروژۀ ٥٢٦ مليون دالر کمک می‌کند.
پروژه تاپى
پروژۀ انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هندوستان (تاپى)، در ماه قوس ١٣٨٩ از سوی رؤساى جمهور افغانستان، ترکمنستان و پاکستان و وزیر انرژی هند به امضا رسیده است.
خط انتقال گاز تاپی از منطقه دولت آباد ترکمنستان آغاز و با عبور از ١٤٧ کيلومتر در خاک آن کشور، به طول ۷۳۵ کیلومتر از طریق ولایات هرات، فراه، هلمند و کندهار افغانستان تا پاکستان امتداد پيدا می‌کند و پس از امتداد ٨٠٠ کیلومتر در خاک پاکستان درمنطقه فاضیلکاى هندوستان به پایان مى­رسد.
مقام‌هاى افغان گفته اند که سرمایه گذاری در اين پروژه بین ۸ تا ۱۱ میلیارد دالر پیش بینی شده است.
آگاهان امور اقتصادى، می‌گویند که با عملى شدن اين پروژه عوايد دولت افغانستان از طريق دريافت حق العبور پايپ لاين گاز بلند می‌رود و براى مردم شغل ايجاد می‌شود.
همچنان کارشناسان می‌گویند افغانستان می‌تواند در اين پروژه از گاز ترکمنستان استفاده کند و برعلاوه آن با عملى شدن اين پروژه اهمیت اقتصادی و ستراتیژیک افغانستان در کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی بلند می‌رود.
خانجان الکوزى، معاون اتاق تجارت و صنايع افغانستان؛ نشست ريکا در کابل را براى افغانستان و منطقه مهم می‌داند و می‌گوید که تا حال در قسمت پروژه هاى يادشده پيشرفت هاى چندانى نشده است، اما با عملى شدن آن نه تنها افغانستان بل کشورهاى منطقه نيز پيشرفت هاى چشمگيرى در بخش اقتصاد، تجارت و کاريابى خواهند داشت.
وى گفت که روى اين پروژه ها در پنجمين نشست ريکا در تاجيکستان نيز بحث شده بود و اميدوارى وجود دارد که در نشست کابل در اين بخش ها پيشرفت هاى چشمگيرى صورت گيرد.
پنجمين نشست ريکا در ماه حمل سال ١٣٩٢ برگزار شده بود.
عبدالستار مراد وزير اقتصاد افغانستان نيز در مراسم افتتاح نشست ريکا در کابل گفت پروژه هايى که دراين نشست به بحث گرفته مى شود مهمترين پروژه ها از لحاظ اقتصادى بوده که براى افغانستان و کشورهاى منطقه منفعت هاى زيادى خواهند داشت.
موصوف اظهار اميد وارى کرد که نشست يادشده دستاوردهاى خوبى براى عملى شدن اين پروژه ها داشته باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.