Winter to multiply displaced Shinwari families’ woes

جلال آباد (پژواک، ١٥ ميزان ٩٤): اعضاى شوراى ولايتى ننگرهار، با نگرانى ميگويند که امکان دارد با سرد شدن هوا، خانواده هاى جنگ زدۀ شينوارى، با مشکلات زيادى مواجه شوند.
جنگها بين گروه هاى مسلح و نيروهاى دولتى در بعضى مناطق اين ولسوالى ها سبب شده که از اثر آن ١٣ هزار خانواده به مناطق ديگر بيجا شوند.
اين خانواده ها در مناطق مختلف اين ولايت، در مخروبه ها و خانه هاى اقارب شان زندگى دشوار دارند که اکثريت شان به کمک هاى عاجل ضرورت دارند.
اعضاى شوراى ولايتى ننگرهار درين مود اظهار نگرانى نموده و گفته که اگر به اين خانواده ها کمک هاى عاجل صورت نگيرد، به مريضى ها و مشکلات زياد روبه رو خواهند شد.
احمدعلى حضرت رييس شوراى ولايتى ننگرهار، به آژانس خبرى پژواک گفت که اکثريت اين خانواده ها در حالت دشوار زندگى خود را به پيش ميبرند.
احمد على افزود: "هوا رو به سرد شدن است، برعلاوۀ مشکلات ديگر در مورد اين فاميل ها نگران هستم که اکثريت آنها بيکار اند و به پيسه ضرورت دارند، چنين نشود که در صفوف طالبان و داعش جذب شوند."
به گفتۀ رييس شوراى ولايتى، ادارۀ ولايتى ميگويد که از جمله آنها با حدود پنج هزار تن کمک نموده؛ اما به گفتۀ وى، امکان ندارد که تا اين اندازه کمکها صورت گرفته باشد.
از سوى ديگر اجمل عمر منشى شوراى ولايتى، به پژواک گفت: "به شمارى از اين خانواده ها، کمک هاى حکومتى رسيده؛ اما اين کمک ها کفايت نمى کند و بايد به همه بيجاشدگان کمک شود."
عمر افزود که درين مورد نگرانى هاى خود را به ادارۀ ولايتى شريک نموده و به گفته وى، آنها نيز تلاش ميکنند که به بيجاشدگان اين مناطق کمک و همکارى نمايند.
منشى شوراى ولايتى ميگويد: "مشکل اين است که اين خانواده ها در خانه هاى اقارب شان و يا مناطق ديگر زندگى ميکنند، سروى بعضى آنها صورت گرفته و از بعضى شان هنوز باقى مانده، اگر منسجم ميبودند، کمکها بطور عاجل به دسترس آنها ميرسيد."
به گفتۀ وى: "در بعضى مناطق چند فاميل در يک خانه زندگى دارند، اطفال و زنان شان در داخل خانه و مردان شان بيرون از خانه زندگى ميکنند که اين خودش يک مشکل بزرگ است. ما نگران هستيم که هوا روبه سرد شدن است؛ اما اين خانواده ها هنوز هم در حالت بدى قرار دارند."
ننگيالى يوسفزى رييس صليب سرخ و عضو کميتۀ اضطرارى براى بيجاشدگان اين ولايت، به پژواک گفت که برعلاوۀ خانواده هاى پيشين، هزار خانوادۀ ديگر نيز از اثر جنگ در اچين بيجا شده اند.
موصوف گفت: "بيجا شدگان کدام تشويش نداشته باشند، به بيشتر آنها کمکها را رسانديم و به متباقى شان هم کمک ميرسد."
يوسفزى گفت: "هفتۀ جارى در مقام ولايت در ارتباط حالت بيجاشدگان نشستى صورت گرفته که در آن به ادارات مربوطه هدايات لازم داده شده است."
وى از اين مشکلات ممکنه يادآورى نکرد؛ اما اعضاى شوراى ولايتى ميگويند نشودکه ايجاد کمپها براى بيجاشدگان سبب غصب زمينها گردد.
غلام حيدر فقيرى رييس امور مهاجرين، چندى قبل در سخنان خود به پژواک گفته بود که حدود ١٢ هزار خانواده از اثر جنگ در شينوارى بيجا شده اند که از جمله آنها به شش هزار آنها کمک ها صورت گرفته است.
موصوف گفته که سروى کمک ها به خانواده هاى متباقى آغاز شده و به زودى روند کمک رسانى جريان خواهد يافت.
محمدصادق باشنده منطقۀ شندلى ولسوالى اچين که در حال حاضر در فاميلى خالص بابا زندگى ميکند، گفت: "از اثر جنگها بيجا شديم، زمين و کشت و کار همه از نزدم مانده، جان به سلامت برديم و منتظر کمک ها هستيم."
وى افزود که در حال حاضر در خانۀ اقارب شان در فاميلى هاى خالص بابا زندگى ميکنند و در اين روزها به مشکلات فراوان مواجه اند.
 
 
 
 
 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.