"د کندوز ښار په شاوخوا سيمو کې لا هم طالبان شته"

کندز( پژواک،۱٢عقرب ۹۴ ): شورای ولایتی و شهريان کندز، ابراز نگرانى ميکنند که مخالفان مسلح، هنوزهم دراطراف شهر كندز وجود دارند و دولت بايد اين نگرانى را برطرف کند.
طالبان در ششم ميزان، شهر کندز را تصرف نمودند ونيروهاى امنيتى بعدازسه روز، شهر را به تدريج از وجود آنها تصفيه نمودند.
امرالدین ولی معاون شورای ولایتی کندزمیگويد كه طالبان دراطراف شهركندز فعاليت داشته واين وضعيت سبب تشویش مردم میشود.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت بعدازآنكه شهركندزازوجودطالبان تصفيه گرديد، آنان به ساحات گورتپه، حضرت سلطان، كنم، بوزکندهاری، عسقلان وقرای منطقه آقتاش كه يک بخش وسيع ولسوالی خان آباد را احتوا ميكند، متواری شده  ودراين مناطق آزادانه فعاليت دارند.
ولى، علاوه کرد تازمان که اين مناطق تصفيه وتلاشی نشود، مردم درهراس بوده و خانواده هايى که  به ولايات همجوار پناه برده اند، نمى توانند به خانه های خود برگردند.
درجريان جنگ شهركندز،٢٠هزارخانواده که تعداد مجموعى شان به بيش ازيکصد هزار تن ميرسيد به كابل، تخار، بلخ، بغلان، سمنگان، بدخشان وپنجشير بيجا گرديده وتاحال حدود پنجاه درصد اين خانواده ها به منازل شان برگشته اند.
معاون شورای ولايتی گفت: «حالاكه مخالفان مسلح، روحيه ندارند وتضعيف شده اند، حكومت عمليات را متوقف ساخته، لازم است که عمليات درين موقع حساس شدت پيداكند.»
اين مقام شورای ولايتی افزود كه نگرانی مردم رابامسوولان امنيتى درميان گذاشته؛ اماتاحال دربخش تصفيۀ اين مناطق توجه نشده است.
شهريان كندز نيزميگويند كه ازطرف شب، صدای فيرمرمی به گوش ميرسد و بايدبرمصوونيت دايمی مردم فكر شود.
عبدالرحيم، باشندۀ منطقه سه صدفاميلی شهركندزگفت كه ازدوهفته بدينسو صدای سلاح ثقيل وخفيف درنقاط مختلف شهر شنيده ميشود که مردم ازاين ناحيه در هراس هستند.
اين باشنده گفت كه دولت ازبالاحصار وميدان هوايی، ازسلاح ثقيل بر مواضع طالبان استفاده ميكند، كه صدای آن نهایت هیبت ناک است.
وی علاوه کرد: «وقتيكه صدای فيرمرمی راطفلكايم ميشنون، ده بغل مادرش پُت ميشن، هنوزسايه سياه جنگ وترس و وحشت ازدل وگوش ما بيرون نشده. »
نوررحمن باشنده بندرخان آبادشهر کندز نيز گفت كه طالبان درمناطق گله گاو وخزانی در دو كيلومتری آنها گشت وگذار دارند.
اين دکاندار افزود كه هنوزهم آوازه ها ازحملات طالبان برشهروجود دارد وارگان های امنيتی بايد از تبليغات وشايعات جلوگيری كرده وطالبان را به کلى ازشهر وتمام کندز برانند ويا آنها را سرکوب کنتد.
امامل پاسوال محمدقسيم جنگلباغ قوماندان امنيه كندزميگويد كه فعلاً نيروهای امنيتی مصروف تحكيم مناطق وافرازپوسته های جديد درمناطق تصفيه شده بوده  ودرآيندۀ نزديک، تمامی مناطق دراطراف شهركندزازوجودمخالفان پاک خواهد شد.
وی به پژواک گفت كه عمليات تصفيوی درنقاط مختلف اين ولايت جريان دارد  وبه زودی، تمامی نقاط ناامن وآسيب پذيرازوجودطالبان تصفيه خواهدشد.
مسوولان امنيتى ميگويند که ولسوالى هاى چهاردره و دشت ارچى را نيز دراين اواخر از تصرف طالبان خارج نموده اند.
به گفتۀ مسوولان محلى، دو روز قبل درعمليات اردوى ملى به نام (طوفان ١٠) تعداد ٤٧ مخالف مسلح در دشت ارچى کشته شدند؛ اما طالبان برعکس ادعاى وارد کردن تلفات برنيروهاى دولتى را نموده اند.
گفتنى است که چندى قبل، شوراى ولايتى ابراز نگرانى کرده بودکه طالبان دروقت تصرف شهر کندز سلاح ومهمات دولتى را به ولسوالى چهاردره برده وخود را تجهيز نموده اند که این یک تهدید جدی برای امنيت شهر کندز است؛ اما مسوولان امنيتى گفته اند که طالبان سرکوب شده اند. 

 

 

 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.