شهرخوست (پژواک، ٣ میزان ۹۷): به سبب مشکلات کلتوری و فقدان آگاهی عامه در خوست، زنان انگشت شمار برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی کاندید شده اند.
 ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان موقعیت دارد، دارای ۱۲ ولسوالی است و قرارمعلومات اداره  احصائیه مرکزی، یک ونیم میلیون جمعیت دارد.
طبق معلومات کميسيون مستقل انتخابات، در ولايت خوست ٢٣٢٠٨٤ راى دهنده گان ثبت نام نمودند، که ٦٢٠٥٦ تن آنان را زنان تشکيل ميدهد.
دراین ولایت، امنیت نسبی تامین است و روند تعلیمی آن نسبت به برخی ولایت های دیگر، به سرعت ادامه دارد، بازهم اکثر زنان درمورد ارزش انتخابات معلومات کافی ندارند.
مثال زندۀ آن، کمرنگ بودن کاندیداتوری زنان برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی می باشد، که دو تن آنها برای يک کرسى ولسی جرگه و پنج تن برای ٢٥ کرسى شوراهای ولسوالی کاندید شده اند.
خوست، درولسی جرگه پنج عضو دارد که یکتن آنها زن است.
مردم، مشکلات کلتوری وعدم آگاهی عامه را ازعوامل اشتراک کمرنگ زنان درانتخابات عنوان می کنند.
نعت بی بی عمری عضو شورای ولایتی، طی گفتگو با آژانس خبری پژواک، کمیسیون ولایتی انتخابات و مسئولین ریاست امور زنان را به سهل انگاری متهم کرده گفت که مسئولیت واگذارشده دراین عرصه را به وجه احسن انجام نداده اند.
نامبرده افزود: "ازمناطق دوردست خوست می گذریم، دربسا مناطق مربوط مرکز زنان، در مورد ارزش انتخابات چیزی نمی دانند و تذکره ندارند، اگر کمیسیون انتخابات و ریاست امورزنان این مسئله را از ابتدا تعقیب می کردند، اکنون این مشکل وجود نمی داشت."
حبیب کامران باشندۀ این ولایت و محصل فاکولته حقوق و علوم سیاسی، به طور مجموع عدم شفافیت در سیستم انتخابات را مشکلی یاد می کند که سبب شده تا زنان، برای اشتراک در انتخابات علاقمندی نشان ندهند.
موصوف به آژانس خبری پژواک گفت که با درنظر داشت همین فضای بی باوری، در انتخابات آینده اشتراک نمی ورزد و برتذکره اش نیز برچسپ نصب نکرده است.
وی علاوه کرد: "اینجا مردم از دموکراسی به ستوه آمده و برآن بی باوراند، زنان به هرصورت، مردان نیز تمایل ندارد که در انتخابات اشتراک ورزند و من منحیث یک محصل تاکنون بر تذکره خود برچسپ نصب نکرده ام."
نعت بی بی ۵۵ ساله گفت قصد داشت تا برای انتخابات ولسی جرگه از خوست خود را کاندید نماید؛ اما ازاین فیصلۀ خود منصرف شد.
موصوف به آژانس خبری پژواک گفت که نبود شفافیت درسیستم انتخابات و عدم راه اندازی برنامه های آگاهی عامه برای زنان، دو عامل عمده است که نامبرده را به این کار وا داشته است.
درعین حال، ملالی ولی رییسۀ امور زنان ولایت خوست، این تقصیر را به دوش کمیسیون انتخابات می اندازد و به قول وی این کمیسیون، آگاهی لازم عامه را دراین راستا انجام نداده است.
ملالی ولی، به آژانس خبری پژواک گفت که آنها حتی الوسع دراکثر ولسوالی های برنامه های آگاهی عامه را برای زنان راه اندازی کرده اند؛ اما این مسئولیت مشترک همه است.
نامبرده علاوه کرد که برخی ولسوالان پاسخ رد داده اند، که ولسوالی ها ناامن است و درعرصۀ زنان هیچ نوع فعالیت صورت گرفته نمی تواند.
خانم ملالی ولی افزود: "کمیسیون انتخابات، باید برنامه های آگاهی دهی عامه را راه اندازی می کردند و این مسئولیت آنها است؛ مانند بخش زنان، ما مسئولیت خود را انجام داده ایم، با ولسوال ها نشست هايى را برگزارنموده ایم وحتی برخی ولسوالان جواب منفی داده اند که تهدیدهای امنیتی موجود است و هیچکس نمی خواهد  درانتخابات اشتراک ورزد و دیگران را هم اجازه نمی دهند."
نادیه باوری عضو جامعه مدنی ولایت خوست میگوید، ضمن آگاهی عامه مشکل دیگر که مانع کاندید شدن زنان براى ولسی جرگه شده نبود حمایت مالی است.
موصوف فساد گستردۀ اداری در ادارت دولتی سبب دیگر خوانده که زنان نمی خواهند به ولسی جرگه یا شوراهای ولایتی خود را کاندید کنند.
باوری علاوه میکند: "در قدم اول باید آگاهی عامه زیاد شود و برای زنان زمینه سازی شود تا در سیاست اشتراک ورزد و به پارلمان، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و شوراهای شاروالی خود را کاندید نمایند. اگر در این مورد آگاهی لازم صورت گیرد افکارسازی شود و این عنعنات نامطلوب از بین برود من معتقد استم که بیشتر زنان به این میدان بیرون خواهند شد.
ساهره شریف و نجیبه رحمانی زنان است که از ولایت خوست برای یک چوکی ولسی جرگه خود را کاندید کرده اند.
خانم رحمانی به آژانس خبری پژواک گفت، درست است که در جامعۀ سنتى در مقابل زنان مشکلات موجود است؛ اما به گفتۀ او این مشکلات با تلاش و مبازره نیاز دارد.
وی میگوید: "هر قدر که زنان مشکلات دارد شاید مردان نیز داشته باشد، بطور مثال اگر هر قدر تهدید بر مردان موجود باشد شاید به زنان دوچند آن باشد، جامعه ما به زنان اجازۀ کار نمی دهد؛ اما ما جوانان این مبارزه می کنیم. هر قدری که یک جامعه با مردان نیاز دارد به همین قسم به زنان نیز نیازمند است و برادران باید خواهران خود را تشویق نمایند تا در کنار مردان به کشور خود کار کنند."
بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، ٢٣٢٠٨٤ تن در ولایت خوست بر انتخابات پیش روی ثبت نام کرده که ٦٢٠٥٦ تن آنها زنان اند.
ازجانب دیگر، صاحب ځدران مسئول آگاهی عامه کمیسیون انتخابات خوست، طی گفتگو با آژانس خبری پژواک، موضوع نبود آگاهی عامه را نپذیرفت و گفت که همه مردم ارزش انتخابات را می دانند.
 نامبرده درکنار مشکلات  کلتوری، عامل اصلی دیگراشتراک کمرنگ زنان درانتخابات را پخش معلومات نادرست ازسوی رسانه ها راجع به امتیازات شوراهای ولسوالی عنوان کرد که کاندیدان و موکلین را دلسرد ساخته است.
وی گفت: "علت دیگر اشتراک ضعیف زنان در انتخابات شوراهای ولسوالی، مجهول بودن امتیازات و معاشات آنها درلایحه بود؛ کاندیدان زن، سند فراغت صنف دوازدهم را نداشتند و ازجانب دیگر، مردم اکنون می دانند و به آگاهی عامه آن قدر نیاز نیست."
به اساس معلومات، کمیسیون انتخابات خوست درانتخابات گذشته، ۱۹۰ کارمند آگاهی دهی عامه را داشت؛ اما اکنون این رقم به ۲۰ تن تنزیل یافته است.

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.