میمنه (پژواک، ١٤ ميزان ٩٧): شماری از زنان در فاریاب می گویند که نبود امنیت سبب شده تا مشارکت زنان، به تناسب مردان در پروسه ثبت نام رای دهنده گان و نامزدی برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی، کمرنگ بوده باشد.
 بر پایۀ معلومات دفترساحوی کمیسیون مستقل انتخابات در فاریاب، حدود ٢٠٠ هزار تن ثبت نام کرده اند که نزدیک به ٩٠ هزار تن آنان را زنان تشکیل می دهند؛ در حالیکه در انتخابات گذشته ریاست جمهوری، بیش از ۵۰۰ هزار تن ثبت نام کرده بودند که حدود ۴٠ در صد آن را زنان تشکیل می دادند.
درولایت فاریاب، ۱۹ خانم به شمول سه عضو برحال ولسی جرگه، وارد کارزارهای انتخاباتی شده اند.
نظیفه کارمند یکی از ادارات دولتی، به آژانس خبری پژواک گفت که اکثر خانواده ها از اوضاع آشفته امنیتی دراين ولايت نگران اند و به همین دلیل، اجازه نمی دهند تا با نصب برچسب برتذکرۀ یکی از اعضای خانواده شان مشکل ایجاد شود.
موصوف افزود: «هنگامی که کمیسیون در تذکره های مردم استیکر می زد، خانواده ام برایم اجازه ندادند تا در تذکرۀ من هم استیکر بخورد؛ زیرا آنان می گفتند که اگر به جایی سفر کنی، طالبان در مسیر راه از تو تذکره می خواهند.»
عاطفه معلم در یکی از مکاتب نسوان شهر میمنه می گوید که بخاطر رایدهی در روز انتخابات ثبت نام و به تذکره اش استیکر زد تا به یکی از کاندیداها مورد اعتماد و آدم شایسته باشد، رای دهد؛ اما به تشویش است که به دلیل تهدیدات امنیتی بخصوص از انجام حملات انتحاری و انفجار نتواند به انتخابات شرکت کند.
 
وی افزود که هم انتخابات مهم است، سرنوشت کشور و مردم به آن بستگی دارد و از جانب دیگر جانش هم مهم است که بخاطر رای آسیب نبیند.
 
این خانم از دولت میخواهد که در روزهای انتخابات امنیت را تامین و حد اقل یک هفته پیش به مردم اطمينان دهند‌‌.
 
آی صفا محصل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاب که بالاى تذکره اش ستيکرنصب کرد و خيلى آرزو دارد در انتخابات شرکت کند، نيز از وضعيت خراب امنيتى درآن ولايت شاکى است وآنرا چالش بزرگى دربرابرمشارکت فعال زنان درانتخابات عنوان ميکند.
وى به پژواک گفت اگروضعيت خراب امنيتى به همين گونه ادامه يابد، احتمال دارد شمار زيادى از زنان که ثبت نام کرده اند، نتوانند براى انتخاب نماينده هاى شان درانتخابات شرکت کنند .
اين دخترخانم، ازنماينده هاى جديد آن ولايت درولسى جرگه که  پس از رقابت های تنگاتنگ در انتخابات پیش رو برنده و به ولسی جرگه راه می یابند، ميخواهد که  ابتدا باید حیثیت از دست رفته این خانه را برگردانند و بدون تعلقات سمتی، قومی، زبانی و حزبی، طبق احکام قوانین نافذه، کشور را از بحران نجات دهند.
او گفت: «ادامه جنگ های فرسایشی، تمام هستی مادی و معنوی کشور را به باد برده است، بخشی بزرگ از افراد جامعه قربانی شدند، زنان بیوه شدند، به حیثیت و عزت دختران دست اندازی صورت گرفت و هنوز در گوشه گوشه يى از افغانستان اين وضعيت ادامه دارد.»
به گفته وی، نماینده گانی که در آینده با رای مردم انتخاب می شوند، باید از مجراهای قانونی به معضلات جاری نقطه پایان بگذارند، تا بیش از این عزت مردم افغانستان پامال نشود.
شریفه احدی عضو جامعه مدنی فاریاب نیز بحث امنیت را جدی تلقی کرده می افزاید که تهدیدات امنیتی زنان را بیشتر متاثر ساخته است، ممکن با شنیدن یک شایعه بی اساس خیلی از خانم ها نتوانند در روز رایدهی شرکت کنند. 
موصوف از حکومت و جامعه جهانی که حامی صلح و امنیت در افغانستان اند، خواست در مسایل امنیتی جدی باشند و فرصت ها را برای زنان مساعد بسازند. 
از سوى هم برخى زنان دراين  ولايت درصحبتى با پژواک گفته اند که بخاطرفروش راى شان درپروسه ثبت نام شرکت کرده اند.
حلیمه زن ۵۰ ساله باشنده ساحه «دمقول» ناحیه اول شهر میمنه  به پژواک گفت: «همین چند ماه پیش بود که برخی ها مرا تشویق کردند که تذکره بگیرم و استیکر بزنم؛ چون برایم گفتند که کاندیدها از هر تذکره استیکر خورده گی، پنج هزار افغانی می دهد.»
موصوف افزود که پس از اخذ تذکره و نصب برچسب، وکیل گذر با گرفتن تذکره برایش دو هزار افغانی داده و گفته است که سه هزار افغانی متباقی را همراه با تذکره پس از رای دهی در روز انتخابات تسلیم می کند.
وی گفت: ما آدم های غریب و فقیر هستیم، به ما پول وعده کردند، رفتم تذکره گرفتم، تاپه رای گیری را چسپاندم؛ اگه پول نمی دادند به رای دادن شوق نداشتم.»
اما نامزدان زن برای انتخابات ولسی جرگه، از مردم می خواهند که با استعمال رای شان به نفع افراد آگاه، تحصیل یافته و جوان، مانع راه یافتن افراد زورمند و پولدار به ولسی جرگه شوند؛ زیرا به باور آنان کسانی که رای  می خرند، به راحتی غرض جبران هزینه شان، رای ملت را نیز می فروشند.
این نامزدان همچنان از حکومت می خواهند تا در راستای تامین امنیت محلات رایدهی، اقدامات لازمه را اتخاذ نماید و برای جلوگیری از تقلب های سازمان یافته، از سیستم بایومتریک کار گرفته شود، تا سلامت و شفافیت انتخابات تضمین گردد.
آنان می گویند که بی تفاوتی در برابر آرا و اراده ملت؛ کشور را به بحران می کشاند و ولسی جرگه، این بار حیثیت «صرافی سرای شهزاده» را خواهد گرفت.
آمنه مخلص زاده یکی از نامزدان جوان درانتخابات پارلمانى ازولايت کندز؛ تهدیدات امنیتی، سقوط ولسوالی ها، مسدود بودن شاهراه ها و نفوذ افراد زورمند و پولدار، تقلبات گسترده در انتخابات را از مشکلات و موانع عمده فرا راه انتخابات دانسته، گفت که موارد یادشده باعث گردیده است تا زنان نتوانند در پروسه ثبت نام رای دهنده گان و مبارزات انتخاباتی، حضور و اشتراک گسترده داشته باشند.
موصوف افزود که اگر امنیت نسبی بر قرار می بود، شمار زنان رای دهنده و نامزد برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی، به تناسب فعلی دو چند می بود.
شریفه عظیمی رئیس امور زنان فاریاب، در حالیکه تهدیدات امنیتی، حضور زورمندان و تبلیغات گروه های افراطی را از چالش های اساسی در برابر فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنان خواند؛ اما گفت که با وجود این همه موانع و چالش ها، زنان فاریاب نسبت به زنان سایر ولایات در عرصه های مختلف حضور پُررنگ دارند.
موصوف افزود که اگر امنیت تامین می گردید، جلو فعالیت گروه های افراطی که علیه زنان تبلیغات دارند گرفته می شد، نقش زورمندان در امورات اجتماعی و حکومتی تضعیف می گردید، زنان فاریاب بیشتر از مردان در پروسه های ثبت نام رای دهنده گان و رقابت های انتخاباتی سهم می گرفتند.  
حاجی عبدالرحمن فرید رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در فاریاب نیز  پذیرفت که تهدیدات امنیتی از چالش های عمده در برابر انتخابات است که شمار کثیری از افراد جامعه نتوانستند، در پروسه ثبت نام و رقابت ها شرکت کنند.
وی گفت که حدود ۲۰۰ هزار تن در سطح فاریاب، در پروسه رای دهی ثبت نام کرده اند که بیش از ٤٠ درصد آنان را زنان تشکیل می دهند؛ اما این ارقام ابتدایی است، تاهنوز تصفیه نگردیده و احتمال کاهش وجود دارد.

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.