کابل(پژواک، ۱۵ قوس ۹۷): کمیسیون شکایات انتخاباتی با پرتخلف و تخطی خواندن انتخابات کابل، اعلام داشت که تمام آرای انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل بر بنیاد قانون انتخابات و عدم اعمال به موقع مدیریت باطل می باشد.
اما کبرا رضایی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، می گوید که در مورد فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی، این کمیسیون تا به حال کدام تصمیم نگرفته است و هم اکنون (۱:۴۵) دقیقه بعد از ظهر بحث جریان و موقف کمیسیون مستقل انتخابات روشن خواهد شد.
با این حال، علی رضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخابات، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت: « به منظور تحقق احکام بند ۲ ماده ۲ و ماده ۵ قانون انتخابات و بر اساس حکم فقره ۵ ماده ۹۴ قانون انتخابات با درنظرداشت اسناد، مدارک و دلایل مذکور در مستندات این تصمیم، آرای انتخابات مورخ ۲۸ و ۲۹ میزان سال ۱۳۹۷ انتخابات ولسی جرگه حوزه انتخاباتی ولایت کابل باطل اعلام گردید.»
به گفته او، این تصمیم پس از بررسی های همه جانبه دفتر ساحوی و مرکزی کمیسیون شکایات در کابل، گرفته شده است.
موصوف افزود که در جلسه دیروز کمیسیون شکایات انتخاباتی روی چگونگی ابطال انتخابات ولسی جرگه ۲۸ و ۲۹ میزان سال روان، حوزه انتخاباتی کابل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی علاوه کرد: «با درک وظایف و مسوولیت های خویش نسبت به قضایای انتخاباتی با حساسیت ویژه همواره برخورد کرده و با رعایت اصل شفافیت و اطلاع رسانی به موقع و دقیق با مردم افغانستان، همواره مردم را در مورد بررسی ها و تصامیم قانونی خویش قرار داده است و اکنون نیز مراحل ابتدایی بررسی ها به اتمام رسیده است و اکنون در مراحل استینافی قرار دارد.»
او تصریح نمود که این تصمیم کمیسیون بر اساس ارزیابی های مستند به اسناد، موجودیت دوسیه ها، مدارک و دلایل و مبتنی بر مبانی حقوقی و قانونی که ۲۴ مورد می باشد، صورت گرفته است.

 • گزارش سرپرست ریاست دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات کابل به دارالانشای آن کمیسیون.
 • گزارش کتبی ریاست امور انتخاباتی ولایت کابل از مشکلات موجود در نواحی و ولسوالی های کابل.
 • متن استعفای سرپرست ریاست امور انتخاباتی ولایت کابل.
 • اظهارات اول الرحمان رودوال، رییس اسبق امور انتخاباتی ولایت کابل در دفاعیه قضیه خویش در مرحله ابتدایی.
 • اظهارات نماینده رییس اسبق انتخاباتی ولایت کابل در دفاعیه خویش در مرحله استینافی.
 • انتقال مواد ٧٣ محل به محلات دیگر انتخاباتی که سند در زمینه موجود است.
 • گزارش نهاد فیفا مبنی بر وقوع تخلفات گسترده در روز انتخابات که اصل عمومیت، عادلانه بودن و سریع بودن انتخابات را خدشه وارد نموده است.
 • سند مربوط به موارد نگرانی تعدادی از احزاب سیاسی از روند تفتیش و شمارش مجدد ولایت کابل.
 • گزارش ابتدایی دیدبان انتخابات شفاف افغانستان «ایتوا»، از نظارت روند رای دهی.
 • گزارش های رسانه های همگانی و رسانه های اجتماعی از بی نظمی ها، سوء مدیرت، وقوع تخلفات در روز انتخابات و اعتراضات ناظران و رای دهندگان، ضعف مدیریت انتخابات.
 • گزارش مشترک نهادهای امنیتی، دفاعی کمیسیون های انتخاباتی و اداره مستقل ارگان های محل تحت عنوان مروری بعد از اجراآت انتخابات ولسی جرگه سال ۱۳۹۷.
 • معلومات رسمی احصایه مرکزی در مورد استفاده از بایومتریک در روند انتخابات.
 • گزارش حقوق بشر افغانستان که نشان می دهنده وقوع تخلفات، تخطی و جرایم انتخاباتی گسترده در روز انتخابات که اصل عمومیت، عادلانه و سریع بودن انتخابات را خدشه دار کرده است.
 • به تعداد ۲۷۶۷ شکایت واصله در ۳۳ عنوان مربوط به تخلفات و جرایم انتخاباتی در حوزه انتخاباتی ولایت کابلُ منزمه در سه جدول جداگانه.
 • متن استعفای رییس کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی کابل از سمت ریاست کمیسیون.
 • گزارش ناظمین و مامورین ثبت شکایات کمیسیون شکایات ولایتی ولایت کابل از نواحی و ولسوالی های کابل از وقوع  تخلفات وسیع در روز انتخابات.
 • تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت کابل مبنی بر ضرورت بازشماری ۱۸۲ مرکز در کابل.
 • گزارش تیم هماهنگی کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی.
 •  اعلامیه های اتحادیه کاندیدان ولسی جرگه ۱۳۹۷ کابل در پیوند به وضعیت جاری شمارش آرا و دستگیری عبیدالله نیازی رییس عملیات ساحوی کمیسوین مستقل انتخابات.
 • جواب چهار استعلام در ۱۰ ورق توسط رییس اسبق امور انتخاباتی ولایت کابل.
 • طرح پیشنهادی ضرورت ابطال آرای حوزه انتخاباتی ولایت کابل ارایه شده توسط کمیسیون شکایاتی ولایت کابل.
 • بررسی و تحلیل حقوقی طرح پیشنهادی شکایات ولایت کابل مبنی بر ابطال آرای حوزه کابل توسط بخش بررسی، تحلیل و بررسی کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی.
 • نقض حکم ماده ۷۲  انتخابات به دلیل عدم نشر لست رای دهندگان به منظور آگاهی و اعتراض.
 • نقض احکام مواد قانونی ذیل در حوزه انتخاباتی کابل، انتخابات ولسی جرگه سال ۱۳۹۷ از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، نقض مواد ۳۳ و ۸۳ قانون اساسی، نقض مواد بند ۲ ماده ۲ بندهای ۱۶، ۲۱، ۲۲، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۰، ۳۳ و ۳۵ و همچنین ماده ۹۸ قانون انتخابات و همچنین نقض ماده ۷۲ قانون انتخابات و ارتکاب مواد ۴۲۴ ماده  ۴۲۵، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۴ کود جزاء و همچنین نقض فقره ۲ ماده ۱۹ قانون انتخابات و ماده ۹۴ قانون انتخابات مبتنی بر اسناد و مدارک و دلایل فوق و مبانی حقوقی و قانونی فوق کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی چنین تصمیم اتخاذ نمود.

همچنان علی رضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخابات در ادامه گفت، به دلیل سوء مدیریت، نقض قوانین، لوایح و طرزالعمل های کمیسیون های انتخاباتی و عدم اعمال به موقع صلاحیت ها و مکلفیت های قانونی که باعث تخلفات و جرایم انتخاباتی گسترده در روند انتخابات گردیده است، احمدشاه زمان زی رییس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات، اول الرحمن رودوال رییس اسبق امور انتخاباتی ولایت کابل، زمری قلمیار رییس عملیات ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات، عبدالعزیز صمیم معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات و سید ابراهیم سادات رییس تکنالوژی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل نقض صراحت احکام قانون انتخابات؛ از وظایف شان منفصل و هر کدام به یکصد هزار افغانی جریمه نقدی تادیب می گردند.
موصوف افزود که قضایای جرمی افراد مذکور متعاقباً بررسی و نتیجۀ آن طی تصمیم جداگانه به اسرع وقت اعلام می گردد.
وی خاطر نشان کرد، کسانی که مسبب بروز وضعیت موجود که منجر به ابطال انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل شده اند، بعداً بررسی و تصمیم گرفته خواهد شد.
روحانی تصریح نمود که با این تصمیم تمامی اعضای کمیسیون موافق می باشند و در پای آن امضا کرده اند.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات تا به حال نتایج ابتدایی آرای ولايت هاى کاپيسا، پروان، ميدان وردک، لغمان، پنجشیر، باميان، خوست، کنر، نورستان، تخار، سمنگان، سرپل، دايکندى، ارزگان، زابل، جوزجان، فراه و نيمروز را اعلام کرده است.

 

 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.