شهر کندُز(پژواک، ٥ جدی ٩٧): ده ها زن در ولایت کندز، با راه اندازی نشست اعتراضیه، از کمیسیون انتخابات خواستند که آرای پاک را از ناپاک جدا نموده و حق را به حقدار برساند.
زنان یادشده امروز قبل از چاشت، در مقابل دروازۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی، در کندز گردهم آمده بودند.
از جمع زنان معترض، مرضیه رستمی نامزد ولسی جرگه از کابل، به آژانس خبری پژواک گفت که هدف اساسی از برگزاری این نشست، این است که کمیسیون شکایات انتخاباتی، باید آرای پاک را از ناپاک جدا کند.
وی گفت: "ما اسناد داریم، و آن را به کمیسیون تسلیم نموده ایم که برخی نامزدان رای نداشتند؛ اما اکنون در لیست ابتدایی موفق اعلام شدند که این تخطی صریح میباشد."
همچنان حبیبه گلستانی فعال مدنی و عضو نشست اعتراضیه گفت اگر کمیسیون آرای پاک را از ناپاک جدا نسازد، بیشتر مردم در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، به پای صندوق های رای نخواهند رفت.
وی گفت: "این انتخابات دور آزمایشی برای کمیسیون های انتخاباتی است و باید آن را موفقانه سپری نمایند."
تینا بانوی معترض دیگر نیز اظهارات مشابه داشت و گفت: "کمیسیون مستقل انتخابات گفت که در تمام ولایت کندز ٣٥ هزار رای داده شده است؛ اما اکنون که ما شمارش میکنیم ٥٢ هزار رای داده شده است که آرای نهایی به نفع برخی نامزدان تقلب شده است."
معترضان یادشده گفتند که اگر خواسته های شان پذیرفته نشود، دست به تظاهرات گسترده زده و شاهراه ها را بسته خواهند کرد.
مقامات کمیسیون شکایات انتخاباتی در کندز، در این مورد از ابراز نظر خود داری کرده اند.
اما عزیزالله آریایی رئیس عمومی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، دیروز در جریان ملاقات با نامزدان معترض ولایت کندز گفته بود که آنها تلاش اعظمی دارند که آرای پاک را از ناپاک جدا سازند.
قابل یادآوری است که در کنار ولایت کندز، باشندگان برخی ولایات دیگر و شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه، دست به اعتراضات زده و تاکید دارند که باید تنها آرای بایومتریک حساب شود.

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.