کابل (پژواک، ۲۸ ثور ۹۸): نهادهای ناظر بر انتخابات، تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات مبنی بر غیرعملی بودن استفاده از تکنالوژی در انتخابات پیش رو را دسیسه ای از سوی حکومت می دانند و مدعى اند که حکومت، در این تصمیم دخیل است.
در فیصله نامۀ ۲۳ ثور ماه جاری کمیسیون مستقل انتخابات آمده است که تعدیل در بند دوم ماده ۱۹ قانون انتخابات، که در آن استفاده از تکنالوژی در روز انتخابات تاکید شده ‌است، قابل تطبیق نمی‌باشد.
یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان (فیفا)، گفت که تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات، در مغایرت با قانون انتخابات قرار دارد.
در ماده ۱۹ قانون تعدیل شده انتخابات آمده است که کمیسیون مکلف است به منظور تصریح پروسه انتخابات و تامین شفافیت، تدابیری را اتخاذ نماید که همه مراحل پروسه انتخابات به شمول ثبت نام و تشخیص رای دهندگان مطابق طرزالعمل مربوطه با استفاده از سیستم الکترونیکی و تکنالوژی بایومتریک، طور مصئون صورت گیرد.
رشید، اعتماد موجود نسبت به پروسه نزد سیاسیون و شهروندان را پائین عنوان کرده گفت که چنین تصمیم، اعتماد را بیشتر از این سلب و سطح مشارکت را پائین می آورد.
وی افزود که اگر تصمیم کمیسیون انتخابات عملی شود، مشکلات و تجارب تلخی که در انتخابات ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ وجود داشت، امکان تکرارش به مراتب بیش­تر می شود؛ به خاطری که متقلبین، تزویر کنندگان و کسانی که باور به آرای مردم ندارند، ممکن در این دوره هم تقلب نمایند.
موصوف افزود: «ترس ما این است که در آخر روز، کاندیدانی که به نحوی خود را متاثر از وضعیت می بینند، شاید نتیجه انتخابات را به آسانی قبول نکنند و بازهم یک نوع بحران سیاسی دامنگیر انتخابات و وضعیت افغانستان خواهد شد.»
او تاکید کرد: «اگر احصائیه دقیق رای دهندگان را نداشته باشیم، در روز انتخابات تشخیص مشکل می باشد، بناءً نتیجه ای که از آن به بار می آید، قابل قبول برای نامزدان نمی باشد و باید روی خطراتی که پروسه تحمیل می شود، فکر شود و سطح خطر پائین آورده شود و راه حل معقول تر و منطقی تر پیدا گردد تا قابل قبول همه واقع گردد.»
نعیم ایوب زاده رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا)، تصامیم کمیسیون مستقل انتخابات را وابسته به حکومت خوانده افزود: «تصمیمی که گرفته شده است، تصمیم حکومت است نه از کمیسیون مستقل انتخابات و این تصمیم، جزئى از دسیسه سازی های حکومت به خاطر انتخابات پیش رو است.»
وی، طرح پیشنهادی اخیر کمیسیون مستقل انتخابات را قابل عمل ندانسته گفت که استفاده از لسست قبلی، مشکلات خود را دارد و پاک کاری آن، کار ساده نیست و اعضای کمیسیون های انتخاباتی هم ظرفیت آن را ندارند.
موصوف افزود: «ما طرفدار این نیستیم که مکمل تکنالوژی استفاده شود؛ اما حداقل برای تهیه ليست رای دهندگان که ليست پاک و منظم باشد، ما از میکانیزمی کار بگیریم که ما را به آن لیست برساند.»
ایوب زاده، با ذکر اینکه به شکل غیرمستقیم میان کمیسیون مستقل انتخابات، حکومت و احزاب سیاسی هماهنگی صورت گرفته است، گفت به اساس اطلاعات احزاب سیاسی، با تصمیم اخیر کمیسیون مستقل انتخابات توافق کرده و در تصمیم کمیسیون دخیل می باشند و به همین دلیل، سکوت اختیار نموده اند.
رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، برای رفتن به طرف انتخابات پیش­رو، تهیه ليست و تائیدی رای دهندگان، مشخص شدن محلات رای دهی را یک امر حتمی عنوان کرده گفت که بدون ليست رای دهندگان، برگزاری انتخابات ناممکن و قابل قبول نمی باشد.
آژانس خبری پژواک، با تماس های مکرر با کمیسیون مستقل انتخابات، موفق به دریافت دیدگاه این نهاد نشد.

 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.