مزارشريف (پژواک، ۲۱جوزا ۹۸): دفتر ولايتی کميسيون مستقل انتخابات در ولايت بلخ می گويد که طی چهار روز گذشته، در مراکز ثبت نام حدود ۴۰۰ تن ثبت نام کرده اند.
شنبه گذشته برنامه ثبت نام تقويتی  رايدهندگان دربلخ آغاز شد که به سطح ولايت ۲۳ مرکز ثبت نام فعال شده است.
ازجمع مراکز يادشده، ۱۳ مرکز در ولسوالی ها و ۱۰ ديگر در ده ناحيه شهرمزارشريف فعاليت دارد.
ازجانب ديگر عزت الله آرمان رييس کميسيون انتخابات بلخ، به تاريخ ۲۱جوزا، به پژواک گفت که تاکنون درمراکز متذکره، حدود ۴۰۰ تن ثبت نام کرده اند.
به اساس معلومات کميسيون انتخابات بلخ، طی چهار روز گذشته طوراوسط، در هر مرکز ثبت نام اين ولايت، صرف چهارتن ثبت نام نموده اند که به تناسب نفوس بلخ رقم خيلی کم است.
عزت الله آرمان گفت که روند متذکره شکل تقويتی دارد و شايد يکی از عوامل اشتراک کمرنگ مردم نيز اين باشد.
موصوف افزود که کميسيون مستقل انتخابات در اين عرصه، برنامه های آگاهی دهی را نيز آغاز نموده؛ تا مردم برای ثبت نام در انتخابات آينده ترغيب شوند.
احمد صميم مسئول مرکز ثبت نام انتخابات درناحيه سوم شهرمزارشريف است؛ نامبرده گفت که طی چهار روز گذشته دراين مرکز حدود ۲۰ تن ثبت نام نموده اند.
موصوف به پژواک گفت که در مرکزمتذکره، برای ذکور و اناث دو محل جداگانه فعال است که تاکنون هر روز ۴- ۵ تن درآن  ثبت نام می شوند.
موصوف علاوه کرد که کميسيون به موقع معين، مواد انتخاباتی را در اختيار آنها قرار ميدهد و هيچ نوع مشکل وجود ندارد.
فعالان مدنی بلخ، نبود آگاهی عامه مردم پيرامون روند ثبت نام  را عامل عمده اشتراک کمرنگ مراجعين عنوان می کنند.
رجب خان يکتن از فعال مدنی به پژواک گفت که شمار زيادی از مردم، هنوز هم مطلع نيستند که روند ثبت نام آغاز شده يا خير.
نامبرده بر کميسيون انتخابات انتقاد کرد که دراين عرصه اقدام به موقع انجام نداده است.
نامبرده از مردم تقاضا کرد تا با وجود همه مشکلات، درانتخابات آينده اشتراک ورزند و در تعيين سرنوشت شان سهيم شوند.
تمنا باشنده شهرمزارشريف، به پژواک گفت که موجوديت فساد و تقلب درانتخابات ولسی جرگه گذشته، سبب شده که مردم بر روند انتخابات بی باور شوند.
وی افزود که افراد زيادى را سراغ دارد که قصد اشتراک در انتخابات را ندارند.
اما تمنا گفت که اکنون ١٨ ساله شده و در انتخابات رياست جمهوری آينده، بارنخست از رای خود استفاده خواهد کرد.
نامبرده اضافه کرد که  يگانه راه برای بيرون رفت از مشکلات موجود، اشتراک ورزيدن در انتخابات و ايجاد يک حکومت جديد است.
وی از حکومت و کميسيون انتخابات نيز تقاضا کرد که برای اشتراک گسترده مردم در انتخابات آينده، زمينه سازی نمايد.
رئيس کميسيون انتخابات بلخ گفت که  وضعيت ناگوار امنيتی در برخی ولسوالی ها، موجوديت طالبان مسلح و زورمندان  محلی، در برابر روند انتخابات مشکل جدی است.

 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.