کندهار (پژواک، ۳۰ جوزا ۹۸):  میزان ثبت نام تقویتی زنان در انتخابات ریاست جمهوری کندهار، کمرنگ است و تاکنون ۱۹۲ زن ثبت نام نموده اند.
روند ثبت نام تقویتی به تاریخ ۱۸ جوزا در سرتاسر کشورآغاز شد، درحالیکه به پایان این روند چند روز بیش نمانده، کمیسیون انتخابات تلاش می ورزد تا زنان را برای ثبت نام درکندهارترغیب نمایند.
هاشم درانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات کندهار، به آژانس خبری پژواک گفت که طی سیزده روز گذشته در شهر کندهار و ولسوالی ها حدود ۲۵۰۰ تن ثبت نام نموده که ۱۹۲ زن دراین رقم شامل اند.
نامبرده میزان اشتراک زنان در این روند را کمرنگ دانسته و می گوید که در مدت متذکره، از طریق تطبیق برخی برنامه ها تلاش ورزیده تا زنان را به اشتراک در روند ثبت نام ترغیب نمایند.
موصوف افزود، دیروز نیز یک برنامه آگاهی دهی عامه را در کمیسیون انتخابات راه اندازی کرد تا به وسیله زنان بانفوذ، در شهر کندهار و ولسوالی ها زنان را برای اشتراک دراین روند تشویق کنند.
نامبرده می گوید که در کنارمردان، زنان نیز حق دارند تا برای تعیین سرنوشت کشورشان رای دهند.
به سطح کندهار، برای روند ثبت نام تقویتی ۲۸ مرکز اختصاص یافته که در تمام ۱۷ولسوالی یک، یک مرکز و درشهرکندهار۱۱مرکزافتتاح شده اند.
درانی علاوه می کند که در شهر کندهار و مراکز تمام ولسوالی ها، کارمندان مرد و زن به وظایف استخدام شده و روند ثبت نام ادامه دارد.
دراین روند کسانیکه تازه پا بر سن هژده سالگی گذاشته، از ولایات دیگر وارد کندهار شده باشند و یا از روند گذشته ثبت نام محروم شده باشند، ثبت نام می شوند.
زیبا باشنده ناحیه چهارم شهرکندهار است که برای ثبت نام به مرکز نزدیک مراجعه کرده بود.
موصوف به پژواک گفت که دور پیشین، به سبب عدم موجودیت در کشور ثبت نام نکرده بود.
نامبرده می گوید که نه تنها وی ثبت نام کرده، بلکه زنان دیگر را نیز برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ترغیب نموده است.
قابل ذکر است که برای انتخابات ریاست جمهور چند ماه پیش، به سطح کندهار۵۶۷ هزار تن ثبت نام نموده بودند که شامل ۷۳هزار زن بود.
این درحالیست که به اساس ارقام برخی ادارات، نفوس کندهار به حدود ۳ میلیون تن بالغ می شود.

 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.