تخطى ها

کابل (پژواک، اول قوس ٩٣): کميسيون شکايات انتخاباتى از ايجاد يک کميته اى براى شناسايى کارکنان دو کميسيون انتخاباتى که در تقلب انتخابات دست داشتند، خبر داد.

عبدالستار سعادت رييس کمیسیون شکایات انتخاباتی، امروز در نشست خبرى در کابل گفت که کار اين کميته به رياست نادر محسنى و معاونيت پيغمبرقل دوغن و ديگر کارکنان اين کميسيون پيشبرده خواهد شد.

کابل (پژواک، ١٥ عقرب ٩٣): رييس کميسيون شکايت هاى انتخاباتى، ایجاد پُست ریاست اجرائیه را "غیرقانونی و بر اساس مصلحت" می داند و می گوید که اهميت گذاشتن به خواست های فراقانونی، باعث شده که نامزدان بازنده شوراهای ولایتی فکر کنند از اعتراض، چیزی حاصل شان می شود.

عبدالستار سعادت می گوید فرهنگ عدم پذیرش نتایج انتخابات که در پی انتخابات گذشته ریاست جمهوری به میان آمده، زمینه را برای به کرسی نشاندن خواست های نامزدان بازندۀ انتخابات تا یک آیندۀ دراز مهیا ساخته است.

کابل (پژواک، ١٣ عقرب ٩٣): عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایت های انتخاباتی، فراخوانی مقامات کمیسیون های انتخاباتی را از سوی مشرانوجرگه، خارج از صلاحیت آن مجلس خوانده می گوید که اگر کابل هم می بود، به این تصمیم گردن نمی گذاشت.

سعادت و شماری از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی، فعلاً در یک سفر رسمی به امریکا به سر می برند.

مشرانوجرگه، به روز یکشنبه 11 عقرب، مقامات کمیسیون شکایات انتخاباتی را به جلسۀ آن مجلس فراخوانده بود تا در مورد نگرانی نامزدان ناکام و معترض شورای ولایتی جواب بدهند، که آنها را به تقلب و برخورد سیاسی متهم می کنند.

کابل (پژواک، ١٧ ميزان ٩٣): عبدالستار سعادت رييس کميسيون شکایت های انتخاباتی، برگزار کردن همزمان دو انتخابات را تجربۀ ناکام خواند و گفت که این کار سبب تقلب بیشتر می شود.

سعادت پیشنهاد نمود که نباید این تجربه در آینده تکرار شود.

وی که در پایان کار رسیدگی به شکایت های نامزدان شوراهای ولایتی در آخرین کنفرانس خبری در کابل صحبت می کرد گفت که اگر کمیسیون انتخابات هردو انتخابات را جداگانه برگزار می کرد، "مطمین بودم که حالا در وضعیت بهتری قرار می داشتیم."

کابل(پژواک،١٧ميزان ٩٣): مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی می گویند که به همه شکايات نامزدان شورای ولایتی رسیدگی کرده و امروز تصمیم نهایی خود را به کمیسیون انتخابات فرستادند.

محمدنادر محسنی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، در نشست خبری امروز در کابل گفت که تصمیم نهایی آنان که در حقیقت نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی است، بعد از ظهر امروز به کمیسیون انتخابات فرستاده شد.

وی افزود که اگر کمیسیون مستقل انتخابات کدام شکایتى داشته باشد، میتواند آنرا تا ٢٤ آینده به این کمیسیون شریک سازد؛ در غیر آن این آخرین نتایج است و غیرقابل تغییر میباشد.

کابل (پژواک، ٣١ سنبله ٩٣): کميسيون شکايات انتخاباتى مى گويد که پروسۀ بررسى شکايات انتخابات شوراهاى ولايتى، امروز نهايى و به زودى فيصله در مورد آن صورت خواهد گرفت.

انتخابات شوراهاى ولايتى، به تاريخ ١٦ حمل همزمان با دور اول انتخابات رياست جمهورى برگزار شده، که طى آن ٢٦٠٠ کانديد به شمول ٣٠٨ زن با هم رقابت نمودند.

کميسيون مستقل انتخابات، نتايج ابتدايى شوراهاى ولايتى را به تاريخ(٣٠ثور) اعلام کرد که بر اساس آن، ٤٥٨تن به شمول ٩٧زن در آن برنده شده بود.

کابل (پژواک، ٢٧سنبله ٩٣) : کميسيون مستقل شکايات انتخاباتى ، فيصله شامل ساختن تمامى کارمندان موقت و دايمى کميسيونهاى انتخاباتى را که در تقلبات انتخاباتى دخيل بودند، درلست سياه صادر کرد.

عبدالستار سعادت، رييس کميسيون شکايات در نشست خبرى امروز گفت ، مشکلاتى که در دور دوم انتخابات رياست جمهورى ايجاد شد واقعيت هايى بود که هم شمارى از کارمندان کميسيون انتخابات بحيث عامل اول تقلب و هم هردو ستاد انتخاباتى مسوول آن هستند.

وى علاو کردکه بعضى عوامل حکومت نيز بيطرف نمانده و از عواملى بودندکه انتخابات را آلوده ساختندو جزاير قدرت و بى ثباتى ها نيز در اين مسئله کمک کرد.

کابل(پژواک،٢٧سنبله ٩٣) : کميسيون مستقل شکايات انتخاباتى بعداز رسيدگى به تمامى شکايات امروز فيصله نهايى خود رانسبت به دوردوم انتخابات رياست جمهورى به کميسيون مستقل انتخابات ارسال کرد.

عبدالستار سعادت، رييس کميسيون مستقل شکايات انتخابات در نشست خبرى گفت که کميسيون مستقل انتخابات براساس قانون انتخابات صلاحيت دارد که تا ٢٤ ساعت نسبت به فيصله نهايى کميسيون شکايات انتخاباتى اعتراض نمايد.

کابل (پژواک،٢٥سنبله ٩٣): کميسيون مستقل شکايات انتخاباتى، به ١٨٨ مورد شکايت تيم تحول و تداوم رسيدگى نموده و قراراست که فيصلۀ آنرا فردا اعلام نمايد.

هشتمين (آخرين) جلسه علنى کميسيون شکايات انتخاباتى، امروز در حضور اعضاى جامعه مدنى، رسانه ها و نمايندگان تيم تحول و تداوم برگزار شد.

نادرمحسنى سخنگوى کميسيون، درآخرين نشست علنى خود در ارتباط به رسيدگى شکايات نسبت به روند ابطال آرا گفت که کميسيون، در جلسه امروز به دو فيصلۀ اخير کميسيون مستقل انتخابات رسيدگى کرد.

کابل (پژواک، ٢٢سنبله ٩٣): کيمسيون شکايات انتخاباتى در هفتمين جلسه علنى خود، به بررسى شکايت ها در مورد آراى ٩٤ صندوق راى دهى پرداخت که در نتيجه، فقط آراى يک صندوق را با اعتبار اعلام نمود.

کميسيون انتخابات در نتيجۀ بازرسى، آراى اين ٩٤ صندوق را بتاريخ ١٧ سنبله باطل اعلام نمود، که به دنبال آن در مورد اين تصميم کميسيون شکايت ها درج گرديد.

Pages

Subscribe to تخطى ها