Add new comment

برخی سران اقوام خواهان تمديد کار سرپرست والى نيمروز شدند

زرنج (پژواک،٢جوزا٩٤): تعدادى ازسران اقوام نیمروز طی گردهمایی، خواهان ادامه کار والى سابق اين ولايت شدند؛ اما برخى ديگر از کارکرد وى انتقاد ميکنند.
این بزرگان که تعداد شان به حدود دوصدتن ميرسيد و امروز دررياست سرحدات وقبايل نيمروز تجمع کرده بودند، گفتندکه از زمان مقرری امیرمحمد آخند زاده سرپرست ولايت تا کنون، وضعیت امنیتی بهبود يافته، زراعت رشد نموده و اتحاد اقوام مستحکمتر شده است.
عبدالرحیم نیازی یکتن از بزرگان اقوام گفت که آخندزاده، با نظارت از پوسته های امنیتی و مدیریت درست توانسته امنیت را تامین کند.
به گفتۀ وى قبلاً، آب خوردن به مشکل پيدا ميشد، قيمت یک تانکر آب آشامیدنی در زرنج مرکز نيمروز به سه هزار افغانی رسیده بود و آب برای زراعت نیز وجود نداشت؛ اکنون یک تانکر آب ٣٠٠ افغانی است و زمین های اطراف زرنج همه زیر کشت رفته است که دلیل آن پاک کاری کانال نهرلشکری و هدایت جریان آب از دریای هلمند به اين نهر است.
نهرلشکری، به طول ٤٩ کیلومتر وعرض ١٥متر از دریای هلمند، الی مرکز نیمروز در زمان حکومت سردار محمد داوود خان، احداث شد و درزمان جنگ ها ازکار افتاد؛ اما چهار سال قبل به هزينۀ بيش از شش ميليون دالر پاک کارى و بازسازى شد .
 بازهم اين کانال پُر گرديد وسال گذشته به ارزش يک ميليون افغانى بار ديگر پاک شد که حالا هم آب دارد؛ حال آنکه درسالهاى قبل درهمين فصل آب نميداشت.
محمد دادود یکتن دیگر از بزرگان گفت: "آخندزاده از یک خانواده شهید و مجاهد بوده و بیشتر با درد و رنج مردم آشنا است و در١٤ ماهى که به حيث والى بوده، با مردم بلدیت حاصل نموده، دولت اجازه بدهد که  وى به اين پُست ادامه بدهد."
محمد صدیق چخانسوری رییس شورای ولایتی نیمروزنيز گفت که تمام اقوام ساکن در این ولایتؤ،، از کارکرد آخند زاده راضی و از حکومت مرکزی می خواهند تا وی را بر کنار نکند.
مولوی عبید الله یکتن ازعلمای دینى گفت تجربه نشان داده کسانیکه از خارج کشور آمده و بحیث والی مقرر شده اند، اوضاع امنیتی بدتر شده؛ چون با وضعيت ولایت و مردم آن منطقه آشنایی ندارند.
 
یکتن ازحاضرین گردهمایی که نخواست نامش ذکرشود گفت که انجنیرسمیع الله که به حیث والی نیمروزجدیداً مقررشده، فامیلش در هالند واکنون خودش نيز جهت دیدار از فامیل خود درهالند به سر ميبرد.
به گفتۀ وى، بین رييس جمهور اشرف غنی و داکتر عبدالله رييس اجرايى حکومت، در رابطه به مقرری وی اختلاف نظر وجود دارد.
نظر به پيشنهاد ارگانهای محل و منظوری ریاست جمهوری، هشت والى به شمول انجنير سمیع الله معین وزارت انرژی و آب، به حیث والی نیمروز مقرر گردیده است.
اين درحالى است که جاويد فيصل معاون سخنگوى رييس اجرايى حکومت گفته است که رييس جمهور در تقرر چهار والى با آنها مشوره نکرده است.
وى با بيان اينکه احتمال دارد که تعدادى از واليان سرپرست، دوباره به حيث واليان جديد مقرر شوند، گفت که از لحاظ قانون، مقررى دوباره واليان مشکل ندارد و اگر رهبران حکومت توافق نمايند دوباره تعيين ميشوند.
گفته ميشود که به شمول عطامحمد نور سرپرست والى بلخ، شمارى از واليان سرپرست در ولايات شان باقى مانده  و دوباره به عنوان والى جديد معرفى خواهند شد.
معاون سخنگوى رياست اجرايى حکومت گفت معيارى که براساس آن واليان تعيين ميگردند، اين است که آنان سابقه کارى خوب داشته تاچه اندازه  در کارشان موفق بوده اند.
اما نبى جان يکتن از متنفذين ولسوالى کنگ گفت که سرپرست ولايت نيمروز، چندان کارى را انجام نداده است.
وى افزود: "مشکلات کليدى ما، بيکارى و نبود سرک  است که جوانان به علت بيکارى به ايران ميروند."
اين متنفذ علاوه نمود که سرپرست ولايت درحل نکردن اين مشکلات، مقصر است و دولت بايد شخص کارکن را به جاى وى تعيين نمايد.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.