Add new comment

پل علم (پژواک، ۱۴ عقرب ۹۷): شماری از کارمندان قراردای کميسیون مستقل انتخابات در لوگر، مدعی اند که از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان تا هنوز، معاشات شان پرداخت نشده است.
آنها میگویند که هر روز به دفتر کمیسیون میروند؛ اما محافظان برای شان اجازۀ ملاقات با مسئولان نمی دهند.
شیرآغا عباسی مدیر ثبت نام مرکز رای دهی مکتب حامدکرزی در مربوطات مرکز لوگر، به آژانس خبری پژواک گفت که تا هنوز معاش سه ماه را اخذ نکرده اند.
به گفتۀ او، معاشات ۸ درصد کارمندان قراردادی کمیسیون مستقل انتخابات این ولایت پرداخت نشده، همه روزه به دفتر مراجعه میکنند؛ اما مسئولین از آنها پنهان میشوند.
موصوف هشدار داد که اگر معاش شان داده نشود، تظاهرات خواهند کرد.            
زبیر کارمند مرکز انتخاباتی شهرک مهاجرین، به پژواک گفت که وی نیز قرارداد رسمی دارد و از سه ماه بدینسو برایش معاش داده نشده است.
وی افزود که با وجود تهدیدات و چالش های امنیتی، انجام وظیفه کرده؛ اما اکنون حق شان داده نمی شود.
بسم الله مدیر مرکز انتخاباتی مغل خیل ولسوالی محمد آغه هشدار داد که اگر معاش شان پرداخت نشود، دروازۀ دفتر کمیسیون انتخابات را مسدود خواهد کرد.
او گفت: "همه روزه می آیند، شکایت و فریاد میکنند؛ اما هیچکس صدای شان را نمی شنود، معاش سه ماه گذشته را به کرایه مصرف کرده؛ اما اکنون نیز معاش نمی دهند."
عدالت عبدالرحیمزی منشی شورای ولایتی لوگر نیز تایید کرد که افراد یادشده، برای شکایت به آنان مراجعه کرده اند.
 
او به آژانس خبری پژواک گفت که آنها شکایت مردم را با کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساخته اند؛ اما انتقاد کرد که کمیسیون مستقل انتخابات، چرا معاشات کارمندان خود را پرداخت نمی کند.
عبدالرحمن محب رییس کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت لوگر تایید کرد که به برخی کارمندان قراردادی معاش نداده اند.
اما موصوف تعهد کرد که به زودی حقوق و امتیازات کارمندان قراردادی این کميسیون را خواهد داد.
محبت گفت: "کسانی که معاشات شان پرداخت نشده است، من اینجا رییس نبودم؛ به همین دلیل من معلومات کامل ندارم، اکنون در این مورد تلاش های خود را آغاز کردم."
موصوف لیست کارمندانى را که معاشات شان پرداخت نشده است، به آژانس خبری پژواک شریک نکرد.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.