Add new comment

کندز (پژواک، ۳ دلو ۹۷): شماری از نامزدان معترض کندز، بعد از آن خیمۀ اعتراض را جمع کردند که شمارش دوبارۀ آرای برخی محلات آغاز شد.
کمیسیون مستقل انتخابات، به تاریخ ۱۳ جدی، نتایج ابتدایی ولایت کندز را اعلان نمود، که طی آن هفت تن از طبقه ذکور و دو تن از طبقه اناث، نامزدان پیشتاز اعلان شدند.
بعد از اعلان نتایج متذکره، شماری از نامزدان معترض، به رسم اعتراض، در برابر کمیسیون انتخابات کندز، خیمه برپا کردند و بر شمارش دوباره آرا اصرار می ورزیدند.
آژانس خبری پژواک، گزارش های جلسات اعتراضیه نامزدان معترض کندز را پی هم نشر کرد که در نتیجه آن، کمیسیون مستقل انتخابات، فیصله شمارش دوباره آرا را صادر نمود.
غفور هوتک، به نمایندگی از نامزدان معترض کندز، به پژواک گفت که شمارش آرای برخی محلات دوباره آغاز شده؛ بنا براین آنها خیمه خود را برچیدند.
نامبرده افزود: "یک هیئت از کابل نیز آمده، در حضور نمایندگان ما آرا دوباره شمارش خواهد شد که تقاضای ما هم این بود."
به قول موصوف، اگر این بار هم درشمارش آرا تقلب و جعل صورت گیرد، در آن صورت انتخابات ریاست جمهوری را تحریم خواهند کرد.
نورالدین فطرت، رییس کمیسیون مستقل انتخابات کندز، دراین خصوص به پژواک گفت که به اساس فیصله کمیسیون مستقل انتخابات، شمارش آرای ۲۹۵ محل را آغاز نموده است.
 اما شمارش دوباره آراى کندز، خشم برخی نامزدان کامیاب در نتایج ابتدایی را بر انگیخته است.
ازجمع نامزدان متذکره، محمدالدین همدرد، به پژواک گفت که به اساس فرمایش خاص برخی اشخاص، شمارش دوباره تعدادی محلات آغاز شده است.
نامبرده افزود: "هرگز شمارش فرمایشی آرا را نمی پذیریم، اگر آرا حساب می شود، باید به سطح کندزشمارش شود؛ در غیر آن، این کار مورد قبول ما نیست."
وی هشدار داد، اگرکمیسیون زودتر شمارش دوباره آرا را توقف نکند، به مظاهرات گسترده متوسل خواهند شد.
شایان ذکراست که به شمول کابل، در برخی ولایت های دیگر نیز تعدادی نامزدان معترض، بر شمارش دوباره آرا اصرار میورزند.

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.