Data Gathered Date: 

Sunday, June 2, 2013 - 15:00

 جلال آباد( پژواک، ٣٠ ثور٩٢) :باشندگان ولايت ننګرهار خواهان جلوگيرى فساد ادارى، تسريع امور امنيتى، ختم مشکل بيکارى و مشکلات فرا راه معارف ،آغاز کارهاى پروژه هاى بنيادى و فراهم نمودن زمينه بهتر تحصيلات عالى براى دختران از حکومت افغانستان وجامعۀ بين المللى هستند .
ليلما ولى حکيمى نمايندۀ مردم ننگرهار درولسى جرگه به آژانس خبرى پژواک گفت که مشکلات امنيتى اخيراً در ولايت ننگرهار افزايش يافته است .
به گفتۀ وى ، بدون شهر جلال آباد در ساير ولسوالى هاى اين ولايت حتى ٩٠ درصد امنيت نيز وجود ندارد و نه هم مقامات به تعدادى از ولسوالى ها سفر کرده ميتوانند، که علت عمده آن کم توجهى دولت افغانستان و جامعۀ بين المللى  است .
 موصوف افزود که دولت بايد از هرچه بيشتر امنيت را تحکيم نمايد و بعداً از همه کارها به آسانى صورت گرفته ميتواند .
حکيمى مى گويد : (( حل مشکل بى کارى نيز در پهلوى امنيت مهم است، اگر مشکل بى کارى از بين برده شود، پس شايد که مشکلات موجود بسيار کم شود .))
 به گفتۀ وى، نيمه از جوانان ننگرهار بى کار اند، پس لازم است که دولت و جامعۀ جهانى پروژه هاى بنيادى تطبيق نمايد، تا زمينه کارى فراهم گردد و از پيشرفت آن ولايت نيز منفعت حاصل نمايد .
ذبيح الله زمرى عضو شوراى ولايتى ننگرهارمى گويد که دولت افغانستان و جامعۀ بين المللى در مجموع به افغانستان و بعداً به ولايت ننگرهار توجه نکرده ، زيرا که امور امنيتى روز به روز خرابتر و بيکارى زيادتر ميشود ، وضعيت معارف کند است ، در برخى از مناطق آب وجود ندارد و همچو مشکلات ديگر نيز موجود است که بايد دولت و جامعه بين المللى به آن توجه نمايند .
به گفتۀ وى ، فساد ادارى در اين ولايت به اوج خود رسيده و اداره مرکزى بايد از آن جلوگيرى نمايد.
زمرى افزود : (( ميليون ها افغانى اختلاس شده و امور صلح کاملاً متوقف گرديده است .))
به گفتۀ وى ، اگر فساد ادارى ، بى قانونى ، امور امنيتى ، بيکارى و معارف مورد توجه قرار گيرد ، پس دور نيست که مشکلات در ننگرهار کاهش خواهد يافت و وضعيت اقتصادى مردم خوبتر خواهد شد .
 څانگه جبارخيل کارمند کميته ولايتى شوراى صلح ننگرهاربه آژانس پژواک گفت که دختران درمناطق دور دست ننگرهار به تعليم دست رسى ندارند، مکاتب نيست و حکومت افغانستان بايد از هرچه زودتر زمينه تعليم براى آنها مساعد نمايد ، تا تمامى قشر جوان از نعمت تعليم بهرمند شوند .
موصوف افزود:((دختران حتى تا صنف دوازدهم نيز تعليم کرده نمى توانند، برخى کمتر آنها به تحصيلات عالى دست رسى دارند ، حقوق شان زير پا ميشود و بايد مورد توجه قرارگيرند .))
وى ازجامعۀ بين الملى خواست، تا در زمينه حقوق زنان در ننگرهارکار نمايد، و کارهاى که تا کنون از سوى آنها صورت گرفته نمايشى است .
جبارخيل گفت که به شرايط مناسب کارى نيز براى دختران در اين ولايت مساعد نيست ، تا کار نمايند و از اين طريق زند گى خود را پيش ببرند .
وى خواست ، تا حقوق خانم ها تامين ، خشونت عليه آنها نابود و به عاملين خشونت جزا داده شوند .
 وى مى افزايد که علاوه بر مشکلات خشونت عليه زنان ، نبود شرايط مناسب براى تعليم و همچنان نبود زمينه کارى بعد از تعليم ، مشکل بزرگ دختران و خانم ها است .
اميد حيران عضوى اتحاديۀ خبرنگاران و نوسيندگان زون شرق مى گويد که در دواير دولتى کار به اهل کار سپرده نشده و و روابط حزبى ، سياسى و ديگر از هر چيزى ديگر مقدم و مهم است .
 به گفتۀ وى، در اکثريت ادارى دولتى ننگرهار افراد غير مسلکى توظيف شده ، روابط دارد و ياهم از خويشاوندان مسوولين بلند رتبه استند.
وى مى گويد:(( اگر کار به اهل کار سپرده شود ، اين مشکل حل خواهد شد .))
 عايشه محصل پوهنتون ننگرهار به آژانس پژواک گفت که محيط مناسب تحصيل برايشان مساعد نيست ، با آنکه علاوه بر محدوديت هاى بيشتر کلتورى به پوهنتون ميرود ؛ اما درپوهنتون نيز در بخش علمى مشکلات زياد موجود است .
موصوف افزود، اکثريت استادان ما درجه ليسانس دارد و لازم است که استادان ماستر و داکتر باشند .
وى گفت :(( دولت و جامعه بين المللى بايد کدرهاى علمى تربيه نمايند، تا آينده محصلين روشن گردد .))
 سالم جان ملا امام مسجد بازار کږه ولسوالى خوگيانى مى گويد که نياز اولى مردم ننگرهار تاحدى اکثر حل شده ؛ اما مشکلات اساسى چون امنيت ، بيکارى ، پروژه هاى اساسى باسازى و همچو کارى هاى ديگر که تمام مردم ننگرهار به آن نياز دارد ، هنوز هم بجا مانده است .
موصوف از دولت و جامعى بين المللى ميخواهد که در اين راستا به هدف حل آن با مردم ننگرهار کمک نمايند .
 به گفتۀ وى ، تعداد بيشتر جوانان از اثر بيکارى اسلحه گرفته و فعاليت هاى مسلحانه دارد .
وى مى گويد : (( اگر زمينه کار فراهم گردد ، پس امنيت خوبتر و مشکلات نيز کمتر ميشود .))
 ملاسالم از مخالفين مسلح ميخواهد که بعد از اين از فعاليت هاى مسلحانه دست بردارند و با دولت افغانستان يکجاشود ، تا يک افغانستان واحد ايجاد گردد .
تحسين الله يکى زارعين ولسوالى چپرهار مى  گويد که دربخش زراعت و آبيارى مشکلات زياد دارد که تاکنون نيز برخى از زمين هاى چپرهار و ساير ولسوالى هاى ننگرهار آب منظم براى زمين ندارد .
 موصوف از دولت ميخواهد، اگر آب منظم براى زمين هاى زراعتى فراهم گردد، پس وضعيت اقتصادى زارعين وحاصلات زمين بهتر شده و مردم نيز مصروف ميشوند .
وى گفت :((نياز به ايجاد ستورهاى ديگر محسوس ميشود ، زيرا که حاصلات ما به پاکستان ميرود ، در آنجا ستور ميشود و دوباره با ما به قيمت بلند فروخته ميشود .))
 وى از دولت ميخواهد ، تا ستورهاى ويژه براى حاصلات زراعتى ايجاد نمايد و آب منظم براى زمين هاى زراعتى فراهم کند ، تا مشکلات آنها از بين برده شود .
يک مخالف مسلح که با دولت پيوسته و از گرفتن اسمش خود دارى کرد ، به آژانس پژواک گفت که با پروسۀ صلح دولت افغانستان يکجا شده ؛ اما تعهدات که به وى صورت گرفته و طبق آن پروژهاى باسازى در منطقه آنها تطبيق مى شد ، تاکنون فقط به شکل يک تعهد مانده است .
وى ميگويد که قبلاً يک تعداد مخالفين مسلح به وى پول ميداد که به اساس همين پول امور زند گى خود به پيش ميبرد؛ اما اکنون دولت افغانستان زمينه کار براى آنها فراهم کرده نميتواند و آنها بيکار مانده اند .
وى افزود : ((دشمنى طالبان مسلح را بعهده گرفتيم ، زمينه کار نيست ، پس حيران هستم ، چه کنيم .))
ولايت ننگرهار يکى از ولايات سرحدى افغانستان است که درشرق کابل پايتخت کشور موقعيت دارد ، با کشور همسايه پاکستان مرز طويل دارد و برخې بيشتر باشندگان آن مصروف زراعت ، مالدارى و کاروبار آزاد است .