پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات و ريیس سرپرست ستره محکمه
مدت خدمت چهار سال :
پوهاندعظیمی درسال ١٩٣٧ در یک فامیل دهقان، در قریۀ نوبهار ولایت فراه درغرب افغانستان متولد گردید؛ او درحالیکه آخرین پسر سه فرزند خانواده اش بود، یگانه عضو فامیل بود که توانست شامل مکتب رسمی دولتی گردد.
وى درسال ١٩٤٤ شامل مکتب گـردید و بعد از سه سال درس و رسیدن به صنف چهارم مکتب ابتدائیه، نخست مادر و بعد از سه ماه، پدرش را از دست داد؛ به دروس خود ادامه داد و بعد از فراغت از صنف ششم درسال ١٩٤٩ برای ادامه و تکمیل دروس متوسطه ولیسه به کابل آمد و در مدرسه علوم شرعیۀ پغمان شامل گردید. موصوف بعد از فراغت از مدرسه متذکره درسال ١٩٥٩ شامل پوهنځی شرعیات گردید. بعد از فراغت از پوهنځی شرعیات در همين سال(١٩٥٩)، به حیث اسیستانت در پوهنځی شرعیات پذیرفته شد.
درسال ١٩٦٧عازم مصر گردید و در پوهنځی شرعیات و قانون پوهنتون الازهر، کار ماستری خود را آغاز نمود و در رشته های حقوق فامیل و حقوق جزای مقایسوی، تحصیلات خود را به پایان رسانید. بعد از بازگشت در سال ١٩٦٧ باز هم بحیث استاد در پوهنځی شرعیات به وظیفه خود ادامه داد .
 عظیمی  درسال ١٩٧٣ تحت یک پروگرام تعلیمی برای مدت ١٨ماه به واشنگتن رفته و از پوهنځی حقوق پوهنتون جورج واشنگتن، سند تحصیلی در قوانین مقارن و مقایسوی را به دست آورد .
موصوف بعد از برگشت از امریکا، در سال ١٩٧٥ برعلاوۀ تدریس به حیث معاون علمی پوهنتون کابل و در سال ١٩٧٧ به حیث رئیس پوهنتون کابل و در سال ١٩٧٨ بعد ازکودتای کمونستی به حیث مشاور ریاست تقنین وزارت عدلیه و درسال ١٩٧٩ به حیث رئیس تقنین اجراى وظیفه نمود.
وی در سال ١٩٨٢ با فامیلش کابل را به مقصد پاکستان ترک نموده و درسال ۱۹۸۳ به امریکا مهاجر گردید  و در سال ١٩٨٤ به حیث عضو مجمع دایرة المعارف فقه اسلامی در کویت پذیرفته شد و درآنجا آغاز به کار نمود .
 درسال ۱۹۸۸ به اثر درخواست پوهنتون نبراسکا به حیث رئیس تیم آن پوهنتون عازم پاکستان گردید و درآنجا برای تهدابگذاری سیستم تعلیم و تربیه و پروگرامهای درسی مکاتب مهاجرین افغان در پاکستان و مکاتب ساحات تحت کنترول مجاهدین در داخل افغانستان، الی سـال ١٩٩٤ ايفاى وظيفه نمود.
عظیمی، بعد از ختم کار پوهنتون نبراسکا در پاکستان، به اثر درخواست حکومت کویت، بار دیگر درسال ١٩٩٥ به مجمع هیئت تحریر دایرة المعارف فقه اسلامی پیوست و الی ١٩٩٨ در آنجا کار کرد. شمارعناوینی را که موصوف در هردو دوره، غرض چاپ در دایرة المعارف فقه اسلامی که در چهل و پنج جلد تکمیل گردید، نوشته؛ به یکصدو یازده عنوان می رسد، که در جمله سایر همقطاران خود، حایز مقام اول می باشد .
 موصوف، باردیگر در سال ١٩٩٦ به پروگرام های پوهنتون نبراسکا پیوست و در افغانستان الی ختم سال ١٩٩٩ اجراى وظیفه نمود .
 عظیمی  بعد از حادثه ١١سپتمبر ٢٠٠١، از طرف پوهنتون نبراسکا غرض همکاری با وزارت معارف و ارگانهای عدلی و قضايی افغانستان مؤظف شد. موصوف در سالهای ٢٠٠٤ به حیث مشاورارشد رئیس جمهور در امورقانونی و نیز رئیس بوردعدلی و قضائی ریاست جمهوری اجرای وظیفه نمود .
تا آنکه در ماه اگست ٢٠٠٦، از طرف رئیس جمهور کشور به حیث قاضی القضات افغانستان تعیین شد و  آراى تايید قریب به اتفاق پارلمان کشور را به دست آورد.
برعـلاوۀ ابحاث ومقـالات متعددی که در مجـلات و روزنامه های افغانستان، به چاپ رسیده: عظیمی دوجلد تفسیر مکمل قرآن عظیم الشان را به زبانهای دری و پشتو تالیف نموده و نیز در حدود ١١١ عنوان دایره المعارف فقه اسلامی را به زبان عربی تحریر نموده، که چاپ همه تکمیل گردیده است. موصوف همچنان اثری را به زبان انگلسی به نام Evidence و کتاب احوال شخصیه مسلمین وغیرمسلمین را برای پروگرام درسی پوهنځی شرعیات، به زبان عربی تالیف نموده است .