۳۱-  مولوى غلام محى الدين منصف
سناتور انتخابى
 
مولوى غلام محى الدين منصف فرزند شمشير خان درسال ١٣٥٢ ه ش در ولسوالى نجراب متولد گرديده است .وى بعد از فراغت از مدرسه فتح المدارس نجراب در همين مدرسه منحيث  استاد توظيف شد .
 
مولوى غلام محى الدين منصف دو سال قبل مدير معارف ولسولى نجراب بود و درسال ١٣٨٦ ه ش به مشرانو جرگه معرف شد و اکنون عضوى اين جرگه است .
 
شماره هاى تماس : ۰۷۷۵۹۲۷۹۳۶  و ۰۷۹۹۸۴۷۹۶۹
 
 
۳۲- نورمحمد کفيل نورى  
سناتور انتخابى
 
نورمحمدکفيل نورى فرزند ظهماس درسال ١٣٤٠ ه ش در منطقه پچه غان نجرات متولد گرديده است . وى تا صنف دوازدهم در ليسه شهيدحبيب الرحمن درس خوانده و فارغ التحصيل پوهنځى وترنرى پوهنتون کابل ميباشد .نامبرده قبلا بحيث افسر فرقه هفت ، استاد در پشاور ( زمان حاکميت مجاهدين ) داکتر  حيوانى ، عضوى شوراى ولايتى کاپيسا و اکنون عضوى مشرانو جرگه است .
 
شماره هاى تماس : ۰۷۹۸۰۳۲۸۶۹
 
 
۷۷- عبدالشکورفريد:
سناتور انتصابى از کاپیسا
 
عبدالشکورفريد فرزند عبدالرووف؛ در سال ۱۳۰۷ خورشيدی در ولسوالی کوهستان ولایت کاپیسا متولد گرديده است. فريد، سند لیسانس را از پوهنځی تعلیم وتربیه کابل به دست آورده است. وی به حيث سرمعلم مکتب محمودراقی، سرمعلم لیسه اشترگرام، مدیرلیسه خان آباد، مدیرلیسه سیدخیل، معلم درلیسه حبیبیه، لیسه نعمان، مدیرلیسه نعمان، معاون معارف ولايت پروان، مفتش معارف در ولايت پروان، مدیرلیسه جبل سراج، مسوول تدریسات حزب اسلامی افغانستان، رئیس مرکزتعلیمی افغانستان، مسوول تدریسات ثانوی اتحاداسلامی افغانستان به سطح همه تنظیم های جهادی، و رئیس  نمایندگی معارف افغانستان درپاکستان انجام وظيفه نموده است.
 
شماره تماس تیليفونی:       0797869134