از جمله هفت کارمند کمیسیون مستقل انتخابات دو کارمند به درجۀ دوکتورا و پنج تن تا درجۀ ماستری تحصیل کرده اند. این افراد از جمع ۲۱ تن که از سوی کمیتۀ گزینش به تاریخ ۳ قوس سال ۱۳۹۵ به رییس جمهور معرفی شده بودند انتخاب شده اند.
بر اساس فقرۀ دوم مادۀ۱۱قانون انتخابات، از جمع این افراد از طریق انتخابات آزاد و مستقیم یک تن به حیث رییس، یک تن به صفت معاون عملیاتی، یک تن معاون مالی و اداری و دیگر به حیث منشی و سخنگوی انتخاب شده اند.
 
۱- گلاجان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات:
گلاجان عبدالبدیع صیاد در منطقۀ تیزین ولسوالی سروبی کابل تولد شده است، ۴۵ سال عمر دارد و تا درجۀ دوکتورا تحصیل کرده است.
موصوف با زبان پشتو، فارسی، انگلسی، عربی و اردو گفتگو کرده میتواند.
عبدالبدیع صیاد از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ هجری شمسی به حیث استاد فاکولتۀ شرعیات پوهنتون کابل اجرای وظیفه نموده است. علاوه بر این در پوهنتون های کاردان و دعوت نیز تدریس کرده است، در بانک مرکزی افغانستان عضو بورد شرعی بود و در مرکز اسلامی مطالعات صلح به صفت رییس نیز فعالیت کرده است. همچنان صیاد در پوهنتون های مصر و پاکستان تدریس کرده است و به صفت گویندۀ تلویزیون دولتی مصر نیز سابقه کاری دارد.
صیاد از سوی رییس جمهور به تاریخ ۳ قوس سال ۱۳۹۵ به صفت عضو کمیسیون مستقل انتخابات گماشته شد و بعد از آن به مدت یکسال به چوکی منشی و سخنگوی کمیسیون یاد شده وظیف کرد و بعد از کنار رفتن نجیب الله احمدزی رییس اسبق این کمیسیون در نتیجۀ انتخابات بین هفت عضو کمیسیون به چوکی ریاست کمیسیون مستقل انتخابات تعین شد.
 
۲- وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات:
وسیمه بادغیسی در سال ۱۳۶۰ در ولایت بادغیس تولد شده است. تا درجۀ ماستری تحصیل کرده و ماستری را در کشور امریکا به اتمام رسانیده است و به مدت هشت سال در پوهنتون هرات به صفت استاد اجرای وظیفه کرده است.
نامبرده در تاریخ ۳ ماه قوس سال ۱۳۹۵ از سوی رییس جمهور به حیث عضو کمیسیون مستقل انتخابات معرفی شد و در نتیجۀ انتخابات بین هفت عضو به صفت معاون عملیاتی کمیسیون انتخاب شد.
 
۳- معاذالله دولتی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات و معاون مالی و اداری کمیسیون:
معاذالله دولتی در سال ۱۳۵۴ هجری شمسی در ولایت غور تولد شده است و تا درجۀ ماستری تحصیل کرده است.
دولتی در سال ۲۰۰۱ میلادی از پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به درجۀ لیسانس فارغ شده است و در سال ۲۰۱۱ میلادی از پوهنتون مشهد ایران سند ماستری را بدست آورده است.
دولتی در پوست های مختلف وزارت امور خارجه در داخل و خارج اجرای وظیفه کرده است. به طور مثال در کشور کوریا در سفارت افغانستان و در قونسلگری افغانستان در شهر مشهد ایران وظیفه کرده است. وی با زبان های فارسی، پشتو،عربی و انگلسی گف زده میتواند.
نامبرده در۳ ماه قوس سال ۱۳۹۵ از سوی رییس جمهور به حیث کمیشنر در کمیسیون مستقل انتخابات معرفی شد و در نتیجۀ انتخابات بین هفت عضو به صفت معاون مالی و اداری کمیسیون انتخاب شد.
 
۴- سید حفیظ الله هاشمی؛ عضو ، منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات:
سید حفیظ الله هاشمی در ۱۹ ماه حمل سال ۱۳۴۹ هجری شمسی در قریۀ میاصیب ولسوالی الیشنگ ولایت لغمان به دنیا آمده است.
هاشمی تعلیمات ابتدایی را در سال ۱۳۹۲ هجری شمسی در مکتب محراب الدین شهر کابل خوانده و در سال ۱۳۶۶ هجری شمسی از لیسۀ میخانیکی کابل فارغ شده و بعد از آن در پوهنځی انجنیری پوهتون ننگرهار دو سال تحصیل کرده است؛ اما باید گفت که به علت مهاجرت نتوانسته که تحصیلات عالی خود را در این فاکولته به اتمام برساند.
هاشمی در سال ۱۳۸۹ هجری شمسی در پوهنتون D1 در واشنگتن امریکا تحصیلات عالی خود را تمام کرده و بعداً در شهر کابل همراه با وظیفه از شاخۀ کابل پوهنتون آزاد اسلامی سند ماستری را بدست آورده و اکنون در پوهنتون یادشده تحصیلات پروگرام دوکتورا را به پیش میبرد. 
هاشمی به صفت رییس دارالانشاء مشرانو جرگه، مسئول عمومی دیپوی های UN، مشاور ترانسپورت در ریاست دارالانشا اداره امور شورای وزیران، رییس خدمات اداره امور و معاون مالی ریاست دارالانشاء شورای وزیران اجرای وظیفه نموده است.
به تاریخ ۲۴ ماه عقرب سال۱۳۹۶ هجری شمسی نجیب الله احمدزی رییس اسبق این کمیسیون از سوی رییس جمهور از سمتش کنار شد و به تاریخ ۲۳ ماه جدی سال ۱۳۹۶ هجری شمسی مطابق با پشنهاد کمیتۀ گزینش بر اساس یک حکم جداگانه رییس جمهور سید حفیظ الله هاشمی به صفت عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات تعین شد. 
 
۵- عبدالقادر قریشی؛ عضو کمیسیون مستقل انتخابات:
عبدالقادر قریشی در سال ۱۳۵۶ هجری شمسی تولد شده و تا درجۀ ماستری تحصیل کرده است.
قریشی در سال ۱۳۹۳ در پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون خصوصی خاتم النبیین در کابل دورۀ ماستری را به اتمام رسیده و همچنان سند لیسانس نیز از همین پوهنتون در سال ۱۳۹۰ هجری شمسی بدست آورده است.
قریشی به صفت متخصص تدارکات در ارگان های مختلف سابقۀ کاری دارد، در بلخ و کابل وظیفه نموده و با زبان های فارسی، پشتو، انگلسی و روسی صحبت کرده میتواند. موصوف در سال ۱۳۹۵ هجری شمسی بر اساس حکم رییس جمهور به صفت کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات معرفی شد.
۶- ملیحه حسن؛عضو کمیسیون مستقل انتخابات:
ملیحه حسن در کابل تولد شده، ۴۶ سال عمر دارد و تا درجۀ ماستری تحصیل کرده است. نامبرده سند ماستری خود را در سال ۱۳۸۴ هجری شمسی از پوهنتون لاک هیفن او سند لیسانس را در ریشتۀ حقوق و علوم سیاسی از پوهنتون کابل بدست آورده است.
حسن به حیث استاد ریشتۀ حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل وظیفه کرده، بعد از سال ۱۳۹۰ هجری شمسی برای دو سال عضو کمیسیون اصلاحات اداری بود و در ادارات ملل متحد نیز وظیفه کرده و قبل از آمدن به کمیسیون مستقل انتخابات معاون لویه څارنوالی بود.
ملیحه در ماه قوس سال ۱۳۹۵ هجری شمسی از سوی رییس جمهور به حیث کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات معرفی شد.
 
۷- رفیع الله بیدار؛ عضو کمیسیون مستقل انتخابات:
رفیع الله بیدار فرزند بنارس خان در سال ۱۳۳۶ هجری شمسی در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار تولد شده است و تا درجۀ دوکتورا تحصیلات کرده است.
بیدار در سال ۱۳۵۴ سند لیسانس را از پوهنتون پولی تخنیک کابل بدست آورده، ماستری نخست را در ریشتۀ علوم تخنیکی در سال ۱۳۵۹ هجری شمسی در مسکو به پایان رسانیده و ماستری دوم را در سال ۱۳۶۴ هجری شمسی در ریشته علوم سیاسی در مسکو تمام کرده و تحصیلات دوکتورا نیز در سال۱۳۶۷ هجری شمسی در ریشتۀ تاریخ و روابط بین المللی کرده است، موصوف با زبان های دری، پشتو، روسی و انگلسی گفتگو کرده میتواند.
بیدار بین سال هال ۱۳۸۱ و ۱۳۹۴ هجری شمسی در بست های مختلف کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان اجرای وظیفه نموده و به حیث سخنگوی کمیسیون یادشده نیز مانده است.
رفیع الله بیدار از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۱ هجری شمسی به صفت استاد، آمر بخش روابط بین المللی و رییس پوهنځی حقوق انستیتوت علوم اجتماعی وظیفه کرده است.