١-اتحاديۀ اجتماعى جوانان کاپيسا :
اين اتحاديۀ در سال ١٣٨٢ ه ش از سوى جوانان کاپيسا تاسيس شده و در بخش هاى سپورت، فرهنگ، معارف و ساير بخش هاى فعاليت دارد. اتحاديۀ اجتماعى جوانان کاپيسا در يکتعداد ولسوالى هاى اين ولايت نيز بخش هاى دارد و مسوول آن حاجى حشمت الله  است .
شمارۀ تماس : ۰۷۰۰۳۳۰۶۰۶
٢-اتحاديه شعراء و نوسيندگان کوهبند :
اين اتحاديۀ در سال ١٣٩٢ هجرى شمسى به هدف فعاليت هاى ادبى و فرهنگى  ازسوى شعرا  و نوسيندگان کوهبند تاسيس شده، يک نشريۀ بنام کوهساران نيز دارد و مسوول آن استاد نورالرحمن ناصح ميباشد .
شمارۀ تماس : ۰۷۷۶۸۹۶۶۵۴
 ٣-اتحاديۀ علمى و فرهنگى جوانان کاپيسا :
اتحاديۀ علمى و فرهنگى کاپيسا درسال ١٣٨٦ ه ش از سوى محصلين و نوسيندگان در کاپيسا به هدف فعاليت هاى علمى و فرهنگى تاسيس شده است . مسوول آن فهيم بهير و يک نشريۀ پشتو بنام همدرد نيز دارد.
شمارۀ تماس : ۰۷۷۵۱۲۹۷۳۵
٤-ارگان ملى جوانان :
ارگان ملى جوانان فعاليت خود را درسال ١٣٨٩ ه ش به هدف اصلاح اجتماع در مرکز و ولسوالى هاى اين ولايت آغاز کرده و در تطبيق پروژه ها با همکارى شوراهاى محلى نيز کمک  مى نمايد . مسوول  اين نهاد قاضى امان الله است .
شمارۀ تماس : ٠٧٧٣٩١١٥١٣
 شوراى ولايتى جوانان فعاليت خود را درسال ١٣٨٩ ه ش آغاز کرده و مصروف فعاليت هاى اجتماعى ، فرهنگى و سپورتى در منطقه است و مسووليت آن شکرالله محمدى را بر عهده دارد .
شمارۀ تماس : ٠٧٩٩١٨٢٨١٥