ولايت کاپيسا علاوه بر مرکز داراى شش واحد ادارى است .
 
۱-  محمودراقى :
 
محمود راقى مرکز کاپيسا است که ٥٧ قريه دارد .
 
 ۲- تگاب:
 
ولسوالى تگاب در ٣٠ کيلومترى جنوب مرکز موقعيت دارد .مساحت اين ولسوالى ٤٥٨ کيلومتر مربع و از سطح بحر ١٣٠٠ متر ارتفاع دارد .اين ولسوالى داراى ٥٤ قريه است و اکثريت مردم آن مصروف زراعت اند و انار اين ولسوالى در تمامى منطقه شهرت دارد .
 
 ۳- نجراب:  
 
ولسوالى نجراب  بامساحت ٥٨٥کيلومتر و ١٣٩ قريه در ١٥ کيلومترى جنوب مرکز موقعيت دارد و ميوه هاى مهم اين ولسوالى توت و جلغوزه است .يک منطقه تاريخى موصوم به چشمه معزالله نيز دارد .
 
 ۴- اله ساى:
 
ولسوالى اله ساى در ٤٠ کيلومترى جنوب شرق مرکز موقعيت دارد . مردم آن به زبان پشه يى صحت مى کنند ، زمين زراعتى آن کم و باشندگان آن زنده گى خود از عايد جلغوزه به پيش ميبرند . مساحت اين ولسوالى ٣٢٩کيلومترمربع است و از سطح بحر ۱۶۲۵ متر ارتفاع دارد .اين ولسوالى در ٦٩ درجه و ٤٣دقيقه طول البلد شرقى و ٣٥درجه و ٥٣دقيقه عرض بلند شمالى واقع است و ٣٣ قريه دارد .
 
 
۵-  ولسوالى کوهستان ها:  
 
اين ولسوالى در شمال مرکز کاپيسا موقعيت دارد که با ولايات پنجشير و پروان همسرحد است .انگور، توت و همچنان جوار و لوبيا از محصولات مهم اين ولسوالى شمرده ميشود و ١٧١ کيلومتر مربع مساحت دارد ، در کوهستان اول و دوم ٧٦ قريه دارد .
 
 
۶- کوهبند:  
 
  اين ولسوالى که يک منطقه کوهستانى است ، در ١٥ کيلومترى شمال شرق مرکز کاپيسا موقعيت دارد ، زمين هاى زراعتى آن کم و مناطق تاريخى نيز در آن موجود است .