کابل (پژواک، ٧ سرطان ٩٢): مسوولين ولايت ميدان وردک مى گويند که برنامه هاى اساسى را به هدف تقويت اقتصاد مردم اين ولايت آغاز کرده اند؛ اما باشندگان آن از بيکارى و نبود فابريکات و مراکز ديگر توليدى شکايت دارند.
عطاءالله خوگيانى سخنگوى والى ميدان وردک مى گويد که سلسله کارهاى اساسى به هدف تقويت اقتصاد مردم اين ولايت را به تشويق ادارات و تجار آغاز کرده اند، که در نتيجه، وضعيت اقتصادى مردم رشد قابل ملاحظه اى خواهد کرد.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که کار ايجاد شهرک هاى صنعىتى در ميدان وردک، ٩٥ درصد پيش رفته و زمينۀ کار براى هزاران تن، با ايجاد شهرک صنعتى در مرکز اين ولايت مساعد خواهد شد.
به گفتۀ وى، بار اول است که يک مارکيت بزرگ ميوه در ميدان شهر ايجاد ميشود و امور پروسيجر ادارى آن، ٥٠ درصد تکميل گرديده است.
وى افزود که تمام ميوه هاى ولايت، با تکميل اين مارکيت، در آن جابجا گرديده و به وساير ولايات کشور فرستاده خواهد شد.
 موصوف همچنان افزود که امور پروسيچر ادارى سردخانه ها و نخاس مواشى، ٥٠ درصد پيش رفته و با تکميل آن، زمينه هاى زياد کارى روزانه براى مردم مساعد خواهد شد.
به اساس معلومات وى، قرارداد برخى معادن ولسوالى هاى بهسود، سيدآباد، دايميرداد و مرکز، به شرکتها داده شده که شامل سنگ هاى کارهاى ساختمانى و همچنان سنگ مرمر و گچ ميباشد.
وى گفت که در ولايت ميدان وردک، حدود ٣٠ معدن بزرگ وجود دارد که از معادن آهن حاجيگک، گچ دايميرداد و معادن مرمر ميدان شهر و تنگى، ميتوان يادآورى کرد، که جمعاً ٣٠ معدن مختلف ميشود و اکنون تنها پنج معدن مورد استفاده قرار گرفته است.
وى همچنان ايجاد بس استيشن، اعمار بندبرق چک، افزايش ظرفيت برق تاجکستان به ميدان شهر، ايجاد گالرى صنايع دستى، ايجاد نمايندگى هاى اتاق تجارت و صناع و ادارۀ آيسا براى تقويت اقتصاد اين ولايت را مهم خواند، که به زودى شکل عملى خواهد گرفت.
موصوف همچنان گفت که هم اکنون زمين براى ايجاد فابريکۀ جوس به دسترس تجار قرار داده شده، مرکز توزيع تخم هاى اصلاح شده و مرکز جمع آورى شير و پروسس لبنيات، ايجاد گرديده و فعاليت خود را آغاز کرده است. همچنان يک اندازه زمين براى فابريکۀ ساخت کارتن هاى معيارى ميوه جات، به دسترس تجار گذاشته شده و سردخانه هايى به ظرفيت ٢٠٠٠تُن براى نگهدارى ميوه جات اين ولايت اعمار گرديده و عملاً مورد استفادۀ باغداران قرار گرفته است.
زراعت:
به اساس معلومات رياست زراعت ولايت ميدان وردک، ٢٢٤ اتاق سبز در ولسوالى هاى مختلف و دو اتاق سرد، به ظرفيت ٥٠٠ تُن در ميدان شهر و يک اتاق سرد، به ظرفيت ١٠٠٠ تُن در ولسوالى سيدآباد با تلاش هاى اين رياست ايجاد شده است.
به گفتۀ منبع، ١١ اتاق سرد زيرزمينى، مورد استفاده قرار گرفته، ٢٦ کلينيک حيوانى و ١٠ دواخانۀ حيوانى و همچنان ٥٤ کوپراتيف را با داشتن ١٤٠٠ عضو، در اين ولايت ايجاد کرده اند.
به اساس معلومات رياست زراعت، ١٠٢٤٦ هکتار زمين اين ولايت را باغات گرفته، که اکثراً از درخت هاى سيب تشکيل شده و همچنان يک مرکز ١٨ اتاقۀ ترويج در بهسود و يک مرکز ترويج در ميدان شهر ايجاد گرديده است. همچنان مراکز جمع آورى شير، پروژه هاى سرسبزى و پروژۀ غرص چنار، پروژه کشت زعفران ايجاد شده وعلاوه بر آن، پروژۀ مبارزه عليه آفات مضر نباتى نيز فعاليت دارد.
به گفتۀ منبع، کمک هاى تخم هاى اصلاح شده، کود کيمياوى، دواى نباتى، ماشين ها و همچو وسايل ديگر مربوط به دهاقين صورت گرفته و شمارى از آنها براى آموزش، به کشور ترکيه فرستاده شده و تجارب خود را دراينجا با دهقانان ديگر شريک کرده اند.
به اساس رياست زراعت، ورکشاپ هاى زياد به هدف بهبود وضعيت زراعتى، براى دهاقين تمام ولسوالى هاى اين ولايت برگزار شده، آگاهى عامه در مورد بهتر شدن حاصلات زراعتى صورت گرفته و وسايل زراعتى نيز به آنها توزيع گرديده است.
تجارت وصنايع
حضرت محمد جانان معاون شوراى ولايتى ميدان وردک گفت که در ده سال اخير، در ولايت ميدان وردک در بخش اقتصادى يک اندازه کار صورت گرفته، که در نتيجه يک تعداد مردم مصروف کار شده اند.
وى افزود که حالا در اين ولايت، ٢٠٠ جريب زمين بخاطر ايجاد شهرک صنعتى و به هدف توزيع به تاجران اختصاص داده شده، که بعد از پياده شدن اين پلان در ولايت ميدان وردک، براى تجار سرمايه گذارى، و براى مردم چانس هاى کار برابر خواهد شد.
اما موصوف، ناامنى را بزرگترين چالش فرا روى هرگونه ترقى خواند و افزود: اگر امنيت قابل اطمينان شود، موقعيت اين ولايت براى سرمايه گذارى بسيار مساعد است؛ يکى اينکه شاهراه هاى کابل-هرات و کابل- باميان، از اين ولايت گذشته است؛ و ديگر اينکه اين شهر در همسايه گى کابل قرار دارد و به زودى هر قسم توليدات آن به کابل رسانده ميشود.
يک تعداد از ساکنان ولايت ميدان وردک ميگويند که اگرچه در بخش اقتصادى، يک اندازه کار صورت گرفته، ولۍ کار جدى صورت نگرفته، که مشکل بيکارى مردم اين ولايت را از بين ببرد.
باشندگان ولسوالى هاى چک، سيدآباد، دايميرداد، جلريز و جغتو ميگويند که اگر به سيب هاى آنان بازاريابى شود و به طريقۀ اصولى به ولايات کشور و به خارج صادر گردد، دراقتصاد مردم اين ولايت يک تغيير روشن به عمل خواهد آمد.
عزيزالله يک تن از تاجران سيب در اين ولايت گفت که وى هر سال، ده ها تن سيب مى خرد و سپس به ديگر ولايات کشور صادر مى کند.
وى افزود: وقتيکه ميوۀ اين ولايت برسد، بسيار افسوس ميکنم که سيب با کيفيت و خوب اين ولايت، در کابل و ولايات ديگر در خلته هاى پلاستيکى به پول کم فروخته ميشود و حتى بعضى اوقات، به تاوان هم فروخته ميشود.
وى گفت که در اين ده سال اخير، هيچ يک از مقامات دلسوز پيدا نشد که براى فروش اين سيب، يک بازار خوب و يا براى جمع آورى آن، يک سيستم استندرد ايجاد کند و اين ميوه ها و سيب ها را به طريقۀ اصولى به جاهاى ديگر صادر کند.
وى علاوه کرد که سيب و زردالوى اين ولايت؛ به پاکستان، هند، دوبى، سعودى و کشورهاى ديگر صادر ميشد و حالا اين صادرات کم شده است.
حسين على يکى از باشندگان اين ولايت گفت که در ولايت ميدان وردک؛ کان هاى مرمر، آهن، سنگهاى قيمتى کروميت، گچ، زمرد و ديگر سنگ هاى قيمتى وجود دارد؛ اما تا حالا به طريقۀ صحيح استخراج نشده، تا به مردم کار پيدا شود.
به گفتۀ وى، طى سال هاى اخير، در ميدان شهر کمى کارهاى اقتصادى صورت گرفته و يک تعداد مردم به کار گماشته شده اند؛ اما در ولسوالى هاى دور، جوانان از بيکارى، با طالبان مسلح يکجا شده اند و به آزار دادن مردم خود شروع کرده اند.
صنايع دستى:
يک تعداد از زنان و دختران،  گليم (فرش پشمى)، شال، جاکت و دستکش مى دوزند و بعضى شان يخن هاى خامک شده و از موره ها، چيزهاى ديگر مى سازند و آنهارا در مناطق خود و يا شهرهاى ديگر به فروش مى رسانند.
در بخش صنايع دستى؛ يک تعداد از باشندگان اين ولايت، به دوختن قالين مصروف اند و از اين طريق ضروريات زندگى شان را حل مى کنند.
همچنان يک تعداد زنان اين ولايت، در دوختن کالاهاى گرانبهاى زنانه نيز از مهارت خاص برخورداراند و به شکل بسيار خوب ميسازند؛ اما آنها هم از نبود بازار براى صنايع دستى خود شکايت دارند و ميگويند که نظر به زحمت شان، مفاد کم به دست مى آورند.
 خوژيانى سخنگوى والى ميدان وردک گفت که در اين ولايت، کار بالاى يک پارک بزرگ جريان دارد، که با تکميل شدن آن، نه تنها براى صنايع دستى زنان بازار پيدا خواهد شد، بلکه سهولت هاى لازم به  هدف رشد، در دسترس آنها قرار خواهد گرفت.