کابل( پژواک ، ٢٨ جوزا ٩٢):هر چند پروژه هاى زيادى بزرگ و کوچک در ولايت ميدان وردگ تطبيق گرديده؛ اما باشندگان اين ولايت هنوز هم از کارهاى باسازى راضى نيستند .
به اساس معلومات رياست انکشاف دهات ولايت ميدان وردک ، ١٧٦٧پروژه هاى کوچک و بزرگ در حدود ده سال گذشته بنا بر خواست و انتخاب مردم در تمامى واحد هاى ادارى اين ولايت تطبيق گرديده است .
 اين رياست مى افزايد که اکنون کار ٢٧١ پروژه جريان دارد و ٤٦٣ پروژه جديد در آيندۀ نزديک در تمامى ولسوالى ها آغاز خواهد شد .
به گفتۀ منبع، ولسوالى هاى دايميرداد وچک اين ولايت از اثر نا امنى ها محروم مانده و کيفيت کار در ولسوالى جغتو از اثر نظارت نادرست تا يک اندازه پايين است .
 به اساس معلومات رياست فوايد عامۀ اين ولايت ، ٤٢ درصد سرک هاى مختلف ميدان وردک قيرريزى و کار يک تعداد سرک هاى ديگر هنوز هم جريان دارد .
به گفتۀ منبع ، سرک هاى مواصلاتى ميدان شهر – سيدآباد،  از مرکز تا منطقه کريمداد ولسوالى نرخ و از مرکز تا جلريز پخته شده است .
 به اساس معلومات رياست ياده شده، ١٣٠ کيلومتر سرک از سال ١٣٨٨ تا ١٣٩٠ ه ش پخته شده و کار قيرريزى ٨٢ کيلومتر سرک کوتل اونى – باميان جريان دارد.
همچنان کار سرک چک که قبلاً آغاز شده بود، اکنون از اثر نا امنى ها متوقف گرديده است.
 از سوى ديگر، عبدالمجيد خوگيانى والى ميدان وردک مى گويد که تاکنون نيمه از سرک هاى اين ولايت قيريرزى نشده و مردم همه روزه خواهان اعمار سرک ها هستند .
وى افزود که بيشتر از ٢٠٢ کيلومتر سرک بسيارضرورى است، تا به زودى اعمار گردد، بخاطر که مردم مشکلات زياد دارند.
 به اساس معلومات وى، سرک هاى نرخ – دايميرداد، دشت توپ – چک ، سيدآباد-بهسود و ولسوالى جغتو شامل اين سرک ها است که به قيريزى فورى نياز دارد .
وى از وزارت فوايد عامه و موسسات کمک دهنده خواست، تا براى اعمار اين سرک ها توجه جدى نمايند .
 
به اساس معلومات رياست زراعت ولايت ميدان وردک ، ٢٢٤اتاق سبز در ولسوالى هاى مختلف ، دو   سردخانه به ظرفيت ٥٠٠تُن در ميدان شهر و يک  سردخانه به ظرفيت ١٠٠٠تُن در ولسوالى سيدآباد به تلاش هاى اين رياست اعمار گرديده است.
په گفتۀ منبع ، ١١ سردخانه زېرزمينى مورد استفاده قرار گرفته ،٢٦کلينيک حيوانى ، ١٠ دواخانه حيوانى و همچنان ٥٤کوپراتيف ايجاد شده که ١٤٠٠عضو دارد .
 به گفتۀ رياست زراعت ،١٠٢٤٦ هکتار زمين اين ولايت باغات است که اکثريت آن باغ هاى سيب تشکيل کرده و همچنان تعيمر ١٨ اتاقه مرکز ترويج در بهسود و يک مرکز ترويج در ميدان شهر اعمار شده است. همچنان مراکز جمع آورى شير، پروژه هاى سرسبزى، پروژه شاندن چنار و کشت زعفران نيز اغاز شده و درپهلوى آن پروژه محو نباتات مضر نيز به راه انداخته شده است .
 عطاءالله خوگيانى سخنگوى والى ميدان وردک مى گويد که ساختمان هاى قوماندانى امنيه تمامى ولسوالى هاى اين ولايت اعمار گرديده و بدون محکمه ولسوالى جلريز ساختمان هاى تمام محاکم ولسوالى هاى اين ولايت اعمار گرديده است.
 به گفتۀ وى، قوماندانى امنيه ، بس اکمالاتى پوليس،مرکز تعليمى پوليس،ساختمان محبس، اکادمى پوليس همراى ملحقات در دشت توپ به سطح کشور و همچنان مساجد اساسى در تمام مراکز امنيتى ساخته شده است.
 به گفتۀ سخنگوى والى، در ولايت ميدان وردک ٤٥٠ مکتب ومراکز تعليمى وجود دارد که بدون ٢٣١ باب ، تمامى آن در ساختمان هاى خود فعاليت دارد.
 داکتر مخلص وردک رييس صحت عامه اين ولايت گفت که قبلا ٣٦ مرکز صحى در اين ولايت وجود داشت که با سهولت هاى لازمى مجهز نبود ؛ اما اکنون تعداد ان به ٦٢ بلند شده و تمام سهولت هاى لاز نيز دارد و کار مهجز ساختن هر چه بيشتر آن جريان دارد .
 به گفتۀ وى، ساختمان هاى ٦٢ مرکز صحى اعمار شده و يکتعداد آن از حالت ابتدايى ارتقا کرده است .
وى گفت که دراين مراکز يک شفاخانۀ به سطح ولايت وجود دارد؛ اما سه شفاخانه ، يک شفاخانۀ بزرگ ، دو مرکز جامع صحى ، شش مراکز اساسى صحى ،٢٨ مرکز صحى فرعى ،١٩ شفاخانۀ سيار و ديگر نيز شامل آن است .
 عبدالمجيد خوگيانى  والى ميدان وردک مى گويد که ٩٠ پروژه  که از سوى وزرات هاى مختلف به اين ولايت منظورشده بود، متوقف گرديده است.
موصوف ضمن سخنرانى در نشست واليان در کابل گفت که پروژهاى مذکور از سوى وزارت هاى مربوط ديزاين؛ ما سروى و قراردادهاى آن به علت مشکلات متوقف گرديده است و تنها کار چند پروژه آغاز گرديده است .
 وى با ابراز نگرانى گفت، اگر اين پروژه ها تطبيق نگردد، با رسيدن فصل سرما از تطبيق خواهد ماند .
وى همچنان خواهان سروى و اعمار بندهاى چک ، گوربت ،سنگلاخ جلريز، بهسود، آقچه نرخ است که با اعمار آن مردم اين مناطق از برق مستفيد و زمين هاى بيشتر آنان آبيارى خواهد کرد .
 باشندگان ميدان وردک هرچند از کارهاى باسازى در اين ولايت راضى نيستند؛ اما انتقاد دارند که دولت نتوانسته ، تا پروژه هاى بينادى در اين ولايت تطبيق نمايد.
وکيل باشندۀ شاه قلندر ولسوالى چک مى گويد، پنج سال ميشود که کار اعمار سرک اين ولسوالى آغاز شده؛ اما تاکنون کار نيمه آن نيز تکميل نشده و متوقف گرديده است .
 به گفتۀ وى، جاى بسيار شرم است که برق کشور تاجکستان به مرکز ولايت وردک انتقال ميشود ، بند برق چک که در چند کيلومترى مرکز واقع است ، در ده سال گذشته نيز آعمار نشد.
 محمد خليل باشندۀ ولسوالى سيد آباد مى پذيردکه برخى از کارهاى در اين ولسوالى صورت گرفته ؛ اما مى افزايد که  پل هاى بزرگ و کوچک و سرک پخته اين ولسوالى تخريب کرده ، درحاليکه هيچکدام  پلان باسازى آن نيز وجود  ندارد.
 حبيب الله باشندۀ  ولسوالى جغتو مى گويد که اين ولسوالى کاملاً از دولت فراموش شده است .
وى مى افزايد که سرک اين ولسوالى خامه و مکاتب آن تعمير ندارد، در مورد بند گوربت هيچ اقدام صورت نگرفته ، تنها چند پروژه انکشاف دهات تطبيق گرديده است .
 وى گفت که نا امنى کدام بهانه براى عدم تطبيق پروژه ها شده نمى تواند ، اين وظيفه حکومت است که نا امنى ها را مهار و کارهاى باسازى در مناطق نا امن به پيش ببرد .
همچنان باشندگان ولسوالى هاى ميدان شهر، نرخ ، جلريز، دايميرداد و بهسود نيز خواهان تطبيق پروژه هاى زياد باسازى به اساس انکشاف متوازن در اين ولايت هستند .