Data Gathered Date: 

Tuesday, August 27, 2013 - 15:45

باميان (پژواک ٣سرطان ٩٢) : باشندگان بامیان؛ خواهان تسریع روند بازسازی، جمع شدن گليم بيکارى، حمایت از معارف، تامين حقوق زنان ومساعد نمودن زمينه تحصیلات عالى در داخل وخارج از کشور هستند.
آنان پروسۀ بازسازى درينولايت را بطى دانسته و ميخواهند که راهها و بند هاى  برق بزرگ آبی اعمار شود و زراعت وباز سازی انکشاف پيدا کند.
اين خواست آنان درحالى مطرح ميشود که نهادهاى جامعۀ مدنى چند سال قبل با ابتکارى، يک مساحت سرک را در شهر باميان کاهگل نمودند و بدين ترتيب اعتراض خود را نسبت به کمرنگ بودن بازسازى درين ولايت انعکاس دادند.
عاقله حسینی یکی از اعضای شوراى ولایتی بامیان ميگويد، آنچه مردم بامیان را بیشتر رنج میدهد نبود کار وشغل های مناسب، نبود برق، نبود سرکهای پخته وضعیف بودن عرضۀ خدمات صحی درين ولایت است که باید  در این موارد  دولت توجه جدى مبذول داشته باشد.
وی به آژانس خبرى پژواک گفت که درقسمت امنیت نیز بامیان از ولایات پروان ،بغلان و ميدان وردک، در معرض تهدید قرار دارد وراههای رفت وآمد مردم بامیان از مسیر پروان ومیدان وردک  به طرف کابل نا امن است.
اين عضو شوراى ولايتى ميگويد: (( وقتی مردم در این دو مسیر رفت و آمد میکنند با ترس ووحشت از این راهها عبور میکنند.))
باميان از طريق کوتل شيبر و درۀغوربند پروان و کوتل حاجيگک و عبور از ميدان وردک به کابل منهتى مى شود، اما موجوديت مخالفان مسلح در اين دو مسير، مايۀ نگرانى مردم باميان شده است.
 خانم حسينى ميگويد که دولت  در مورد تامین امنیت شاهراه ها و در بخش توسعه زراعت ومالداری نيز مردم بامیان را کمک نماید وحد اقل روش های زراعت مُدرن را برای دهاقین آموزش بدهد تا آنها با سرمایه های شخصی خود به زراعت مُدرن  رو آورده از زمین های شان  حاصلات مفید بردارند.
بیش از 95 درصد مردم بامیان زراعت پیشه ومالداراند. درین ولایت اکثریت دهاقین به علت نبود امکانات مدرن زراعتی تا هنوز با گاوها شخم زده واز روش های سنتی برای کشت و برداشت حاصلات خود استفاده میکنند .
محمد عباس یکی از فارغین رشته زراعت پوهنتون بامیان ميگويد که بامیان ظرفیت بالای زراعت را دارد، اگر یک پلان خوب زراعتی گرفته شود،اقتصاد مردم دو برابر رشد خواهد نمود وحتی بامیان از مواد خوراکی تقریباً خود کفا خواهد شد .
وی علاوه کرد: (( شما ببینید که کچالوی بامیان نصف حاصلات کچالوی افغانستان است واگر روشهای آموزشی بهتر برای دهاقین مهیا گردد، کچالوی بامیان حتی به دوبرابر حاصلات فعلی افزایش خواهد یافت .))
اين فارغ رشتۀ زراعت افزود که دولت تا هنوز نتوانسته حتی برای پنج درصد دهاقین خدمات داشته باشد ویا کشت خوبى را که حاصلات مفید تری برای دهاقین داشته باشد ترویج نماید .
عباس ميخواهد که دولت باید اعمار سربند های آبی ، توزیع تراکتور ها وتخم های اصلاح شده بذری ، آموزش دهاقین وبالا بردن سطح آگاهی آنان از برخورد با امراض نباتی وحیوانی را برنامه ریزی نماید.
یکی از خواست های دیگر مردم بامیان را تامین بند هاى برق ه بزرگ آبی تشکيل ميدهد.
حیدر علی احمدی عضوی شوراى ولایتی بامیان ميگويد که چندی قبل شوراى ولایتی بامیان نشستى با شوراهای ولسوالی ها  داشت واکثریت مردم از نبود سرک، برق ووضعیت بد صحی شکایت داشتند .
وی مى افزايد که یکی از مشکلات عمده مردم خامه بودن سرکها است که با آن دست و پنجه نرم میکنند  و راههای طولانی را مى پیماید تا به مرکز بامیان میرسند .
احمدى علاوه ميکند: (( وقتی مردم از ولسوالی های ورث وپنجاب به بامیان می آیند باید به خاطر خرابی سرک یک روز راه را منزل نمایند واین مسافت طولانی هم باعث تلف شدن وقت میگردد وهم اجناس با کرایه بالا  انتقال پیدا میکند.))
وی گفت که فاصله ولسوالیها از لحاظ کیلومتر زیاد نیست، اما به علت خامه بودن سرک وخرابی راهها رفت وآمد از ولسوالیها به مرکز زمانگير است.
رفع بيکارى خواست ديگر مردم باميان است،زيرا جوانان زيادى وجود دارند که بخاطر کار به ولايات ديگر و يا ايران و پاکستان ميروند وشمارى از آنها بعد ازمعتاد شدن به مواد مخدر به کشور بر ميگردند.
سخیداد یکی از جوانانى است که پس از رفتن به شهر هاى کابل ومزار شریف دوباره به بامیان برگشته و در چوک باميان همه روز منتظر مى ماند که کسى وى را براى روزمزدى ببرد.
 وی گفت: (( کابل رفتم، مزار رفتم درآنجا هم نتوانستم کار پیدا نمایم وکجبور شدم دوباره به بامیان برگردم.))
اين جوان مى افزايد : (( در بامیان حد اقل در سری خانه خود هستم ومجبور نمیشوم که پول کرایه هوتل ونان را پرداخت کنم، اما خواست ما از حکومت این است که جلو بیکاری را بگیرد وگرنه مردم بیچاره ترمیشوند .))
محمد سجاد محسنی سخنگوی شوراى علماى بامیان به این باور است که برداشتن بی کاری از جوانان باعث رشد اقتصادی مردم خواهد شد ودولت باید در این زمینه بیشتر توجه نماید.
وی علاوه کرد که در بهار و تابستان از هر خانواده بامیان حد اقل یک نفر شان بیکارند  ودر فصل سرما همه مردم بیکارند واین بیکاریها باعث میشود تا اقتصاد خانواده ها فلج گردیده وروز بروز مردم بیشتر فقیر ونتوانند مایحتاج زندگی خود را تامین نمایند.
در بامیان بیشتر شغل های زراعتی و مالداری رونق دارد،به همین علت است که در فصل سرما نه کارهای زراعتی انجام میشود ونه گوسفندان به چراهگاه برده میشود ، همين علت است که مردم در زمستان تقریباً بیکار وخانه نشین هستند.