Data Gathered Date: 

Tuesday, August 27, 2013 - 16:00

باميان (پژواک ٢٧سرطان ٩٢) : بيشتر مردم باميان علاقمند راى دادن براى انتخابات سال ۱۳۹۳ خورشيدی بوده، اما عده کمی نمیخواهند در انتخابات شرکت نمایند وعلت آنرا تقلب در انتخابات میدانند.
مشکل دیگری که امکان دارد برخى مردم باميان از راى دادن محروم شوند، نداشتن کارت راى دهى است.
پژواک از میان ۲۵ مرد و زنى که مصاحبه نموده، فقط دوتن که از قشر متوسط جامعه بودند، گفته اند که در انتخابات شرکت نمیکنند.آنان دلیل شرکت نکردن خودرا شفاف نبودن انتخابات عنوان نموده، ميگويند که تقلب زیاد است وهر کس پول  و واسطه دارد رای می آورد ووکلای واقعی راه پیدا نمیکنند.
محصل پوهنتون: پنجاه درصد مردم راى داده نخواهند توانست
احمد حسین محصل سال چهارم رشته زمین شناسی پوهنتون باميان ميگويد که مشکلات فراراه انتخابات در بامیان باعث محروم شدن بیش از نصفى از رای دهندگان خواهد شد.وى که باشندۀ ولسوالی ورث است،مى افزايد که زمان برگزاری انتخابات خودش یک چالش است و در ۱۶ حمل ۱۳۹۳ باید انتخابات برگزار شود وآن زمانى است که اکثریت مناطق بامیان پر از برف میباشد ومردم در بین برف نمیتواند به مراکز راى دهى رسیدگی نمایند.اين محصل، مشکل دیگر را فاصله زیاد قريه ها با مراکز ولسوالى ها دانسته، علاوه ميکند که اگر انتخابات بصورت نورمال در فصل گرما هم برگزار گردد، باز هم تعدادى از رای دهندگان باید فاصله های طولانی را بپیمایند که اين خود خالى از مشکل نيست.
خانم خانه : رای میدهم ولی نمیفهمم که رای دادنم فایده داره یا نه؟
مهجوره ۳۸ ساله یکی از ساکنین مرکز بامیان ميگويد که در انتخابات دوره قبل هم رای داده است، اما به کسی که در شورای ولایتی رای داد،برنده نشد، باآنهم نيت دارد که در انتخابات آینده هم رای بدهد،شاید نامزد مورد نظرش برنده شود. وی در مورد نامزد ریاست جمهور گفت: ((مه به یک آدمى رای خات دادم که در قسمت زنان خوب باشه ورقم طالبا بالای زنان ظلم نکنه.)) این خانم خانه مى افزايد که مراکز رای دهی در مرکز بامیان نزدیک است وتمامی خانم هايی را که میشناسد درانتخابات شرکت خواهند کرد،امانگرانی هم دارد ومیگوید، بعد ازین که رای میدهد نمیداند که سرنوشت رایش چه میشود به این علت میگوید: (( رای میدهم ولی نمیدانم که فایده دارد ویا خیر؟))
مغاره نشین : به یک ریيس جمهور رای میدهم که از دل گرسنه ها با خبر باشه
خیر محمد ٣٥ ساله که از هشت سال بدينسو از ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان بيجا شده و دریکی از مغاره های زرگران در نزديک مجسمه هاى مخروبۀ بودا در مرکز بايمان زندگی میکند،میگوید به کسى به حيث رييس جمهور آينده رای خواهد داد که از وضعيت گرسنگان و مستمندان مانند وى آگاه باشد و به مشکلات آنها رسيدگى کند.اين مغاره نشين علاوه ميکند که در ده سال گذشته هیچ روزگارش خوب نشده وهشت سال است که به دنبال کار سرگردان بوده وبه سختی نان خانواده خود را تامین کرده است. وی مى افزايد: ((هرچند در دور قبل من به حامد کرزی رای دادم، اما حکومت کرزی فقط برای پولداران خوب بوده وبرای مردم فقیر هیچ خوب نبوده.))خير محمد گفت که کار پیدا نمیشود، کرایه روز مزدی بسیار پایين است، مردم با وضعيت بدى در مغاره ها زندگی میکنند وروزگار نامناسب دارند، باید حکومتى روى کار آید که ابتدا کار ایجاد نماید تا مردم حد اقل با مشکل فقر مواجه نشود .موصوف میگوید که از ٢٠٠ الی ٣٠٠ مغاره نشین که در مناطق مختلف بامیان زیست دارند یکی از آنان در زمان حامد کرزی سیر نشده و روزگار فلاکت و فقر آنان را رنج میدهد.اما خیر محمد در مورد اینکه چگونه تشخیص خواهد داد که کدام ریيس جمهور در قسمت ایجاد کار واشتغال برنامه خواهد داشت؟ گفت که مردم افغانستان حالا زرنگ شده ومیدانند که چطور تشخیص دهند که ریيس جمهور خوب کی خواهد بود. اين مغاره نشين که تا صنف نهم مکتب خوانده به اين باور است که هرچند  شعار های انتخاباتی را که روسای جمهور ویا کاندیدای پارلمان سرمیدهند به آن عمل نمیکنند ،ولی باز هم مردم دو بار انتخابات را تجربه کرده و خوب  را از بد تفکیک میکنند.
یک خانم فرهنگی : مشارکت سیاسی ونقش زنان در صورت راى ندادن کم خواهد شد
 مرضیه حیدری میگوید که اگر خانم ها مشارکت سیاسی نداشته باشند روز بروز نقش شان کمتر شده واز حقوق سیاسی خود محروم خواهند شد .اين خانم ٣٤ ساله اضافه ميکند که به انتخابات آینده علاقمند است که شرکت نموده واز دیگران هم خواهد خواست که از حق رای خود به نامزد مورد نظر خود استفاده نمایند .وى که بخش های فرهنگی را در قالب یک انجمن اجتماعی به پیش میبرد، میگوید: (( مشکلات انتخابات در بامیان بیشتر برای زنان حاد میباشد، زیرا چنانچه ما در دوره های قبل دیدیم به علت دوری مراکز رای، عده زیادی از زنان از استعمال رای خود محروم ماندند.))مرضيه، زنان را قشر مهم و سازندۀ جامعه دانسته، ميخواهد  که دولت بايد زمینه یک انتخابات شفاف را فراهم سازد تا نه مشکل جغرافیايی ونه مشکلات امنیتی باعث گردد که زنان را از حق رای شان محروم سازد .
دکاندار: ریيس جمهور آینده باید امنیت را تامین نماید
محمد افضل ٤٥ ساله دکاندار شهر بامیان به این باور است که ریيس جمهور آینده باید شخصی باشد که بتواند امنیت را در سرتاسر کشور تامین نماید و ديگر مردم شاهد جنگ و خونريزى نباشند. وی گفت که درگذشته که امنیت خوبتربود ، سياحان زيادى از کشورهای مختلف مانند کوریا، انگلستان و امریکا به بامیان می آمدندکه بازار بامیان ،هوتلداری ودکانداری رونق خوب گرفته بود، اما در چند سال اخير  با نا امنی بیشتر در مسیر راهها ودر مجموع کل کشور تعداد سياحان به طور قابل ملاحظه يى کاهش يافته است.این دکاندار علاوه کرد که اگر ریيس جمهور آینده بتواند امنیت را در سراسر کشور تامین نماید خود بخود بازار رونق میگیرد وبرای مردم کارو بار پیدا میشود ومردم میتوانند زندگی خوبی را سپری نمایند. محمد افضل میگوید که وقتی امنیت باشد خود بخود زمينۀ ايجاد کارخانه ها مساعد گرديده ومردم زیادی دست به کار میشوند که باعث تقویت اقتصادی خواهد شد.وى گفت که برای رای دادن در مرکز بامیان از لحاظ امنیتی و از لحاظ  دیگرى مشکلى وجود ندارد ،اما از ولسوالی های این ولایت معلومات ندارد که انتخابات با چه مشکلاتی مواجه خواهد بود .
متعلم: رای میدهم تا کشور قانونمند شود
محمد آصف یکی از شاگردان صنف دوازدهم لیسه مرکز بامیان ميگويد که هر کشوری که ریيس جمهور، صدراعظم  ویا وکلاى منتخب خودرا نداشته باشد درآن کشور قانونی وجود نخواهد داشت .وی علاوه ميکند: (( بخاطرى به ریيس جمهور ووکلاى شوراى ملی رای خواهم داد تا یک کشور قانونمند داشته باشیم .))آصف میگوید که علاقمند به موضوعات سیاسی است و در آینده پس از ختم تحصیل در پارلمان ویا دیگر شوراهای انتخابی خود را نامزد خواهد کرد واز اینطریق برای مردم کارهای مفیدى را انجام خواهد داد .وی با اين باور که ریيس ووکیل خوب کسانی اند که در تمام بخش های جامعه به شکل متوازن کار نمایند علاوه کرد: ((ما نمیتوانیم بگویيم که دولت آینده فقط در بخش اقتصاد ویا در بخش امنیت کار نماید باید دولت آینده در بخش های مختلف متوازن کار نموده وکشور را اداره نماید زیرا در همه بخش ها جامعه نیازمند است .))این متعلم ميگويدکه افغانستان در شرایط فعلی ازخود هیچ چیزی ندارد، نه اقتصاد، نه توانايى نظامی ونه وحدت ملی ، ریيس ودولت آینده باید شخصی باشد که روابط دوستانه با تمامی کشور ها را تامین نماید وافغانستان باید کشوری به نام دشمن نداشته باشد که رو در روی افغانستان قرار داشته باشد .
جوان بیکار : جنگ هم از بیکاری است
جوانی که از گرفتن نامش خوداری کرده، ميگويد که انتخابات خوب است، ریيس جمهور آینده خوب است، اما یک آدم بی تعصب باشد، در افغانستان چنین چیزی ممکن نیست وهرکسی از هر قومی که  باشد به نفع قوم خود کار میکند.وی علاوه کرد : ((برای ما فرق نمیکند که کی ریيس جمهور شود هرکه ریيس جمهور شود به ما چیزی نمیرسد وبه همین علت است که اول رای نمیدهم  اگر رای هم دادم مطمين هستم که هیچکسی دلسوز به کشور نیست .))این جوان بیکار میگوید که بعضی اوقات برخی جوانان بیکار بین خود زمزمه دارند که به یک کوهی بالا رفته با گروپهای ناراضی دولت یکجا شوند وشاید از آنطریق معاش برایشان پیدا شود تا روزگارشان را سپری نمایند .وی اضافه ميکند که تشدید جنگ هم از بیکاری مردم بخصوص جوانان است به این علت است که بهترین ریيس جمهور کسی خواهد بود که کار وشغل ایجاد نماید وجوانان را از این وضعیت فلاکتبار رهايی بخشد .این جوان میگوید که بعضی اوقات در سر چوک باميان برای روز مزدى کسانى می آیند که ميگويند چهارسال پوهنتون خوانده اند، اگر دولت ،دولت باشد باید ازین تحصیلکرده ها کار بگیرد.او گفت: ((ما که بیکاریم سواد نداریم واینهای که سواد دارند چرا به میدان کارگری می آیند .))
اين جوان مطمئن نیست که رای بدهد ویا خیر اما میگوید که کارت راى دهی از دوره قبل با خود دارد  و تا زمان برگزارى انتخابات تصمیم خواهد گرفت .