شوراى ولایتی پروان؛ ١٤ عضو دارد که در انتخابات ١٣٩٣ هجری شمسی، شش تن از اعضای سابق بار دیگر به این شورا راه پیدا کرده اند. افراد زیر در نتیجۀ انتخابات داخلی، به حیث عضو هيئت ادارى انتخاب شدند.
رییس: غلام بهاوالدین جیلانی
معاون: امین الله شکوری
منشی: شمس الحق شیخانی
 
١- غلام بهاوالدین جیلانی:
غلام بهاوالدین جیلانی فرزند جیلانی؛ در سال ١٣٥٥ در قریۀ حصاریه منارۀ ولسوالی جبل سراج به دنيا آمد. وى درسال ١٣٧٨ از لیسه عالی الجهاد در اين ولسوالی فارغ شده و در سال ١٣٨٨ از پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل، سند ليسانس گرفت. موصوف پیش از برنده شدن درانتخابات شورای ولایتی، مصروف تجارت شخصی بود. جیلانی در نتیجۀ انتخابات داخلی به حیث رییس شورای ولایتی انتخاب گردید.
شمارۀ تماس: ٠٧٩١٥٠٠٥٠٠
٢- عبدالمتین قدوسی:
عبدالمتین قدوسی ولد حاجی عبدالقدیر؛ درسال ١٣٥٠ در قريۀ دشت هوفیان شریف مرکز ولایت پروان متولد گردیده است. قدوسى، تعليمات خود را در مکتب دشت هوفیان در سال ١٣٦٩ به پايان رسانده و در حال حاضر، محصل صنف اول  پوهنتون خصوصی دانش درشهر چاریکار است. موصوف پیش از برنده شدن در انتخابات ١٣٩٣، مصروف تجارت شخصى بود.
٣- الحاج عبدالظاهر سالنگی:
عبدالظاهر سالنگی فرزند عبدالصمد؛ در سال ١٣٥٢ خورشيدی در ولسوالی سالنگ ولایت پروان به دنیا آمده است. موصوف، در سال ١٣٦٣ از صنف دوازده ليسۀ سالنگ فارغ شده است. سالنگی، برای سومین بار توانسته به عضویت شورای ولایتی پروان درآید. موصوف در دور گذشته، به حیث معاون این شورا ایفای وظیفه می کرد. سالنگی عضویت حزب جمعیت اسلامی را دارد.
٤- خواجه میرمحمد عظیم مشهور به خواجه عبدالسلام صدیقی:
خواجه میر محمد عظیم فرزند خواجه خان آغا؛ درسال ١٣٣٦ در قریه قلعۀ خواجه مرکز ولایت پروان متولد گردید. وی تعليمات ابتدائیه خود را در مکتب تجربوی به پایان رسانید و در سال ١٣٥٧ از لیسه نعمان مرکز ولایت پروان فارغ شد. محمد عظيم، در سال ١٣٦١ از پوهنځى انجنيری پوهنتون کابل به درجه ليسانس فارغ گرديده است. وی پیش از راه یافتنش در شورای ولایتی پروان، ریس شرکت خصوصی  نوادا بود.
شمارۀ تماس: ٠٧٧٧٧٢٧٢٨٨
٥- الحاج عصمت الله محمدی:
عصمت الله محمدی ولد محمد گل؛ در سال ١٣٥٥ در قریه قلعه گلی ولسوالی بگرام ولایت پروان متولد گردید. وی تعليمات ابتدائیه وثانوی را در لیسه ذکور بگرام فرا گرفت و در سال ١٣٧١ از اين ليسه فارغ گرديد. محمدى از اعضاى دور سابق شوراى ولايتى پروان است که بار ديگر به اين شورا راه يافته است. موصوف، پيش از راه يافتن به شوراى ولايتى، مصروف تجارت شخصى بود.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٥١٤١٤١٤
٦- مولوی میر حمدالله منیب:
سناتور مولوی میر حمدالله منیب فرزند میرباز؛ در سال ۱۳۵۰ خورشيدی در ولسوالی سید خیل ولايت پروان متولد گرديده است. مولوی منیب، در رشتۀ علوم دینی سند صنف ١٤ دارد. موصوف از طریق پیروزی در انتخابات دور گذشته شورای ولایتی، به حیث سناتور انتخاب گردید. موصوف در انتخابات ١٣٩٣ بار دیگر به حیث عضو شورای ولایتی تعیین گردید.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٩٤٣٧٩٦٦
٧- محمد مجیب شورش:
محمد مجیب شورش فرزند سهراب خان؛ درسال ١٣٤٤ در قریه غلام علی ولسوالی بگرام ولایت پروان متولد گردیده است. شورش دورۀ مکتب را در ليسۀ غلام علی بگرام در سال ١٣٦٢ به پايان رسانيد و براى مدتى، به حيث افسر اردوى ملى در دهۀ ٧٠ کار کرده است. موصوف پيش از راه یافتن به شورای ولایتی، مصروف تجارت شخصی بود.
٨- حاجی محمد خلیل فضلی:
حاجی محمد خلیل فضلی فرزند حاجی شیراحمد؛ درسال ١٣٤٣ در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان متولد گردیده است. فضلی، تعلیمات ابتدائیه خود را در لیسه تجربیه شهر چاریکار به پایان رسانیده و در سال ١٣٧٨ از لیسه شبانۀ پروان فارغ گردیده است. موصوف، به حیث وکیل عمومی حوزه اول شهر چاریکار و ریس اتحادیه پیشه وران انجام وظیفه کرده است. فضلی پیش از برنده شدنش به شورای ولایتی، مصروف تجارت شخصی بود.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٥٤١٤٠٦٠
٩- الحاج قاری عبدالرحمن احمدی:
قاری عبدالرحمن احمدی فرزند بادام گل؛ درسال ١٣٤٠خورشیدی در درۀ سرخ ولسوالی سرخ پارساى ولایت پروان متولد شده است. احمدى بعد از فراغت از ليسه سرخ ولسوالى يادشده، در سال ١٣٨٧ سند فراغت صنف چهارده را از يک مدرسه کسب کرد. وى در زمان حکومت مجاهدین، در بخش نظامی کار کرده است. قاری احمدی، برای سومین بار توانست در انتخابات شورای ولایتی برنده شود. وی پیش از این، برای دوبار به حیث نماینده مردم پروان در شورای ولایتی تعیین گردیده و به حيث منشى اين شورا ايفاى وظيفه کرده است.
١٠- حاجی امین الله شکوری:
امین الله شکوری ولد حاجی حبیب الله؛ درسال ١٣٥١ در قریه کاریزک سنجددره مرکز ولایت پروان تولد شده است. شکوری، تعلیمات ابتدائیه وثانوی خود  را در مدرسه ابوحنیفه کابل در سال ١٣٧٨ به پایان رسانیده است. موصوف، اکنون محصل صنف اول پوهنتون استقامت در رشته حقوق در کابل می باشد. وی در زمان حکومت مجاهدین، در بخش نظامی کار کرده و وابسته به حزب جمعیت اسلامی افغانستان است.
شمارۀ تماس : ٠٧٠٠٢٣٦٤٩٤
١١- حاجی شمس الحق شیخانی:
شمس الحق شیخانی ولد عبدالحق شیخانی؛ درسال ١٣٥٠ درقریه پشان ولسوالی بگرام پروان دیده به جهان گشود. شيخانى دوره مکتب را در لیسه ذکور میدان هوايی بگرام فرا گرفت و درسال ١٣٦٨ به پايان رسانيد. موصوف پيش از راه یافتن به شورای ولایتی، به حیث ریس شورای انکشافی قریه دهن میدان و معاون اداری یک بنیاد خیریه در ولسوالی بگرام، کار کرده است. شیخانی در انتخابات داخلی میان اعضا، به حیث منشی شورای ولایتی برگزیده شد.
١٢- ملکه مایل زاده:
ملکه مایل زاده فرزند محمداسماعیل خان؛ در سال ۱۳۳۹ خورشيدی در پروان متولد گرديده است. موصوف، دورۀ مکتب را در لیسۀ حره جلالى سپری نمود و از دارالمعلمین موسسه تحصيلات عالى ولايت پروان در سال ١٣٦٤ در رشتۀ زبان و ادبيات فارغ گردیده است. خانم مایل زاده به حيث معلیم در لیسه حره جلالی، آمر دیپارتمنت زبان و ادبیات لیسه عالی تجربوی، سرمعلم لیسۀ نسوان نمبر يک و معاون تدریسی لیسه بی بی حوا کار کرده است. او همچنان پیشینۀ کار با اداره اسکان سازمان ملل متحد (یو ان هبیتات) دارد. موصوف پس از پیروزی در انتخابات ١٣٨٨ شورای ولایتی، در نتیجۀ انتخابات داخلی میان اعضا، به حیث سناتور منتخب به مشرانوجرگه انتخاب گردید. خانم مایل زاده، توانست در انتخابات ١٣٩٣ بار دیگر به شورای ولایتی راه پیدا کند.
شمارۀ تماس: ٠٧٠٥٧٢٠٤١٨
١٣- هوسی بایانی:
هوسی بایانی فرزند عبدالصمد؛ در سال ١٣٣٧ خورشیدی در قریه بایان علیای شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دیده به جهان گشود. خانم هوسی در سال ١٣٦١ خورشیدی، از لیسۀ حره جلالی شهر چاریکار فارغ گردید و همین سال، در ریاست انکشاف دهات ولایت پروان به حیث مامور رسمی تقرر یافت. وى بعداً به حیث آمر کلوب در سازمان زنان حکومت وقت ایفای وظیفه نموده و در سال ١٣٦٥ به حیث کارمند امنیت ملی استخدام شده و درسال ١٣٧١ در ریاست کار و امور اجتماعی ولایت پروان، به حیث آموزگار وظیفه داشته است. هوسى، در سال ١٣٨٤ در ریاست امور زنان ولایت پروان به حیث معاون آن ریاست، تقرر حاصل کرد و مدت چهار سال در اين سمت باقی ماند. وى در سال ١٣٨٨ به شوراى ولايتى پروان راه يافته و اکنون به حیث مسوول كميتۀ دفاع از حقوق بشر و  امور زنان شورای ولایتی پروان ايفاى وظيفه مى کند. خانم بایانی از اعضای دور گذشته شورای ولایتی است، که بار دیگر توانسته به عضویت این شورا درآید.
١٤- حسیبا عفت:
حسيبا عفت فرزند آقا بابه؛ در سال ١٣٦٧ هـ ش در قریه گلبهار ولسوالی جبل سراج ولايت پروان چشم به جهان گشود. خانم عفت، دوره مکتب را در ليسه نسوان جبل سراج درسال ١٣٨٧ به پایان رسانید و پس از آن، شامل دارالمعلمين ولايت پروان گردید و تحصیلات خود را تا صنف ١٤ در رشتۀ ساینس ادامه داد و در عین حال به عنوان معلم در ليسه نسوان عشق آباد پروان نيز تدريس ميكرد. خانم عفت پس از فراغت از دارالمعلمين، درسال ١٣٨٩ شامل پوهنتون البيرونى شد و در حال حاضر، محصل صنف چهارم رشتۀ ژورنالیزم می باشد. موصوف، با رسانه های چاپی و صوتی در پروان پیشینۀ کار دارد؛ اماپیش از راه یافتن به شورای ولایتی مصروف تحصیل بود.
شمارۀ تماس: ٠٧٨٩٣٤٥٤٥٨
١٥- شیخ خادم حسین افضلی:
شیخ خادم حسین افضلی فرزند عبدالرزاق؛ درسال ١٣٤٦ در قریه دولت خانی درۀ ترکمن ولسوالی سرخ پارساى پروان متولد شده است. افضلى تعليمات ابتدائیه خود را در لیسه دولت خانی به پایان رسانیده و در سال ١٣٧١، از ليسۀ حبیب الرحمن شهید در کویته پاکستان فارغ شده است. موصوف درجۀ ليسانس خود را از مدرسۀ قم در ايران در سال ١٣٨٠ به دست آورده است. افضلى پيش از راه يافتن به شوراى ولايتى، به حيث ريیس شورای همبستگی ملی قریۀ دولت خانی، کار مى کرد.