۵۵- ملکه مایل زاده
سناتور انتخابی
 
سناتور ملکه مایل زاده بنت محمداسماعیل خان در سال ۱۳۳۹ خورشيدی در پروان متولد گرديده است و ۱۴ پاس ميباشد. وی قبلا بحيث استاد لیسه حره جلالی ، سوپروایزردرموسسه ابیتاد،آمردیپارتمنت زبان وادبیات لیسه عالی تجربوی ، سرمعلمه نسوان نمبر يک ومعاون تدریسی لیسه بی بی حوا درپروان ايفای وظيفه کرده است.
 
شماره تماس:  0705720418
 
۵۶- مولوی میر حمدالله منیب
سناتور انتخابی
 
سناتور مولوی میر حمدالله منیب فرزند میر باز در سال ۱۳۵۰ خورشيدی در ولسوالی سید خیل ولايت پروان متولد گرديده است و چهارده پاس در رشته علوم دینی ميباشد. وی قبلا بحيث مدرس مدرسه پروان و نماینده مردم در شورای ولایتی پروان ايفای وظيفه نموده است .
 
شماره تماس: 0799437966
 
۹۰- آیت الله میرحسین صادقی پروانی:
سناتور انتصابى از پروان
 
آیت الله میرحسین صادقی پروانی فرزند نوراحمد؛ در سال ۱۳۱۶ خورشيدی در ناحيه اول کابل متولد گرديده و اصلا باشنده ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان ميباشد. پروانی، تعليم خصوصی علوم دينی دارد. وى در مدارس دينى تدریس کرده، در جهاد سهم داشته و معاون استاد ربانی در دوران جهاد بود. وی عضو حزب وحدت اسلامى بوده و رييس شورای عالی نظارت آن حزب ميباشد.
 
شماره تماس:  0794404435