پلخمرى (پژواک ٣١سرطان ٩٢) : با آنکه مردم از مشکلات امنيتى در برخى ساحات ولايت بغلان به شمول بغلان مرکزى نگرانى دارند، اما مسوولین ولایت بغلان میگویند که امنیت نسبت به سال های گذشته دراین ولایت خوب است.
سلطان محمد " عبادی " والى بغلان ميگويد که امنیت در ولسوالی هاى ١٤ گانه تامين است و مسوولین محلی میتوايند که با یک رينجر به ولسوالى های شان بروند.
او مى افزايد که مخالفان  مسلح  تنها در ولسوالی هاى تاله وبرفک،  بغلان مرکزی، دوشی و برکه گاهگاهی  پیدا میشوند ، اما بعضى اوقات در بغلان مرکزی  درمقابل نیروهای دولتی مقاومت میکنند .
اما والى بغلان به پژواک گفت: (( موجویت افراد مسلح غیر قانونى نسبت به طالبان ،برای این ولایت خطرناکتر است.))
برخى مردم از فعاليت طالبان مسلح در ولسوالى تاله و برفک ابراز نگرانى ميکنند.
محمد حکیم يکى از باشنده هاى اين ولسوالى میگوید که بيش از سه سال میشود که طالبان  درمناطق  برفک بالا و سرحد ولایت بامیان فعاليت دارند و اکثر اوقات نیروهای دولتی را هدف قرار میدهند .
به ادعاى وى، گاهگاهی طالبان در داخل بازار ولسوالی ،کارمندان دولتی را مورد حمله قرار میدهند که مردم از این ناحیه نگرانی زیاد دارند . دیگر اینکه افرادى که علاقمندی به طالبان دارند به طور علنی در مساجد بر ضد دولت تبلیغ میکنند ، اما نیروهای دولتی به دلیل نا معلوم این افراد را چیزى نمیگویند که این کار دولت  مردم را سردرگم ساخته است .
 درین اواخر به اثر انفجار ماین در کنار دیوار ولسوالی تاله و برفک  یک پوليس کشته شد و قسمتى از تعمیر ولسوالی تخریب گردید. هیئتى که بخاطر بررسی انفجار به ولسوالى اعزام گرديد در گزارش خود  به مقام ولایت گفته است که  وضعیت  امنیتی ولسوالی چندان خوب نسیت  و دولت باید تدابیر لازم  برای امنیت مردم این ولسوالی بگیرد .
شمارى از مردم ولسوالى هاى ده صلاح و پلحصار (اندراب هاى) ولايت بغلان از ظلم افراد مسلح غير قانونى شکايت نموده و هشدار به ترک مناطق خود ميدهند.
آنها ميگويند که تعداد اين افراد به صد ها تن ميرسد که شکل مستقل عمل نموده و با مخالفان مسلح نيز پيوندى ندارند و به آزار و اذيت و لت و کوب مردم مى پردازند.
به گفتۀ آنها،يکى ازعوامل سلاح غير قانونى، دشمنى ها واختلافات ذات البينى سابقه بين مردم اين ولسوالى ها عنوان مى شود و دولت تا حال نتوانسته که اين مشکل را حل کند و سلاح را جمع نمايد.
جمشید  باشنده ولسوالی ده صلاح میگوید: (( افراد مسلح به بسیار راحتی گشت گذر میکنند و اکثر اوقات برسر حاکمیت قشلاق ها باهمدیگر می جنگند و این افراد هیچ فکر نمیکنند که دولت وجود دارد یانه .))
به گفتۀ وى، افراد مسلح برای شان گروه ها تشکیل داده واز مردم  باج میگیرند و اکثر اوقات با نیروهای دولتی زیرنام طالبان می جنگند .
مردم محل ميگويند که فردى بنام (مجاهد) مدت زیادى میشود که درولسوالی پلحصار  بنام طالبان فعالیت میکند . مردم چند بار به مقامات ولایت بغلان  و مقامات مرکز از این قوماندان شکایت نموده اند که به اثر همين شکایت،نیروهای دولتی عملیاتى را به راه انداخت، اما نتوانستند که مجاهد را دستگیر کنند .این قوماندان اکنون هم مشکل بزرگ برای دولت و مردم ولسوالی پلحصار پنداشته ميشود.
اما امنيت در ولسوالی بغلان مرکزی به علت موجوديت طالبان مدت ها است که تحت تهديد قرار دارد و طالبان با نيروهاى دولتى درگير هستند که نه تنها منجر به تلفات به طرفين درگير شده، بلکه مردم نيز متحمل تلفات گرديده و شمار ديگر بخاطر مصوون ماندن، بيجا شده اند.
با وجودى که نيروهاى امنيتى گاهگاهى عمليات هايى را عليه آنان انجام ميدهند، اما موفق به تصفيۀ تمام مناطق نگرديده اند و مردم ازين ناحيه نگران اند.
ارباب عباس باشندۀ قريه ذکر خيل بغلان مرکزى ميگويد: (( خودم با ده فاميل از خويش و قوم خود به  قريۀ منگل ها رفته ايم.))
اين موسفيد علاوه کرد که مخالفان مسلح در يک منطقۀ جنگلزار موقعيت دارند و اگر چه در عمليات به مردم آسيب نرسيده، اما مردم از ترس اينکه سلاح ثقيلۀ طرفين درگيرى به منازل شان اصابت نکند، ناگزار به ترک خانه هاى خود شده اند.
موصوف ميگويد که درگيرى ها باعث گرديده که مردم از کشت و کار بمانند و زندگى شان مختل شود، دولت بايد راه حل اين مشکل را جستجو کند تا مردم آرام و آسوده به زندگى ادامه بدهند.
مل پاسوال اسد الله "شیرزاد " قوماندان امنیته ولایت بغلان نيز میگوید که طالبان با استفاده از جنگلات  که بسیار زیاد است ، خود را پنهان کرده  و اکثر اوقات بر  پوسته های امنيتى حمله میکنند.
وى مى افزايد: (( ما تا کنون چند بار بخاطر پاکسازی این مناطق عملیات را انجام داده ایم مگر طالبان به ولایت کندز و دیگر نقاط فرار کردند، این ساحه یک ساحه بسیار بزرگ و وسيع است و بعد از عمليات،  طالبان دوباره به اين مناطق بر میگردند، اما  تهدید قابل ملاحظۀ برای  ما نیست .))
قوماندان امنيۀ بغلان اضافه نمود که  بيش از یکسال میشود که پولیس محلی درينولایت ایجاد شده است  وایجاد این پولیس در تامین امنیت موثر بوده و اکنون در نقاط بسیار زیادى با موجویت پولیس محلی امنیت تامين است .
شيرزاد علاوه ميکند که اگر چه  پولیس محلی مشکلات خودش را دارد ، اما موثريت آن در تامين امنيت را نمى توان ناديدهرگرفت، اکنون بيش از ١٥٠٠ پولیس محلی در کنار پولیس ملی مشغول خدمت به مردم ولایت بغلان است .
مردم تنها از موجویت  طالبان و افراد مسلح غیر قانونى نگران نبوده، بلکه  از گشت و گذار مقامات دولتی  و وابستگان شان به طور مسلح  و با موتر های شیشه سیاه  و عدم تطبیق قانون نيز شکايت دارند.
محمد نسیم یکتن از شهريان شهر پلخمری میگوید  که مردم در داخل شهر احساس امنیت نمیکنند .
به ادعاى وى برخى از نيروهاى امنيتى و محافظين وکلاى شوراى ولايتى مردم را آزار واذیت  مى کنند و اینکار شان مردم را رنج میدهد و مردم مقانات دولتی را نسبت به امنیت شان مقصر میدانند .
 ذکیه یکتن از زنان ولایت بغلان میگوید: (( من در مورد امنیت زنان نگرانم.))
وى مى افزايد که  یک سال قبل  یک جوان، یک زن را در روز روشن در مقابل چشمان مردم توسط کارد به قتل رساند وبه بسیار راحتی توانست که فرار کند و اکنون و در لندن زندگی مى کند.
وضعیت زندگی در این اوخر در  ولسوالیهای دوردست ولایت بغلان برای زنان نيز خارج از تحمل بوده است.
در ماه سرطان امسال افراد مسلح دو دختر مکتب را ربوده، يکى آنها را حلق آويز نمود و دختر ديگر هنوز هم ناپديد مى باشد. در کنار آن، امسال پنج قتل دختران و زنان توسط افراد مسلح ناشناس در بغلان صورت گرفته است که اين وضعيت، عکس العمل و نگرانى نهادهاى مدنى، حقوق بشر و زنان را برانگيخته است.
عبدالقدیم  معاون والى بغلان  ميگويد که اگرمسوولین مرکزی و مقامات دولتی بخاطر برگزاری انتخابات سال ١٣٩٣  برنامه منظم امنيتى را روی دست نگیرند، امکان دارد که انتخابات به صورت درست  در این ولایت برگزار نشود.
وى علاوه ميکند که اکنون مردم نسبت به انتخابات  چندان باور ندارند زیرا کار هايی که در این مدت زمان باید میشد برای مردم نشده است .
با آنهم مردم ميگويند که امنيت نسبت به گذشته در اکثر مناطق بهتر شده است.
به گفتۀ آنان دوسال قبل طالبان در دروازه های شهر پلخمری مرکز این ولایت  عملیات میکردند  و مردم از رفتن به ساحات دند غوری و دند شهاب الدین  هراس داشتند، اما اکنون طالبان  به طور پراگنده و مخفی درين مناطق فعالیت داشته و اکثر اوقات به ماین گذاری میپردازند.