شرنه( پژواک، ١٨ سرطان ٩٢):مسوولين و باشندگان ولايت پکتيکا مى گويند که هفتاد درصد اقتصاد مردم اين ولايت بر زراعت و مالدارى متکى است ؛ اما روند زراعت و مالدارى به اثر کم توجهى دولت با مشکلات روبرو است .
محمدوصيل رييس زراعت  و مالدارى اين ولايت مى گويد که کمبود ذخيره هاى آب و محصولات زراعتى يکى از مشکلات بزرگ باشندگان اين ولايت که نيازهاى هاى آنان را مرفوع کرده نمى توانند.
 موصوف از کم توجهى وزارت و ادارات کمک کننده به ولايت پکتيکا نسب به ولايات ديگر شکايت کرد و تُخم ها و مواد که از سوى دولت داده ميشود، ٣٠ درصد دهاقين اين ولايت نيز آز ان بهرمند نميشوند.
به اساس معلومات رييس زراعت ، در اين ولايت درحدود ٢٤٠٠ هيکتار زمين للمى و ١٧٦٠٠هکتار زمين آبى وجود دارد.
به گفتۀ منبع ، محصولات زراعتى پکتيکا از گندم، جوار،  جو ، ميوه ها ( سيب ، انگور و ديگر...) جلغوزه و ديگر است که نبود آب تاثيرات منفى بالاى آن گذاشته است .
 دهاقين پکتيکا نيز نبود بندها، ذخيره هاى آب و مارکيت از مشکلات اساسى در مقابل زراعت عنوان کرد.
شوبين يکى از زمنيدار و بزرگ قوم درشهر شرنه که هزاران جريب زمين دارد، مى گويدکه از اثر نبود آب با مشکلات زياد مواجه هستند.
 به گفتۀ موصوف، کاريزها از اثر خشکسالى خشک گرديده و آنها از واترپمپ ها کار ميگيرد.
 رحمت لالا دهقان و باشندۀ شرنه مى گويد که انگور، سيب و گندم اين منطقه از حاصل خوب برخوردار است .
وى مى افزايد که سطح آب هاى زراعتى در فصل تابستان  کاهش ميابد .
 نصيب خان باشندۀ ولسوالى خيرکوت به پژواک گفت که باشندگان اين ولسوالى داراى باغ هاى بزرگ انگور ميباشد و انگور آز شهرت زياد برخور دار است .
 باشندگان پکتيکا مى گويند که مناطق خوب و مناسب براى اعمار بندها در اين ولايت وجود دارد؛ اما متاسفانه که دولت در اين راستاهيچ توجه نکرده و نه هم به صدا مردم گوش گرفته است .
 ملامعصوم خيروى  رييس شوراى قومى اين ولايت مى گويد که اگر بندهاى مناطق پلتو، پارک و ژامى خولى اين ولايت بسته شود، پس هزاران جريب زمين را آبيارى خواهد کرد.
عبدالکريم باشنده منطقۀ ميست ولسوالى خيرکوت مى گويد که انگور منطقه آنها از شهرت خوب برخوردار است .
تجارت و سرمايه گذارى
 تجاران پکتيکا مى گويند که هيچ کار دربخش بازاريابى محصولات زراعتى اين ولايت صورت  نگرفته و با قميت پايين فروخته ميشود.
شاه محمد تجار ميوه و يکى از باشندگان قريۀ ديگان  شرنه مى گويد که سيب ها خيلى شيرين در پکتيکا وجود دارد؛ اما نمى توانند که آن را به خارج از کشور صادر نمايند .
وى مى گويد، اينکه زمينه صادرات به خارج مساعد نيست، از اثر آن به قيمت پايين در داخل کشور فروخته ميشود.
شاه محمد مى گويد که اگر دولت براى محصولات افغانى  زمينه صادرات ومارکيت در خارج از کشور مساعد نمايد و يا هم اتاق هاى سرد براى آنها ايجاد نمايد، پس مفاد آنها چند مرتبه بلند خواهد شد.
 محمدشاه خان باشندۀ سلطانو ولسوالى سر روضه مى گويد که جلغوزه يگانه منبع عايدات مردم  اين ولسوالى ميباشد که توسط تجار پاکستانى خريدارى و به کشورشان ميبرند .
وى مى گويد اگر زمينه انتقال به کشورهاى اروپايى و يا کشورهاى ديگر مساعد گردد، پس بجاى پاکستان به قيمت هاى بلند فروخته خواهد شد.
حاجى نياز خان رييس اتحاديۀ تجاران و دکاندارن پکتيکا نيز مى گويد که دولت تاکنون مارکيت براى جلغوزه، سيب و انگور ايجاد نکرده است .
به گفتۀ موصوف، اگر اتاق هاى سرد براى نگهدارى حاصلات آنها ايجاد گردد، پس آن را به وقت معين به بازارعرضه خواهد کرد و مفاد بيشتر نيز خواهد داشت .
حاجى نيازخان افزود که اکنون تنها دو فابريکه کوچک شربت  موسم به يخ و مدرن ديو در اين ولايت وجود دارد که تعداد کم مردم مصروف کار در آن ميباشند .
 صنايع دستى :
هر چند يکتعداد صنايع دستى در ولايت پکتيکا مروج بود؛ اما اکنون کمرنگ شده و تعداد کم باشندگان اين ولايت مصروف کار دستى کمپل، خامک دستى ، نمد و همچو چيزى هاى ديگر مصروف اند، که نه بازار دارد و نه هم کسى در راستا کمک کرده است .