شرنه (پژواک ٢٩ اسد ٩٢) : با فعال شدن پوليس محلى در بعضى از مناطق و ولسوالى هاى پکتيکا امنيت نسبتا خوب شده است ؛ اما باز هم از بعضى نقاط اين ولايت خبرهاى نا امنى، جنگ و انفجارها داده مى شود.
رحيم خان باشندۀ مرکز شرنه ميگويد، پوليس محلى اخيراً در منطقۀ خواجه خيل ميرزک مربوط شهر شرنه فعال شده است.
به گفتۀ وى، بعد از فعال شدن پوليس محلى شمار و قدرت طالبان کاهش يافته، اما يک تعداد افراد مسلح  اکنون  نيز در اين منطقه فعاليت مى کنند.
سلام جان باشنده قريۀ چهاردى شرنه نيز ميگويد، با فعال شدن پوليس محلى در خواجه خيل طالبان محلى با منطقه آنها  رو آورده  اند.
وى مى افزايد، در منطقه آنها  طالبان مسلح به طور علنى در موتر سايکل ها گشت و گذار مى نمايند و فعاليت خود را  به مردم اشکار نموده اند.
محمد جان يک تن از باشنده گان ولسوالى متاخان ميگويد، دولت بدون مرکز ولسوالى و قريه هاى همجوار در مناطق ديگر حاکميت ندارد.
فعاليت هاى مخالفين مسلح در ولسوالى برمل پکتيکا که در نزديکى خط ديورند موقعيت دارد، ديده ميشود .
روزى خان يک تن از باشنده گان  منطقه ميگويد،  بدون طالبان داخلى  برخى  بيشتر طالبان خارجى به اين ولسوالى رو آورده اند .
 به گفتۀ وى، گاه گاهى  يکتعداد مخالفين مسلح در نزديکى سرحد، طى درگيرى با نيروهاى دولتى کشته ميشوند؛اما باز هم  حضور طالبان  داخلى و خارجى در مناطق منگريتى و  مرغى ديده ميشود .
خير کوت، يخيى خيل، سر روضه، سروبى و ارگون  پکتيکا مناطقى است  که فعاليت طالبان مسلح ضعيف  و حاکميت دولت وسيع مى باشد.
گل خان باشندۀ  سر روضه به آژانس پژواک گفت،  امنيت ولسوالى بعد از ايجاد  پوليس محلى در اين مناطق به مراتب بهتر گرديده است.
 به گفتۀ وى، طالبان مسلح قبل از فعال شدن پوليس محلى در قريه ها و ولسوالى ها ازاد گشت و گذار داشته اند؛ اما بعداً طالبان مسلح اين منطقه را ترک و فعاليت هايشان ضعيف گرديده اند.
 عبدالغنى پکتين منشى ولايتى شورا پکتيکا ميگويد، اکنون نيز در بعضى از مناطق ناامنى وجود دارد و چند شاهراه مواصلاتى به ولسوالى ها،  در تصرف  طالبان مسلح  قرار دارد.
 مل پاسوال دولت خان ځدراڼ،  قوماندان امنيه پکتيکا نيز اين را مى پذيرد، که طالبان مسلح در يکتعداد مناطق فعال مى باشند، و نسبت به قبل با فعال شدن پوليس محلى امنيت بسيار خوب گرديده است.
ځدراڼ مى افزايد، پلان دارد ، تا پوليس محلى و پوسته هاى سيار به هدف  حفظ  تمامى مناطق ايجاد نمايند .