قلات (پژواک،١٢سنبله ٩٢): يک تعداد باشندگان ولايت زابل مى گويند که امنيت اين ولايت، در فصل زمستان تا يک اندازه خوب بوده؛ اما نا امنى هاى اين ولايت با گرم شدن هوا شدت ميگيرد.
به گفتۀ آنها، هرچند استفاده از موترسايکل ها که يگانه وسيلۀ رفت و آمد طالبان مسلح ميباشد، ممنوع اعلام شده؛ اما با آن هم رويدادهاى امنيتى در بعضى مناطق اين ولايت صورت ميگيرد.
ولايت زابل، با ولسوالى هاى ناامن ولايات کندهار، پکتيکا و ارزگان سرحد مشترک دارد و همچنان ولسوالى شملزى اين ولايت، با خط ديورند همسرحد است و باعث شده که مخالفين مسلح، به آسانى رفت و آمد نمايند.
عبدالمنان باشندۀ ولسوالى شاه جوى، به آژانس خبرى پژواک گفت که با گرمى هوا، رويدادهاى امنيتى نيز در تمامى ولسوالى ها بيشتر ميشود.
وى افزود که مخالفين مسلح، ماين هاى خود را در کنار سرک کابل- کندهار جاسازى کرده، حملات چريکى را انجام ميدهند و پوسته هاى نيروهاى امنيتى را مورد حملات ميزائيل قرار ميدهند.
بۀ گفتۀ موصوف، اکثر همچو انفجارات و حملات، باعث تلفات ملکى ميشود.
گلاب خان باشندۀ ولسوالى سيورى نيز گفت که آمار تلفات ملکى و رويدادهاى امنيتى، در سيورى بيشتر گرديده است.
به گفتۀ وى، نيروهاى امنيتى گاهگاهى عمليات وسيع انجام ميدهند و طالبان مسلح از منطقه متوارى ميشوند؛ اما با رفتن نيروهاى حکومتى، دوباره به قريه ها بر ميگردند.
از سوى ديگر، مراکز ولسوالى هاى دوردست اين ولايت، بعد از خروج نيروهاى خارجى، مورد حملات  طالبان مسلح قرار ميگيرند و باعث تهديد نيروهاى امنيتى مستقر درآنجا ميشوند.
سيدمحمد باشندۀ ولسوالى نوبهار گفت که مرکز ولسوالى نوبهار در سال جارى، شش يا هفت بار مورد حملات طالبان قرار گرفته، که تاچند ساعت ادامه داشته است.
وى افزود که اکنون تنها نيروهاى امنيتى افغان در اين ولسوالى مستقراند و نيروهاى خارجى، اين ولسوالى را به علت شدت حملات طالبان ترک کرده و نيروهاى افغان، حمايت هوايى را ندارند.
کريم الله باشندۀ شهرقلات نيز در مورد وضعيت امنيتى نگرانى کرده گفت که در سال جارى، يکتعداد حملات انتحارى و انفجارات صورت گرفته و مردم را نگران کرده است.
وى علاوه کرد که باممنوع شدن تردد موترسايکل ها، جلو حملات چريکى گرفته شده؛ اما حملات انتحارى و انفجارات کنار سرک، هنوزهم زندگى مردم را تهديد مى نمايد.
شاهراه کابل- کندهار، از ولايت زابل ميگذرد؛ رانندگان و مسافرين اين شاهراه، شکايت دارند که اکثراً مخالفين مسلح دولت راه را ميگيرند و باعث مشکلات مردم ميشوند.
وى همچنان انفجارات شاهراه ها را باعث نگرانى رانندگان خواند.
حبيب الله يکى از رانندگان اين شاهراه گفت که طالبان مسلح، گاهگاهى در مربوطات زابل ظاهر ميشوند و مسافرين را با مشکل مواجه ميسازند.
وى به پژواک گفت: "مناطق خطرى را ميشناسيم، از آن به سرعت ميگذريم که گاهگاه اين رفتار باعث حوادث ترافيکى ميشود."
از سوى ديگر، مسوولين امنيتى اين ولايت مى گويند که درسال جارى، مخالفين دولت را شديداً سرکوب نموده و دربخش تحکيم امنيت، تا حد زيادى موفق بوده اند.
مل پاسوال غلام سخى روغ ليونى قوماندان امنيۀ زابل ميگويد که وضعيت امنيتى اين ولايت، نسبت به يک سال قبل بهتر گرديده است.
موصوف، درصحبت با پژواک گفت که درسال جارى توانسته اند که از تعداد زيادى رويدادها و خشونت ها جلوگيرى نمايند.
وى افزود که قبلاً اکمالات ولسوالى، تنها از طريق هوا صورت مى گرفت؛ اما اکنون شاهراه ها گشايش يافته و اکمالات ولسوالى، توسط نيروهاى افغان از راه زمين صورت ميگيرد.
روغ ليونى پذيرفت که گاهگاه حملات مسلحانه و انفجارات در زابل صورت ميگيرد؛ اما نيروهاى افغان در تلاش جلوگيرى آن هستند.
وى علاوه کرد که افزايش همکارى مردم با نيروها و همچنان هماهنگى ذات البينى، باعث تقويت نيروهاى افغان شده است.
 قوماندان امنيه گفت که علميات تصفيوى آنها در شمارى از ولسوالى هاى زابل، به شکل مداوم جريان دارد و به طالبان مسلح، تلفات زياد وارد کرده است.
نسيم هوتک