قلعه نو(پژواک اول ميزان ۹۲): مسوولین بادغیس میگویند، که تحرکات طالبان نسبت به گذشته در این ولایت افزایش ، اما سطح حملات شان کاهش یافته است.
این ولایت به شمول قلعۀ نومرکز آن شش واحد اداری دارد، که از میان آنها حاکمیت مخالفین مسلح در لسوالی های بالامرغاب، جوند ومقر وسیعتراست.
محمد میرویس میرزکوال سخنگوی والی بادغیس در پهلوی قبول کردن این حقیقت به آژانس خبری پژواک از تقویه شدن نیروهای امنیتی این ولایت اطمینان داد.
اما شماری از باشندگان این ولایت از ناامنی ها شکایت کرده ومی افزایند، که روز به روز امنیت خراب میشود.
 عبدالبصیر یکتن از باشندگان ولسوالی بالامرغاب ومحصل پوهنتون به پژواک گفت که طالبان مسلح در منطقۀ شان حضور کامل دارند وبه مردم عام نیز مشکلات ایجاد میکنند.
وی افزود:" حاکمیت حکومت در ولسوالی بالامرغاب تا بازار ولسوالی محدود است، دیگر درتمام ولسوالی طالبان حضور فزیکی دارند. از مردم عشر وزکات جمع میکنند واگر کسی ندهد، با عکس العمل جدی شان مواجه میشود."
به گفتۀ موصوف، طالبان مسلح به شماری از افراد از خاطر ندادن عشر وزکات تلفات نیز وارد کرده اند.
بصیر گفت، که این کار از چندسال به این طرف ادامه دارد، آنها چند بار به دولت شکایت نیز کرده، اما نیروهای دولتی هیچ گاه در این جا عملیات تصفیوی را راه اندازی نکرده اند.
وی درمورد کشتار افراد ملکی نیروهای دولتی وطالبان را ملامت کرد، اما مخالفین مسلح را زیاد ملامت میکند ومی افزایند، که آنها از خانه های مردم بشکل سپر کارمیگرند.
 اسمعیل یکتن از دهاقین همین ولایت از ناامنی های شاهراه عمومى این ولایت شکایت میکند ومی افزاید، که هیچ کس به دل مطمئن از ولسوالی بطرف ولایت سفر کرده نمیتواند.
موصوف افزود:" در شاهراه عمومى پوسته های پولیس از مسافرين اموال آنها و پول میگرند."
 وی ازیک پوسته بنام منگانو یاد آوری کرد وافزود، که پاتک انداخته ودر روز روشن از هر مسافر 20 افغانی جمع آوری میکند.
 به گفتۀ وی، اگر پول ندهند موتر را متوقف کرده وتمای مالش را غارت میکنند.
 بهرام خان یکتن از بزرگان قومی ولسوالی مقر در پهلوی نا امنی های دیگر از اربکی ها(پولیس محلی) شکایت دارد.
 وی به پژواک گفت، که این نیروها در ولسوالی یاد شده هرج مرج زیادی پیداکرده وبه مردم مشکلات زیادی را ایجاد کرده اند.
 وی افزود:" آنها سلاح در دست دارند و در لباس شخصی میکردند، هیچ فرقی با طالبان ندارند، بالای مردم جزیه حواله کرده ومردم عام را آزار میدهند."
 به گفتۀ موصوف، در این ولسوالی نیروهای دولتی و طالبان هر دو تفنگسالاران اند وبر مردم ظلم میکنند.
 وی میگوید:" این افراد مسلح در یک خرمند دوبار عشر میخواهند، یکبار طالب ویکبار اربکی وهردوی شان دعوی نگهداری وطن را نیز میکنند."
 وی میگوید، اربکی ها یک گوسفند کلان را از رمه شان جدا کرده بود، که گویا مهمانان شان آمده اند.
 شاه میر یکتن از باشندگان شهر قلعۀ نو مرکز ولایت بادغیس از امنیت این شهر راضی است ومی افزاید، که پولیس امنیت مطمئن را تامین کرده است.
اما وی به پژواک گفت، که امنیت مناطق دور از شهر و شاهراه بزرگ خوب نیست، در پهلوی حوادث دیگر نا امنی، اختطاف انسان وراه زنی نیز افزایش یافته است.
 شماری از باشندگان مرکز و ولسوالی های این ولایت از دولت میخواهند، که از ظلم پولیس محلی ( اربکی ها) آنها را خلاص کرده و در این نیرو اصلاحاتی را وارد کند.
آنها همچنین خواهان جابرجایی نیروهای اردوی ملی به جای پولیس محلی شدند.
مل پاسوال شرف الدین شرف قوماندان امنیه ولایت بادغیس در مورد موضاعات یاد شده از ابراز نظر به پژواک خود داری کرد.
 اما میرویس میرزکوال سخنگوی والی شماری از مشکلات مردم را در مورد مشکلات نا امنی قبول میکند، اما می افزاید، که حکومت برای از بین بردن آن پلان ها را روی دست گرفته است.
 وی از امینت شاهراه های بزرگ اطمینان داد وافزود، که کار سرک حلقوی ازبالا مرغاب تا قلعۀ نو واز قلعۀ نوتا شهر هرات به سرعت جریان دارد و در مناطق مختلف پوسته های امنیتی جابرجا شده است. 
به گفتۀ موصوف، با قيرشدن سرک یاد شده مشکلات امنیتی شاهراه نیز کاهش خواهد یافت.
میرزکوال گفت، که برای امنیت بالامرغاب نیز پلان مشترک  را با بزرگان محل ساخته است.
 وی از موجودیت مخالفین مسلح در ولسوالی های جوند ومقر انکار نکرد، اما افزود، که به بسیار زودی پولیس محلی در آنجا توظیف خواهند شد.
 والی افزود، که تحرکات مخالفین مسلح امسال افزایش یافته، اما حملات آنها نسبت به گذشته کاهش یافته است.
شرف الدین مجیدی رییس دفتر ولایت در مورد اخاذی های پول از سوی پولیس در مسیر شاهراه و آزار واذیت مردم از سوی پولیس محلی گفت، که در این مورد تاحال کسی به شکل رسمی شکایت نکرده است.
اما وی تعهد کرد، که برای بررسی این شکایت ها یک هیئت را توظیف خواهد کرد.