قلعۀ نو (پژواک، ٧ سنبله ٩٢): ولايت بادغيس که در غرب کشور موقعيت دارد، وضعيت اقتصادى باشندگان آن بر زراعت و مالدارى استوار است؛ اما مردم بادغيس از نبود بازار محصولات زراعتى شکايت دارند.
باشندگان اين ولايت، همچنان شکايت دارند که ناامنى هاى جارى، باعث جلوگيرى از پيشرفت اقتصادى گرديده است.
حفيظ الله بينش رييس زراعت و مالدارى بادغيس، به آژانس خبرى پژواک گفت که اقتصاد مردم اين ولايت، بر زراعت و اقتصاد استوار است.
وى افزود که باشندگان اين ولايت، مثل سابق داراى گله هاى مواشى هستند؛ اما مالداران بادغيس از اثر پايين آمدن قيمت ها با مشکلات گوناگون مواجه هستند.
وى گفت که محصولات زراعتى اين ولايت، يک زمان از اثر باران هاى مناسب بيشتر گرديده بود؛ اما افزود که زارعين و مالداران، از اثر وجود افراد مسلح غيرقانونى، با مشکلات روبه رو شده اند.
رييس زراعت افزود که امسال، حدود ٩٦ هزار ميتريک تُن گندم به دست آمده؛ درحاليکه سال گذشته محصولات گندم اين ولايت ٣٨ هزار تُن بود.
وى افزود که باران هاى مناسب و کشت، با در نظرداشت اصول زراعت، يگانه علت افزايش محصولات زراعتى ميباشد.
به گفتۀ وى، رياست زراعت در بخش هاى مختلف با مردم همکارى مى کند و اطمينان داده که محصولات زراعتى اين ولايت، در سال آينده بيشتر خواهد شد.
بنيش علاوه کرد که ٨٠ درصد زمين هاى اين ولايت للمى بوده و سطح زمين هاى آبى در اين ولايت خيلى پايين است؛  اما با آنهم محصولات زراعتى بيشتر گرديده بود.
موصوف همچنان گفت که محصولات ميوه هايى چون تربوز، خربوزه، انگور، بادام و پسته در اين ولايت نيز بيشتر گرديده است.
بينش افزود که باغ هاى پستۀ اين ولايت نيز بر اقتصاد مردم اثر مثبت گذاشته و همه ساله، عايد زيادى از آن به دست مى آورند.
وى علاوه کرد که سبزيجات تازه نيز در اين ولايت نتيجۀ خوب داده و نيازهاى مردم بادغيس را رفع ميکند.
رييس زراعت افزود که زراعت اين ولايت نيز نسبت به قبل، بسيار پيشرفت کرده و مالداران آن، دارى مواشى مختلف هستند.
به گفتۀ وى، حدود ٨٢١ هزار گوسفند، ٥٤٠ هزار بُز و بيش از صد هزار گاو در اين ولايت وجود دارد.
بنيش گفت که مردم اين ولايت، دارى ١٢٢٤٣ راس شتر هستند؛ اما نسل اسپ هاى بادغيس در معرض نابودى قرار دارد.
به گفتۀ موصوف، مالداران اين ولايت از اثر پايين آمدن قيمت ها و نبود بازار، با مشکلات اقتصادى مواجه هستند.
رييس زراعت و مالدارى بادغيس افزود که اکنون ٢٤٣١ اسپ در اين ولايت وجود دارد؛ درحاليکه قبل از اين، در هر خانه يک اسپ وجود داشت و در بخش سوارى از آن استفاده مى شد.
زارعين و باشندگان اين ولايت، از محصولات زراعتى و مالدارى خود رضايت دارند؛ اما دولت را به کم توجهى و عدم همکارى در اين راستا متهم ميکنند.
محمدابراهيم يکى از باغداران بالامرغاب، به پژواک گفت که وى علاوه بر سيب و زردالو، قوريه هاى يک تعداد ميوه ها را نيز ايجاد کرده؛ اما رياست زراعت در اين راستا با وى همکارى نمى کند.
وى افزود: "بدون شک که زارعين بادغيس، محصولات خوب را به دست آورده؛ اما نتيجۀ زحمات خود آنها است؛ اما دولت در بخش کود کيمياوى و تُخم هاى اصلاح شده، هيچ کمک نکرده است."
باشندگان بادغيس، از جنگلات پسته نيز عايد خوبى به دست مى آورند؛ همچو جنگلات در ولسوالى هاى آبکمرى، مقر و بالامرغاب وجود دارد.
به اساس معلومات منابع دولتى، ٩٠ هزار هکتار زمين اين ولايت، از جنگلات پسته تشکيل گرديده است.
اما شکيب رييس شوراى ولايتى بادغيس مى گويد که اکنون جنگلات پسته، تنها در ٢٩ هزار هکتار جريب زمين بادغيس وجود دارد و متباقى آن، توسط زورمندان و حادثات طبيعى از بين رفته؛ اما هيچ اقدامى براى احياى مجدد آنها صورت نگرفته است.
ميرويس ميرزکوال سخنگوى والى بادغيس نيز گفت که ٧٠ درصد جنگلات از بين رفته؛ اما افزود که هيچ نوع اقدامى براى بازسازى آن به راه انداخته نشده است.
وى افزود که افغانستان، همه ساله از بابت پسته ١٤٠ ميليون دالر عايد به دست مى آورد.
رييس زراعت علاوه کرد که در چند سال گذشته، نهال هاى پسته در دو هزار جريب زمين غرس شده است.
اما حاجى اسماعيل يکى از زارعين اين ولايت، از قيمت پايين گندم شکايت دارد.
 وى گفت: "از مزرعۀ خود ٢٠ خروار گندم به دست آوردم؛ اما قيمت آن پايين بود."
به گفتۀ وى، قيمت يک سير گندم در اين ولايت ٦٠ افغانى است؛ درحاليکه قيمت يک سير گندم در کشورهاى همسايه، بيش از ١٠٠ افغانى  ميباشد.