ميمنه (پژواک ١٥عقرب ٩٢) : مسوولان محلى ولايت فارياب، روند بازسازى به شمول پروژه هاى سرک و بند هاى آب  را در چند سال اخير خوب خوانده، اما ميگويند که کار بعضى از پروژه ها يا معطل مانده و يا به کُندى به پيش ميرود.  
محمد الله بتاش والى فارياب ميگويد که مهمترين اين پروژه ها،برق تمديدى ترکمنستان به شهر ميمنه مرکز فارياب و شمارى از ولسوالى ها بوده که هزاران خانواده از آن مستفيد شده اند.
وى اعمار کمپلکس مقام ولايت،رياست عدليه، اتاق تجارت، تعمير شفاخانۀ ولادى- نسايى را بخش ديگر در امور بازسازى عنوان کرده، گفت که  تعمير شفاخانۀ ولايتى نيز در حال اعمار است.
والى فارياب مى افزايد که اگر چه سرکهاى شهر ميمنه قير است، اما شهر توسعه يافته و نياز به قيرريزى بيشتر دارد. به همين منظور  کار قير ريزى ٣٠ کيلو متر سرک در آيندۀ نزديک نيز آغاز خواهد شد.
بتاش گفت که اين سرک از سوى وزارت فوايد عامه قير ميشود و تسهيلات لازم مواصلاتى را براى شهريان ميمنه فراهم ميکند.
به گفتۀ وى،کار مطالعۀ پروژۀ قيرريزى بيش از يکصد کيلو متر سرک ميمنه به طرف ولسوالى کوهستان نيز تمام شده و به داوطلبى رفته است.
والى فارياب ميگويد که امسال ٧٠٠ پروژه به شمول برنامه همبستگى ملى داشتند که مهمترين آن سرک حلقوى از ولسوالى قيصار تا ولسوالى بالامرغاب ولايت بادغيس بوده است. چند سال کار اين سرک متوقف بود، اما  حالا کار آن شروع شده و موفقانه به پيش ميرود.
بتاش علاوه ميکند که کار بند المار نيز متوقف بود،اما از سه ماه بدينسو کار سريع آن آغاز گرديده است. ٧٠ درصد کار اين پروژۀ بزرگ را شرکت تاجکستانى و بقيه را شرکت داخلى به پيش مى برد.
مقامات محلى ميگويند که بند المار به هزينۀ ٥٤ ميليون دالر اعمار ميشود .با اعمار اين بند، بيش از٣٠ هزارهکتار زمين، تحت آبيارى قرارميگيرد .
 درکنار آن، دو کانال آب آشاميدنى  و قيرريزى١٠ کيلومتر سرک از مرکز ولسوالى تا بند المار نيز جزئى از اين پروژه بوده، که هزينۀ  آن از بودجۀ انکشافى وزارت انرژى و آب داده ميشود.
اين درحالى است که محمد صالح صالح ولسوال المار  قبلاً گفته بود: "ما از روند کار بند المار ناراضى هستيم؛ در نظر داريم که به زودى همراه با موسفيدان و متنفذين محل، به وزارت انرژى و آب به کابل برويم و اين مشکل خود را جداً مطرح کنيم."
به گفتۀ وى، همين حالا موسم کار است؛ اما کار آن متوقف بوده و مسوولان و کارگران دو شرکت قراردادى نيز به چشم نمى خورند.
نورمحمد يکى از متنفذين محل نيز ميگويد که سال گذشته وزير انرژى و آب به المار آمد و وعده داد که کار عملى  اين بند به زودى آغاز مىشود؛ اما اين وعده تنها روى لفظ باقى مانده است.
وى مى افزايد: "مردم المار زراعت پيشه اند و زمين هاى فراوان و حاصلخيز دارند؛ اما با کمبود آب مواجه هستند و نياز دارند که بند المار به زودى ساخته شود و مشکل آب حل گردد و زراعت شان رشد نمايد."
از جانب ديگر، والى فارياب ميگويد که  سروى٧٥ کيلو متر سرک ولسوالى هاى بلچراغ و گرزيوان و ٣٤ کيلو متر سرک ميمنه – خواجه موسى ولسوالى پشتونکوت نيز تکميل گرديده و کار عملى آن در آينده آغاز خواهد شد.
اين پروژه ها از بودجۀ انکشافى وزارت فوايد عامه تمويل ميگردد.
والى فارياب خبر داد که دو بند آبگردان بنام هاى دهن دره در پشتونکوت و آبگرمک در ولسوالى کوهستان نيز اعمار ميگردد.
به گفتۀ وى، هم اکنون انجنيران هندى به فارياب آمده و مطالعۀ اين بند ها را که از سوى بانک جهانى تمويل ميشودو با اعمار آن صد ها هکتار زمين تحت آبيارى قرار ميگيرد، شروع نموده اند.
اما والى فارياب ميگويد که مشکل اساسى اين است که ١٣ پروژۀ بازسازى که سه ، چهار سال قبل در وزارت هاى مربوطه به قرار داد رفته ، يا کار آن معطل مانده و يا به کُندى به پيش ميرود.
وى از وزارت هاى مبارزه با مواد مخدر، انکشاف دهات و فوايد عامه ياد کرده، علاوه نمود که مشکل ديگر بازسازى، نبود تعمير براى هشت ولسوالى ولايت فارياب است که تا حال ساخته نشده است. شش ولسوالى ديگر تعمير دارند.
محمد صادق لولاشى عضو شوراى ولايتى فارياب نيز ميگويد که چالش هاى عمده در راه بازسازى نيمه کاره ماندن پروژه ها و شروع نشدن کار پروژه ها  را تشکيل ميدهد.
وى مى افزايد ، پروژه هايى وجود دارد که بايد در ظرف دو سال تکميل ميشد، اما پنج سال از آن گذشته و نشانه اى از کار آن مشاهده نمى شود.
لولاشى، پارک استديوم ورزشى، زايشگاه و شبکۀ آبرسانى شهر ميمنه را به حيث نمونۀ اين پروژه ها ياد کرد و گفت: (( قرار داد پروژه ها در مرکز صورت ميگيرد و مردم فارياب در جريان نمى باشند ، شرکت هاى ساختمانى هم حاضر به کار نمى گردند.))
اين عضو شوراى ولايتى که باشندۀ ولسوالى کوهستان فارياب است، ميگويد که اساسى ترين مشکل مردم اين ولسوالى، صعب العبور بودن راه ها است که همين اکنون در تيربند ترکستان برف باريده و راه مواصلاتى مسدود گرديده است.
وى مى افزايد که راه هاى مواصلاتى کوهستان تا ١٥ ثور سال آينده مسدود خواهد بود و مردم به علت کوهستانى بودن، حتى نمى توانند به ولايات همجوار مانند سرپل و بادغيس بروند و زندگى خود را در آنجا سپرى کنند.
لولاشى گفت که خشکسالى مردم را متضرر ساخته و اکنون قيمت يک سير آرد به دوصد افغانى رسيده است.
اين عضو شوراى ولايتى علاوه کرد : (( مردم ما به ساخت و قير ريزى سرک اشد ضرورت دارند، اما تا حال نشانه اى از آن به چشم نمى خورد.))
فارياب با ترکمنستان سرحد دارد وبخش ديگر بازسازى را قير ريزى٣٦ کيلومتر سرک اندخوى که در آنجا بندر تجارتى آقينه واقع است، تشکيل ميدهد.
 اندخوى شامل مرکزولسوالی، قرم قُل، خانچارباغ و قرغان است. 
عظیم "مسگر" رئیس اتاق تجارت ولسوالی اندخوی ميگويد که قبلاً اين سرک که از مرکز ولسوالى اندخوى تا بندر آقينه امتداد داشته، خامه بود و تاجران براى انتقال اموال شان با مشکل مواجه بودند؛ اما حالا قير شده و سهولت لازم مواصلاتى و تجارتى را فراهم نموده است.
وى علاوه ميکند که پول اين پروژه، بالغ بر ٢٢ ميليون دالر بوده که از سوى بانک انکشاف اسلامى پرداخته شده و توسط وزارت فوايدعامه، عملى گرديده است.
اما موصوف گفت که بندر آقينه به تاسيسات لازم نياز دارد.
مسگر، نبود تاسیسات لازمه مانند هنگر، کرن، آب آشامیدنی و خامگی محوطۀ بندر آقينه را، از جملۀ اين مشکلات دانسته و خواستار اعمار اين نيازمندى هاى تجارتى گرديد.