ميمنه (پژواک ١٤عقرب ٩٢) : مقامات ولايت فارياب، امنيت را نسبت به گذشته بهتر مى دانند، اما مردم از ناحيه امنيت ابراز نگرانى نموده و خواستار توجه جدى دولت درين زمينه هستند.
فارياب از جملۀ ولايات شمال بوده و مردم ميگويند که فعاليت مخالفان مسلح دربرخى  ولسوالى ها امنيت را زير سوال برده است.
اما محمد الله بتاش والى فارياب ميگويد که  اوضاع امنيتى نسبت به گذشته به مراتب بهتر شده است.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که براى اين گفته خود دلايلى هم دارد، سال گذشته  وى همزمان با خروج نيروهاى آيساف از فارياب ، به حيث والى تقرر يافت، قبلاً اوضاع امنيتى خراب بود، اطراف شهر ميمنه مرکز فارياب ناآرام بود و هر روز سه تا پنج ترور صورت ميگرفت.
بتاش علاوه ميکند  که ساحات کوهستانى ولسوالى پشتونکوت چهار سال بدست مخالفان مسلح بود، اما اين مناطق توسط نيروهاى امنيتى و همکارى مردم تصفيه شده است.
والى فارياب مى افزايد که در اکثر ولسوالى ها مشکلات امنيتى وجود ندارد، فقط در دو سه نقطه در اطراف مراکز ولسوالى ها که صعب العبور است، چالش هاى امنيتى ديده ميشود که در صدد رفع آن هستند و ميخواهند که اين چالش ها را با طرح و عملى کردن پلان هاى امنيتى در آينده از بين ببرند.
اما وى گفت: (( ما در ولسوالى غورماچ مشکل داريم،همين ديروزيک هيئت شش نفرى پاکستانى به غورماچ آمده که سلاح هاى طالبان را راجستر ميکردند و پول توزيع مى نمودند که طالبان مانع پروژه هاى سرک حلقوى قيصار و بند المار شوند. ))
بتاش ميگويد که کار سرک حلقوى از طرف قيصار ديروز آغاز شد و بخوبى به پيش ميرود، صرف در ولسوالى المار طالبان مى کوشند که پروژه هاى بزرگ عملى نشود.
به گفته والى فارياب، در قيصار در نزديک سرک حلقوى مشکلى که وجود داشت رفع شده است، اطراف بند المار هم تصفيه شده و طالبان متوارى گرديده اند و نيروهاى دولتى مصروف پاکسازى ساحات هستند.
مقامات محلى ميگويند که بند المار  به هزينۀ ٥٤ ميليون دالر اعمار ميشود .با اعمار اين بند، بيش از٣٠ هزارهکتار زمين، تحت آبيارى قرارميگيرد .
 درکنار آن، دو کانال آب آشاميدنى  و١٠ کيلومتر سرک از مرکز ولسوالى تا بند  المار نيز جزئى از اين پروژه بوده، که هزينۀ  آن از بودجۀ انکشافى وزارت انرژى و آب داده ميشود.
اما مولوى رحمت الله تُرکستانى رييس شوراى ولايتى فارياب ميگويد که اوضاع امنيتى نسبت به گذشته وخيم شده و مردم را سخت نگران ساخته است.
وى مى افزايد  که امنيت  در ولسوالى هاى  المار، قيصار، غورماچ ، پشتونکوت  و دولت آباد روز بروز وخيم مى شودو مخالفان مسلح دولت شاهراه ها را تحت تهديد قرار ميدهند.
ترکستانى علاوه ميکند که در ولسوالى قيصار طالبان پاکستانى و اعضاى تحريک اسلامى ازبکستان در کنار طالبان داخلى فعاليت دارند، اما رهبرى پوليس ضعيف است و تا حال ديده نشده که عمليات موثر را انجام بدهند و کدام دست آوردى داشته باشند.
اما والى فارياب ميگويد : (( برعکس! وضع امنيتى وخيم نيست، بياييد نظر خواهى کنيم اگر ده نفر گفت که امنيت خراب است، من استعفا ميدهم.))
رييس شوراى ولايتى ميگويد که دولت بايد کسانى را در راس نيروهاى امنيتى توظيف کند که باشندگان خود فارياب باشند، زيرا آنها مناطق را بلد هستند و در تامين امنيت نقش موثر ادا کرده مى توانند.
والى فارياب ميگويد که خودش و قوماندان امنيه باشندگان فارياب نيستند، اما اين بدين معنى نيست که در پيشبرد امور کوتاهى ميکنند.
او گفت که نيروهاى امنيتى شامل پوليس و اردوى ملى در تامين امنيت کوشا هستند.
 رييس شوراى ولايتى فارياب ميگويد : (( چند بار  عليه طالبان قيام مردمى شد، اگر دولت اينگونه قيام ها را حمايت کند، مردم طالبان را رانده و امنيت ده و قريه خود را ميگيرند.))
موصوف گفت: ((براى پوليس در پوسته هاى امنيتى سلاح و مهمات داده نمى شود، طالبان حمله ميکنند، پوسته را حريق مى کنند و اولاد وطن را مى کُشند.))
قربان گلدى يکتن از باشندگان ولسوالى قيصار ميگويد که طالبان ماه گذشته بر سه پوستۀ پوليس محلى حمله کردند، اما پوليس بعد از چند فير هوايى، بدون مقاومت پوسته ها را ترک کردند.
وى مى افزايد که طالبان اين سه پوسته را به آتش کشيده که در کنار آن، ده ها جريب کشتزار گندم نيز حريق شده و به دهاقين ضرر رسيده است. 
اما عبدالجميل صديقى ولسوال قيصار ميگويد که عملکرد مستقلانۀ پوليس محلى و مشوره نکردن با مسوولان محلى، باعث تلفات و تصرف پوسته ها شده بود.
به گفتۀ وى، درحملۀ طالبان بر اين پوسته ها پنج پوليس محلى کشته شده اما طالبان نيز چهار تن از افراد خود را از دست دادند .  
تلفات مُلکى  و بيجا شدن مردم بر اثر درگيرى ها بين مخالفان مسلح و نيروهاى دولتى از نگرانى هاى ديگر مردم فارياب است.
محمد ابراهيم يکى از متنفذين ولسوالى قيصار ميگويد که در جنگها همواره طرفين درگيرى ادعاى وارد کردن تلفات بر يکديگر را مى نمايند که مبالغه آميز مى باشد، اما بيشتر بار جنگ را مردم به دوش کشيده و متحمل تلفات و جراحات ميگردند.
وى افزود: "هردو طرف درگير مقصر است؛ بخاطرى که ده ها خانواده از ترس جان، مناطق خود را ترک کرده و به ساحات امن پناه برده اند."
اين متنفذ علاوه نمود که بايد برضد مخالفان، ازحملات هوايى کار گرفته شود و دولت از قوماندانان سابق محلى بخاطر پاکسازى مناطق از وجود مخالفان، حمايت کند.
حاجى رحمت الله يکى از باشنده هاى ولسوالى قيصار ميگويد که  در جريان جنگ مرمى هاوان بر منازل مسکونى اصابت ميکند که تا حال شمارى از مردم کشته و مجروح شده اند ک يک  دختر ١٧ ساله نيز شامل مجروحين است.
وى افزود: "ما از طالبان و دولت ميخواهيم که در جريان درگيرى، متوجه باشند که به مردم تلفات نرسد."
موصوف علاوه نمود که او با ٢٠٠خانوادۀ ديگر از قريۀ ميرک، از ترس اينکه قربانى جنگ شوند، به مرکز قيصار بيجا شده اند.
فتح الله قيصارى عضو ولسى جرگه نيز مردم  را متضرر از جنگ دانسته، ميگويد که تا حال پنجهزار خانواده بخصوص از مناطق خواجه کنتى و غورۀ قيصار، به جاهاى امن رفته اند.
وى از نقش پوليس محلى انتقاد نموده، مى افزايد که دولت بايد يک پلان منظم امنيتى را در برابر مخالفان روى دست بگيرد و زمينۀ برگشت مردم را مساعد کند.
وى  که باشندۀ قيصار است، به پژواک گفت که سيد شاهرخ شاه جناب، در راس کندک ٣٠٠ نفرى پوليس محلى در قيصار قرار دارد؛ حال آنکه وى يک شخص بى تجربه و غيرمسلکى بوده و بر اساس وابستگى هاى سياسى استخدام گرديده است.
به ادعاى قيصارى؛ جناب، با افراد خود برخورد درست نداشته و حتى چهار ماه معاش آنها را نپرداخته است، که اين عوامل بر روحيۀ پوليس اثر ناگوار گذاشته و برخى مناطق به شمول خواجه کنتى به دست طالبان افتاده است.
اين عضو ولسى جرگه مى افزايد که بايد هيئتى از کابل بيايد و عوامل سقوط اين مناطق را ارزيابى کند و در رهبرى پوليس محلى تجديد نظر نمايد.
 والى فارياب نيز ميگويد : (( ما با پوليس محلى مشکل داريم و طرفدار اين هستيم که پوليس از محلى بودن بر آيد.))
وى مى افزايد که پوليس محلى مى تواند باعث نفوذ دشمن شود و لازم است که پوليس محلى به پوليس ملى تبديل گردد.
 
اما سيد شاهرخ شاه جناب که برادر سيد فرخ شاه جناب عضو مشرانوجرگه است، ادعاهاى قيصارى را رد نموده، گفت که يک علت سقوط خواجه کنتى، هجوم وسيع مخالفان مسلح از ولايات بادغيس و غور بوده است.
به گفتۀ وى، علت ديگر آن، مجهز بودن طالبان با هاوان، راکت، و دهشکه بوده؛ درحاليکه پوليس محلى يک راکت سرشانه يى هم ندارند.
موصوف علاوه کرد که مناطق نوآباد و شلمۀ ولسوالى قيصار، اخيراً از تصرف مخالفان مسلح خارج شده و عمليات براى بازپسگيرى برخى مناطق ديگر جريان دارد.