By: محمد حسن حکيمى , Date:04/01/2016
فيروزکوه (پژواک، ١٤جدى ٩٤): تعدادى از اعضاى شوراى ولايتى، علما و نهادهاى مدنى ولايت غور ادعا ميکنند که برخى حلقات مى کوشند که در پيوند به قضيۀ فساد چند مقام محلى، برارگان هاى عدلى و قضايى فشار آورند تا آنها ب... ادامه مطلب
By: محمد حسن حکيمى , Date:17/12/2015
فيروزکوه (پژواک، ٢٦ قوس٩٤): مشکل بيش از٦٠٠ شاگرد با اعمار تعمير يک مکتب در يک ساحۀ دوردست مرکز غور، از حيث جاى درحالى حل گرديده که والى غور ميگويد دختران در بعضی مناطق، از رفتن به مکتب محروم هستند.  اين ليسه د... ادامه مطلب
By: محمد حسن حکيمى , Date:20/10/2015
فيروزکوه(پژواک، ٢٨ميزان۹۴): سیما جوینده والی غور، بالباس نظامى و سلاح برشانه، از ولسوالى دولينۀ ديدن نموده گفت که زنان افغان، مانند ملالى درسنگرها در کنار نيروهاى امنيتى خود هستند. وى امروز بيش از١١٠ کيلومتر راه را... ادامه مطلب

گزارشهای ویدیویی

Currently there are no video news of Ghowr.To see other videos

فیروزکوه (پژواک، ١١ ميزان ٩٧): شماری از نامزدان زن در انتخابات ولسی جرگه، با نگرانی از وضعیت امنیتی در غور می گویند که این وضعیت، سبب شده تا آنان نتوانند در نقاط دوردست، کارزارهای انتخاباتی شان را پیش ببرند.
گل فیروز غفوری یک تن از نا مزدان انتخابات ولسی جرگه از ولایت غور، به آژانس خبری پژواک گفت که در کنار چالش های امنیتی، دامن زدن به مسائیل قومی و پیروی از عرف و عنعنات، از دیگر مشکلاتی است که نامزدان از آن رنج می برند.
به گفته وی، توجه به مسایل قومی و پیروی از عرف، سبب می شود تا آنان مانند مردان نتوانند به مبارزات انتخاباتی شان ادامه بدهند.

فيروزکوه (پژواک، ١٤جدى ٩٤): تعدادى از اعضاى شوراى ولايتى، علما و نهادهاى مدنى ولايت غور ادعا ميکنند که برخى حلقات مى کوشند که در پيوند به قضيۀ فساد چند مقام محلى، برارگان هاى عدلى و قضايى فشار آورند تا آنها برائت بگيرند.
اما اين مقام ها، چنين اظهاراتى را رد کرده و آن را عقده مندانه مى دانند.
ماه گذشته سيماجوينده والى سابق غور، محمدامين توخى معاون وغلام محمد پيمان رييس مالى وادارى ولايت، محمد يوسف دانيارمستوفى و تاج محمد مديرتدارکات قوماندانى امنيه را در ارتباط به پروژه هاى ساختمانى قوماندانى امنيه به څارنوالى معرفى نمود.

فيروزکوه (پژواک، ٢٦ قوس٩٤): مشکل بيش از٦٠٠ شاگرد با اعمار تعمير يک مکتب در يک ساحۀ دوردست مرکز غور، از حيث جاى درحالى حل گرديده که والى غور ميگويد دختران در بعضی مناطق، از رفتن به مکتب محروم هستند.
 اين ليسه در یک منزل، به طور پخته واساسی و درساحه چهار جریب زمين، دارای هشت صنف درسی، ميز وچوکى، چهار اتاق اداری، تحویلخانه، دیواراحاطه ومیدان ورزشی است و با هزینه دوازده ونيم ميليون افغانى ازکمک جاپان وصندوق وجهى اطفال ملل متحد(يونيسف)، درظرف يکسال ساخته شده است.
 ليسۀ مذکور، درمنطقۀ مدرسه در٣٠کيلومترى فيروزکوه مرکزغور اعمار گرديده ودرآن ٦٠٠ شاگرد ذکور تدريس ميشوند.

فيروزکوه(پژواک، ٢٨ميزان۹۴): سیما جوینده والی غور، بالباس نظامى و سلاح برشانه، از ولسوالى دولينۀ ديدن نموده گفت که زنان افغان، مانند ملالى درسنگرها در کنار نيروهاى امنيتى خود هستند.
وى امروز بيش از١١٠ کيلومتر راه را در کاروانى با شرکت مقام هاى نظامى واعضاى مدنى و رسانه يى و شوراى ولايتى، از فيروزکوه مرکز غور تا منطقۀ شاه جوى ولسوالى دولينه طى نمود و با نيروهاى امنيتى و مردم محل ديدن کرد.
والى غورکه لباس نظامى به تن و سلاح بردوش داشت، گفت که سربازان مانند فرزندان وى هستند وبايد درکنار آنها باشند.

فيروزکوه(پژواک،٢٦ميزان۹۴): امروز درولايت غور، يک مظاهره بر ضد والى و دو مظاهرۀ ديگر به حمايت از والى صورت گرفت و والى ميگويد که به فشارهاى مخالفان تسليم نمى شود.
سيما جوينده عضو سابق ولسى جرگه که درماه سرطان امسال به حيث والى جديد غور به کار آغاز نموده؛ مبارزه با فساد، حل منازعات و تامين امنيت را از اولويت هاى کارى خود عنوان کرده است.
امروزصدها تن به شمول اعضاى شوراهاى ولايتى وعلما ازدفتر شوراى ولايتى تا چوک شهر فيروزکوه مرکزغور راهپيمايى نموده و خواستار برکنارى خانم جوينده گرديدند.

Pages

خبر های انتخاباتی

"وظيفۀ مقام هاى محلى دخيل به فساد در غور به تعليق درآيد"
By: محمد حسن ح... , Date:04/01/2016

"وظيفۀ مقام هاى محلى دخيل به فساد در غور به تعلي...

فيروزکوه (پژواک، ١٤جدى ٩٤): تعدادى از اعضاى شوراى ولايتى، علما و نهادهاى مدنى... ادامه مطلب

خبر های انتخاباتی

"وظيفۀ مقام هاى محلى دخيل به فساد در غور به تعليق درآيد"
By: محمد حسن ح... , Date:04/01/2016

"وظيفۀ مقام هاى محلى دخيل به فساد در غور به تعلي...

فيروزکوه (پژواک، ١٤جدى ٩٤): تعدادى از اعضاى شوراى ولايتى، علما و نهادهاى مدنى... ادامه مطلب

مصاحبه ها

اول نمرۀ عمومى کانکور ميخواهد در آيندۀ اقتصاددان خوب شود
By: Muhammad H... , Date:24/07/2013
    چغچران (پژواک،١٣حوت٩١):  "باوجودى که سال گذشته در امتح... ادامه مطلب