By: اجمل کاکر , Date:18/11/2019
شهر کندز (پژواک، ۲۷ عقرب ۹۸): يافته هاى پژواک نشان می دهد که نفر کشته شده در مربوطات کمیسیون انتخابات ولایت کندز، ناظر تیم ثبات و همگرایی نیست، بلکی یک نو جوان است که با هیچ تیم انتخاباتی تعلق ندارد.  روزی گذش... ادامه مطلب
By: اجمل کاکر , Date:24/09/2019
شهرکندز(پژواک، ٢ میزان ٩٨): باشندگان بیشتر کندز می گویند که اگر در این ولایت امنیت تامین نشود، آنها نمی توانند در انتخابات اشتراک کنند و به نامزد مورد علاقۀ خود رای بدهند. در عین وقت، مقامات کمیسیون انتخابات در این... ادامه مطلب
By: اجمل کاکر , Date:23/01/2019
کندز (پژواک، ۳ دلو ۹۷): شماری از نامزدان معترض کندز، بعد از آن خیمۀ اعتراض را جمع کردند که شمارش دوبارۀ آرای برخی محلات آغاز شد. کمیسیون مستقل انتخابات، به تاریخ ۱۳ جدی، نتایج ابتدایی ولایت کن... ادامه مطلب

گزارشهای ویدیویی

Currently there are no video news of Kunduz.To see other videos

کندز(پژواک،۱۹عقرب۹۴): "بااصلاح نظام انتخاباتى، به نظريات مردم کندز ارج گذاشته شود و از تفنگسالارى، زورگويى و تقلباتى که در انتخابات گذشته صورت گرفته، در انتخابات آينده بايد جلوگيرى گردد."
 اين گفته ازسوى برخى اشتراک کنندگان کنفرانسى ابرازشد که امروز باشرکت حدود دوصد تن ازسوى شبکۀ نهادهاى جامعه مدنى افغانستان براى تحکيم روند انتخابات "اکسین" در شهرکندز برگزار گرديد.
حاجی هیکل یکتن ازبزرگان قومى ولسوالی علی آباد، دراين کنفرانس گفت كه جمع آوری نظریات ودیدگاه های مردم، درهرمورد تاثیر مثبت بر یک موضوع میداشته باشد.

کندز( پژواک،۱٢عقرب ۹۴ ): شورای ولایتی و شهريان کندز، ابراز نگرانى ميکنند که مخالفان مسلح، هنوزهم دراطراف شهر كندز وجود دارند و دولت بايد اين نگرانى را برطرف کند.
طالبان در ششم ميزان، شهر کندز را تصرف نمودند ونيروهاى امنيتى بعدازسه روز، شهر را به تدريج از وجود آنها تصفيه نمودند.
امرالدین ولی معاون شورای ولایتی کندزمیگويد كه طالبان دراطراف شهركندز فعاليت داشته واين وضعيت سبب تشویش مردم میشود.

کندز(پژواک، ۳۰ میزان۹۴): شورای ولایتی کندزميگويد كه طالبان دروقت تصرف شهر کندز خودرا ازلحاظ سلاح ومهمات تجهیزکرده واین یک تهدید جدی برای مردم است.اما مسوولان امنيتى ميگويند که طالبان سرکوب شده اند.
شهرکندزدرششم ميزان به دست طالبان افتادونيروهاى امنيتى پس ازسه روزبخشى ازشهر ودرنهايت درظرف دوهفته، تمام شهرراازوجودطالبان تصفيه نمودند وحالاوضعيت امنيتى،شکل عادى به خود گرفته است
امرالدين ولی، معاون شورای ولایتی کندز ميگويد که طالبان درجريان سقوط شهربه سلاح، تجهيزات ووسايط کافی نیروهای امنیتی دست یافتند واین بارتهدید آنهانسبت به گذشته بيشترشده است.

کندز (پژواک،١٨ميزان٩٤): مسوولان محلی میگویند که نیروهای امنیتی، قسماً در شهرکندز پیشروی کرده و تاحدی، زمینۀ برگشت بيجاشدگان رافراهم نموده اند.
حمدالله دانشی سرپرست ولایت کندز، به آژانس خبری پژواک گفت که نیروهای دولتی از روزگذشته بدینطرف، ساحات سه درک وخاکنی را از تصرف  طالبان خارج کرده  و به پیشروی خود ادامه ميدهند.
وى ادعا نمود که ازآغاز سقوط شهرکندز تاحال، نزدیک به ٦٠٠ طالب مسلح کشته شده وبه همين تعداد دیگر جراحت برداشته اند.
دانشى علاوه کرد که عملیات هنوزهم جریان دارد وبه زودی زمینه برگشت بيجاشدگان به خانه های شان مساعد خواهدشد.

کندز(پژواک،١٦ميزان٩٤): وضعيت شهر کندزهمچنان مبهم است و مردم ميگويند که طالبان بعضى ساحات از دست رفته را مجدداً تصرف نموده؛ اما مسوولان امنيتى از پيشروى سخن ميگويند.
اوضاع درشهر کندز تاحدى از حالت غيرعادى برآمده و گشت و گذار مردم تاحدى درساحات تحت کنترول دولت ديده ميشود و شمارى از دکانها دراين ساحات باز است، اما مردم درساحات تحت ادارۀ طالبان درخانه هاى شان محصور هستند.

Pages

خبر های انتخاباتی

By: اجمل کاکر , Date:18/11/2019

يافته ها: در فیرهای پولیس در کندز عضو کدام گروهی انتخ...

شهر کندز (پژواک، ۲۷ عقرب ۹۸): يافته هاى پژواک نشان می دهد که نفر کشته شده در م... ادامه مطلب

تخطى ها

By: جاويد هميم... , Date:26/12/2018

برخی زنان کندز: کمیسیون های انتخاباتی آرای پاک را از...

شهر کندُز(پژواک، ٥ جدی ٩٧): ده ها زن در ولایت کندز، با راه اندازی نشست اعتراضی... ادامه مطلب

انتخابات شوراهاى و

"د کندوز ښار په شاوخوا سيمو کې لا هم طالبان شته"
By: هدايت الله... , Date:03/11/2015

"هنوزهم طالبا...

کندز( پژواک،۱٢عقرب ۹۴ ): شورای ولایتی و شهريان کندز، ابراز نگرانى ميکنند که مخ... ادامه مطلب

شوراهای ملی

مناسبات سياسى افغانستان با پاکستان به حالت تعليق درآيد
By: هدايت الله... , Date:06/08/2015

مناسبات سياسى افغانستان با پاکستان به حالت تعليق درآي...

کندز(پژواک،۱٥ اسد ۹۴):صدهاتن ازباشندگان كندزدرواكنش به راكت پراگنی های پاکستان... ادامه مطلب

مبارزات انتخاباتى

Sherzai dubs Karzai govt as most corrupt
By: شیرزی: حكومت كرزى فا... , Date:30/03/2014

شیرزی: حكومت كرزى فاسدترين حكومت است

  كندز(پژواک،۹حمل۹۳): گل آغاشيرزى نامزد رياست جمهورى، حكومت فعلى را فاسد... ادامه مطلب