By: رامين , Date:12/10/2015
زرنج (پژواک،٢٠ميزان٩٤): وضعيت رسانه ها در نيمروز، نگران کننده بوده و به همين علت، شبکه هاى رسانه اى ايران در برخى ساحات اين ولايت قابل دسترس است، که فرهنگ افغانى را متاثر مى سازد. در نيمروز روزنامه وجود ند... ادامه مطلب

گزارشهای ویدیویی

Currently there are no video news of Nimruz.To see other videos

 
زرنج (پژواک، ٣١حمل ٩٣): دفترولايتى شكايات انتخاباتى ولايت نيمروز، از قرنطين نمودن آراى ١٨ مركز و ١٧ محل راى دهى انتخابات ١٦ حمل خبر داد.
داكتر عبدالرزاق سيفى رييس كميسيون شكايات انتخاباتى اين ولايت، امروز يکشنبه به آژانس خبرى پژواک  گفت که از فرداى روز انتخابات تا كنون ٤٢ مورد شكايت را ثبت نموده اند، كه ٢٨ مورد دركتگورى اول قرار دارد.
وى گفت از ٢٨ مورد کتگورى اول، هشت  شکايت در رابطه به كانديدان رياست جمهورى و متباقى ٢٠ مورد مربوط نامزدان شوراى ولايتى نيمروز ميباشد.

 زرنج( پژواک،٢٦ سنبله ٩٢): ولايت نيمروز در جنوب کشور با کشورهاى ايران و پاکستان همسرحداست . شهر زرنج مرکز اين ولايت ميباشد و به شمول مرکز از شش واحد ادارى تشکيل گرديده است.
شوراى ولايتى نميروز به شمول دو زن هفت عضو دارد.
نبود آب زراعتى، بيکارى، قاچاق مواده مخدر و خرابى شاهراه ها از مشکلات عمدۀ باشندگان اين ولايت ميباشند.
باشندگان مختلف اين ولايت نظريات خود را در مورد مشکلات گوناگون به شکل ذيل ابراز کرده است.
 معيوب: حکومت بايد کمک ها با معوبين بيشتر نمايد

زرنج( پژواک، ٢٧ سنبله ٩٢):باشندگان  مرکز ولايت نيمروز از نبود آب صحى آشاميدنى و باشندگان ولسوالى ها از خشکسالى شکايت دارند.
ولايت نيمروز که در جنوب کشور در سرحد با ايران و پاکستان موقعيت دارد، داراى دشت هاى وسيع است ؛ اما ذخاير آب آن  خيلى کم است.
يکتعداد باشندگان اين ولايت مى گويند که  آب زير زمينى اين ولايت نمکى و قابل استفاده نيست که از اثر  آن با مشکلات گوناگون مواجه شده اند.
 
 باشندگان مرکز اين ولايت مى گويندکه  مشکل عمده و اساسى آنها نبود آب صحى آشاميدنى ميباشند که يک ليتر آب را به يک افغانى  ميخرند.

زرنج (پژواک،٢٧ سنبله ٩٢): باشندگان ولايت نيمروز، خواهان تهيۀ آب صحى آشاميدنى، تحکيم امنيت و جلوگيرى قاچاق مخدر از دولت هستند.
 
گل احمد باشندۀ شهر زرنج مى گويد که تهيه نمودن آب آشاميدنى صحى، يگانه خواست آنها از دولت است.
 
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که هرچند درياى هلمند در اين ولايت جريان دارد؛ اما آنها از آن استفاده کرده نمى توانند و به ايران ميرود.
 
به گفتۀ موصوف، مردم از تانکرها در بشکه آب ميگيرند؛ اما يکتعداد خانواده هاى بى بضاعت، توان اين کار را نيز ندارند.
 

زرنج (پژواک،٢٢ اسد ٩٢): باشندگان ولایت نیمروز از نا امنى شکايت دارند؛ اما مقامات امنيتى ميگويند که ناامنی ها در ولایات هلمند و فراه، تاثیر مستقیم بالای این ولایت داشته است.
 
به گفتۀ مسولین ولایت نیمروز، مخالفین مسلح دولت از ولایات هلمند و فراه، جهت حملات تخریبی به این ولایت می آیند.
 
نيمروز، یکی از ولایات دورافتادۀ افغانستان است که با دو ولایت ناامن هلمند و فراه، و با دو کشور پاکستان و ایران هم مرز است.
 

 زرنج ( پژواک، 27سنبله ٩٢): مسوولين ولايت نيمروز مى گويند که يکتعداد پروژه هاى کوچک و بزرگ بازسازى در اين ولايت تطبيق گرديده که درنتيجۀ آن، زمينه هاى کارى براى مردم مساعد گرديده است.
 
اما باشندگان ولسوالى هاى اين ولايت از نبود سهولت هاى ابتدايى زندگى شکايت دارند و مى گويند، لازم است، تا پروژه هاى بيشتر بازسازى در اين ولايت تطبيق گردد.
 
محمدقاسم خدرى  معاون والى نيمروز به آژانس خبرى پژواک گفت که زمينۀ هاى کارى به علت تطبيق پروژه هاى بازسازى، در ١١ سال گذشته براى مردم مساعد گرديده است.

زرنج(پژواک، ٢٧ سنبله ٩٢):مردم و مسوولين ولايت نيمروز وضعيت معارف در مرکز ومناطق نزديک اين ولايت بهتر دانسته؛ اما از نبود معلمين مسلکى، کتب و تعمير مکاتب شکايت دارند.
 
عبدالواحد حکمت، رييس معارف نيمروز مى گويد که در اين ولايت ٢٥٠ مکتب فعاليت دراد که  درحدود ٨٦ هزار شاگرد مصروف تعليم است که ٤٠ درصد آنها اناث تشکيل کرده است.
 
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که در اين ولايت علاوه بر مکاتب ٥ ليسه تخنيکى و زراعتى در مرکز و ولسوالى هاى اين ولايت وجود دارد.
 
وى مى گويد همچنان ٢٠ مدرسۀ دينى خصوصى که داراى متعلمين اناث و ذکور است،  فعاليت دارد.
 

Pages

خبر های انتخاباتی

By: پژواک , Date:16/10/2018

مقام های محلی در نیمروز از تامین امنیت در روز انتخابا...

زرنج(پژواک، ٢٤ ميزان ٩٧): مقام های محلی در نیمروز، از آماده گی ها برای تامین ا... ادامه مطلب

تخطى ها

Many Nimroz polling centers’ votes quarantined
By: رامين , Date:21/04/2014

آراى ده ها مرکز انتخاباتى در ولايت نيمروز قرنطين شد

  زرنج (پژواک، ٣١حمل ٩٣): دفترولايتى شكايات انتخاباتى ولايت نيمروز، از ق... ادامه مطلب

انتخابات شوراهاى و

هزاران شاگرد به علت مسدودى مکاتب در نيمروز از تعليم بازمانده اند
By: رامين , Date:16/09/2015

هزاران شاگرد به عل...

زرنج (پژواک، ٢٥سنبله٩٤): رييس شوراى ولايتى نيمروز ميگويد که امسال٢٠مکتب در اين... ادامه مطلب

شوراهای ملی

"بيگانگان نمى خواهند که نيروهاى امنيتى، مسلکى تربيه شوند"
By: رامين , Date:10/08/2015

"بيگانگان نمى خواهند که نيروهاى امنيتى، مسلکى تر...

زرنج (پژواک،۱۹ اسد۹۴): صدها تن از مردم، جنازۀ دو محصل اکادمى پوليس را که در حم... ادامه مطلب