By: شکورکامران , Date:24/12/2018
گردیز(پژواک، ۳ جدی ۹۷): مسئولین څارنوالی استیناف پکتیا می گویند که مکتوب های نامزدان معرفی شده از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، تاکنون در اختیار آنها قرار نگرفته است. کمیسیون شکایت های انتخاباتی پکتی... ادامه مطلب
By: شکورکامران , Date:19/11/2018
گردیز(پژواک، ۲۸عقرب ۹۷): کمیسیون شکایات انتخاباتی پکتیا، دو نامزد دیگر ولسی جرگه را، به علت ارتکاب تقلب در روند انتخابات، به لوی څارنوال معرفی کرد. هدایت عصمتی رییس کمیسیون شکایت های انتخاباتی این ولایت، به تاریخ ۲... ادامه مطلب
By: شکورکامران , Date:12/11/2018
گردیز (پژواک، ٢١ عقرب ٩٧): حامیان چهار نامزدی که در پکتیا به څارنوالی معرفی شده اند، میگویند که فیصلۀ دیروز کمیسیون شکایات انتخاباتی عادلانه نیست؛ زیرا مسئله زورمندان و پر شدن صندوق های رای درست بررسی نشده است. امر... ادامه مطلب

گزارشهای ویدیویی

Currently there are no video news of Paktia.To see other videos

گردیز(پژواک، ۳ جدی ۹۷): مسئولین څارنوالی استیناف پکتیا می گویند که مکتوب های نامزدان معرفی شده از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، تاکنون در اختیار آنها قرار نگرفته است.

 

گردیز(پژواک، ۲۸عقرب ۹۷): کمیسیون شکایات انتخاباتی پکتیا، دو نامزد دیگر ولسی جرگه را، به علت ارتکاب تقلب در روند انتخابات، به لوی څارنوال معرفی کرد.

 

گردیز (پژواک، ٢١ عقرب ٩٧): حامیان چهار نامزدی که در پکتیا به څارنوالی معرفی شده اند، میگویند که فیصلۀ دیروز کمیسیون شکایات انتخاباتی عادلانه نیست؛ زیرا مسئله زورمندان و پر شدن صندوق های رای درست بررسی نشده است.
امروز در مرکز پکتیا "گردیز"، ده ها طرفدار چهار نامزد برای اعتراض گردهم آمده بودند.
کریم الله به نمایندگی از اعتراض کنندگان گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی پکتیا، آرای مراکزى را که صندوق های رای در آن از سوی زورمندان پر شده بود باطل نکرده؛ بلکه آرای شفاف مردم را باطل اعلام نموده است.

گردیز(پژواک، ۱۹ عقرب ۹۷): کمیسیون شکایت های انتخاباتی ولایت پکتیا، هزاران آرا را باطل اعلان کرده  و به اتهامات مختلف، چهار نامزد ولسی جرگه را به څارنوالی معرفی نموده است.

 

Pages

خبر های انتخاباتی

By: شکورکامران , Date:24/12/2018

څارنوالی استیناف پکتیا: مکتوبهای نامزدان معرفی شده تا...

گردیز(پژواک، ۳ جدی ۹۷): مسئولین څارنوالی استیناف پکتیا می گویند که مکتوب های ن... ادامه مطلب

خبر های انتخاباتی

Protestors block Kabul-Gardez highway for a second day
By: ساحل منگل , Date:10/09/2015

تجاران پکتيا شاهراه کابل-پکتيا را براى روز دوم نيز مس...

گرديز (پژواک، ١٩ سنبله ٩٤): ده ها تن از اعضاى شوراى ولايتى، جامعه مدنى و تجارا... ادامه مطلب