Foreign troops to help secure 2014 elections

مزار شريف (پژواک، ١٥ ثور ٩٢): نيروهاى حافظ صلح در شمال مى گويند که امنيت انتخابات سال ٢٠١٤ ميلادى را خود افغان ها تامين کرده ميتوانند.
جنرال وولمر قوماندان آيساف در زون شمال، شام گذشته طى نشست خبرى در مزار شريف گفت که سال ٢٠١٤ ميلادى، در مجموع براى افغان ها مهم است؛ زيراکه امنيت انتخابات را خود افغان ها در دست ميگيرند.
موصوف افزود: اکنون نسبت به انتخابات گذشته تغييرات مثبت و همه جانبه در نيروهاى افغان به وجود آمده، که توان حفظ امنيت کشور شان به آنها واگذار گرديده است.
به گفتۀ وى، در تعداد نيروهاى افغان در شمال، سه چند افزايش به وجود آمده، سلاح هاى جديد به دست آورده اند و مراکز آموزش مسلکى در همين زون براى شان ايجاد گرديده، که همۀ اين ها روحيۀ آنها را تقويت ميبخشد.
وولمر گفت: "افغانستان کشور مستقل است، سرنوشت انتخابات اين کشور، در دست خود افغان ها است و آنها توان تامين امنيت اين انتخابات را دارند."
موصوف افزود که آنها فقط به شکل مشوره با نيروهاى افغان کمک کرده ميتوانند؛ اما اين به معنى نيست که آنها در روز انتخابات تنها تماشاگر افغان ها هستند، بلکه از آنها کمک و حمايت مى نمايند.
وولمر گفت: آرزو دارد که افغان ها آيندۀ کشور شان را درک کرده باشند و از حق راى دهى خود در انتخابات، عقب نشينى نکنند.
 موصوف افزود که در حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠ سرباز آلمانى بعد از ٢٠١٤ ميلادى در افغانستان باقى خواهند ماند.
به گفتۀ وى، تلاش دارد پروژه هايى را که در شمال کشور آغاز کرده اند، تکميل نمايند.

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.