Angiza Shinwari succumbs to injuries in Kabul

جلال آباد (پژواک، ٢٧ دلو ٩٣): انگيزه شينوارى وکيل شوراى ولايتى ننگرهار که در  انفجار جراحت برداشته بود، در اثر جراحات شديد جان داد.
انگيزه شينوارى، به تاريخ (٢١دلو) در يک رويداد انفجار ماين در شهر جلال آباد جراحت برداشت که بعد از تداوى ابتدايى، به شفاخانۀ سردارمحمد داوود خان کابل منتقل گرديد.
مقامات گفته بودند که اين رويداد، ناشى از انفجار ماين جاسازى شده در موتر وى بود که در جريان آن، رانندۀ موتر کشته شد و پنج شاگرد ليسۀ بى بى حوا در آن جراحت برداشت.
نويد شينوارى پسر خالۀ انگيزه شينوارى، به تاريخ(٢٧ دلو) به آژانس خبرى پژواک گفت که موصوف حوالى ساعت ١٢:٠٠ شب گذشته در شفاخانه جان داد.
وى افزود: "شب گذشته داکتران عمليات وى را در شفاخانه انجام دادند و پاى دوم او را نيز قطع کردند؛ اما فشار وى، حوالى ساعت٠ ١٢:٠شب پايين آمد و جان داد."
نويد شينوارى گفت که يک پاى انگيزه شينوارى، سه روز قبل در جريان عمليات قطع شد و بعداً وضعيت صحى او بهتر خوانده شده بود؛ اما پاى دوم او نيز به علت فشار پايين، روز گذشته قطع شد.
به گفتۀ موصوف، در جريان انفجار پاهاى اين وکيل، شديداً ضربه ديده بود و داکتران گفته بودند که بجز قطع کردن پاهاى او، چارۀ ديگر ندارند.
ذبيح الله زمرى نمايندۀ شوراى ولايتى ننگرهار که با انگيزه شينوارى در شفاخانه بود، به پژواک تاييد کرد که اين وکيل، شب گذشته در شفاخانه جان داده است.
به گفتۀ وى، مراسم جنازۀ انگيزه؛ ساعت ٢:٠٠ بعد از ظهر امروز در ميدان ورزشى شيرزى ننگرهار برگزار خواهدشد.
انگيزه شينوارى ٣٣ سال عمر داشت و باشندۀ ولسوالى شينوارى ننگرهار بود. موصوف در  دورۀ فعلى و قبلى شوراى ولايتى، وکيل بود و قبل از وکالت، به حيث فعال مدنى و ژورناليست ايفاى وظيفه ميکرد.
شمارى از وکلاى شوراى ولايتى، فعالان مدنى و باشندگان محلى در رسانه هاى اجتماعى، از  مرگ وى ابراز تاسف کرده و آن را يک ضايعه خوانده اند.
قبل از اين، اجمل عمر منشى شوراى ولايتى ننگرهار، طى صحبتى با پژواک گفته بود که حکومت بايد در مورد رويداد انگيزه شينوارى، تحقيقات جدى انجام دهد و عاملين آن را به پنجۀ قانون بسپارد.
از سوى ديگر، ادارۀ مستقل ارگان هاى محل، از مرگ انگيزه شينوارى ابراز تاسف کرده است.
در خبرنامه اى که از سوى اين اداره به آژانس خبرى پژواک ارسال گرديده، آمده است که مرگ انگيزه شينوارى، براى تمامى حکومتدارى محلى، يک خبر تاسف آور است.
 متين بيگ سرپرست اين اداره گفته است که نبود فعاليت هاى انگيزه شينوارى در شوراى ولايتى ننگرهار، هميشه محسوس خواهد بود.
ادارۀ مستقل ارگان هاى محل؛ از ارگان هاى امنيتى خواسته است که در تامين امنيت نمايندگان شوراى ولايتى، توجه بيشتر داشته باشند.

 

 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.