برخى باشندگان بادغيس از کارکرد حکومت و شوراى ولايتى ناراض اند

قلعه نو (پژواک، ٣١ جوزا ٩٤): برخى باشندگان بادغيس، از کارکرد شوراى ولايتى راضى اند؛ اما برخى ها نه تنها از کارکرد شوراى ولايتى، بلکه از کار حکومت در اين ولايت نيز رضايت ندارند.
انتخابات شوراهاى ولايتى و دور اول رياست جمهورى در ١٦ حمل و دور دوم رياست جمهورى در ٢٤ جوزاى سال روان برگزار شد؛ اما نتايج آن به دليل جنجال هاى انتخاباتى، با حدود هفت ماه تاخير اعلام شد.
به اساس اين نتايج، حکومت وحدت ملى و شورا هاى جديد ولايتى ايجاد شد.
 عبدالعزيز بيگ، مونسه قادرى، محمد فريد اخى زى، بهاءالدين قادسى و ملا عبدالله افضلى چهره هاى جديد شوراى ولايتى بادغيس در شمال- غرب افغانستان اند؛ اما محمدناصر نظرى، مولوى عبدالباسط صارم، ضياگل حبيبى و خان جان ظفر اعضاى دور گذشته اين شورا بوده که به دور جديد نيز راه يافته اند.
باشنده گان بادغيس در مورد کارکرد اين شورا وحکومت نظريات متفاوت دارند.
محمد عثمان باشنده مرکز ولایت بادغیس به این باور است که شورای ولایتی، یگانه ارگانى است که مردم می‌تواند مشکلات شان را در آن مطرح کنند.  
موصوف گفت که شورای ولایتی، منازعات قومی را که در برخى موارد منجر به قتل چند تن نیز شده بود، در مناطق دايزنگى ولسوالى آبکمرى و لاله زار ولسوالى جوند حل نموده است.
او افزود: "شوراى ولايتى ارگان مردمی است و مردم می‌توانند مشکلات شان را با آنها با خاطر جمع مطرح نمایند و درمجموع ما راضی هستیم."
محمدشعيب باشنده قريه پهلوانان ولسوالى آبکمرى نيز تاييد مى کند که برخى منازعات قومى در اين ولسوالى از اثر سعى و تلاش شوراى ولايتى حل شده و افزود که در حال حاضر نيز اين شورا تلاش دارد تا بر سر جنگل هاى پسته در اين ولسوالى ميان مردم نزاع به وجود نيايد.
اما موصوف گفت که اين شورا تا حال در قسمت پروژه هاى عمرانى چون سرک، برق و غيره موفق نبوده است.
همچنان به گفته وى، ولسوالى آبکمرى که يکى از ولسوالى هاى امن اين ولايت بود؛ اما در اين اواخر ناامن شده و شوراى ولايتى بايد در همکاری با ارگان هاى حکومتى در رفع این مشکل نيز تلاش مى کرد که نکرده است.
اما سیف الدین یک تن از فعالان جامعه مدنی بادغیس می‌گوید که شوراى ولايتى اين ولايت، هيچ دستاوردى براى مردم ندارد.
وى علاوه کرد: "این شورا فقط بخاطر منافع خود شان کار می‌کند."
 به گفته وی، مردم بادغیس و اعضای نهادهای جامعه مدنی، چندین بار مشکل نبود آب آشامیدنی در برخى مناطق اين ولايت، نبود برق و تکميل نشدن سرک حلقوى بادغيس- هرات را با اين شورا، نمايندگان اين ولايت در شوراى ملى و برخى مقام‌ها هاى حکومت در ميان گذاشته؛ اما به آن توجه نشده و تا حال در اين مورد کدام اقدام صورت نگرفته است.
به گفته وى، گرچه شوراى ولايتى چندين بار در همکارى با مردم تظاهرات نموده؛ اما تنها مظاهره کافى نيست و بايد مقام‌هاى حکومت را وادار به رفع مشکلات يادشدۀ مردم بادغيس می‌کرد؛ در غير آن نمى توان گفت که اين شورا در کارها موفق بوده است.
به اساس يک گزارش ماه سرطان سال ١٣٩٣ آژانس خبرى پژواک، آب شور؛ مشکلى است که باشندگان برخی مناطق مرکز و ولسوالى هاى مقر و آبکمرى بادغيس، از آن رنج مى برند و سبب ايجاد مشکلات صحى براى تعداد آنها شده است. 
برخى باشندگان اين مناطق از آب ذخيره شدۀ باران و يا هم آب شور استفاده مى کنند؛ اما کسانى که توان اقتصادى دارند، آب شيرين را خريدارى مى کنند.
ادارۀ ثبت احوال نفوس بادغيس، تعداد باشندگان مناطقى را که آب شيرين ندارند، حدود ٢٠٠ هزار تن تخمين مى کند.
سيف الدين گفت که کار روى اين پروژه از يک سال به اين طرف بسيار به کندى پيش می‌رود. اين پروژه بايد در شش ماه تکميل ميشد.
همچنان کار ساخت سرک حلقوى به طول ۲۳۷ کیلومتر در سال ١٣٩١ آغاز شده و وزیر فواید عامه در آن زمان گفته بود که این سرک، در مدت سه سال آینده آسفالت می گردد.
سيف الدين افزود که ٣٥ کيلومتر اين سرک از مرکز بادغيس تا منطقه لامان مرکز اين ولايت جغل اندازى شد که آن هم از اثر سيلاب ها دوباره تخريب گرديده و از يک سال به اين طرف، کار اين پروژه متوقف است.
با تکميل شدن اين سرک که ولایات غربی افغانستان به شمال و از این طریق افغانستان، به کشورهای آسیای میانه وصل می‌شود، ٤٥٦ ميليون دالر هزينه بر می‌دارد که از سوى بانک انکشاف آسيايى تمويل می‌شود.
همچنان قرارداد تمدید خط انتقال برق از ترکمنستان به شهر قلعۀ نو، مرکز این ولایت در ماه قوس سال ١٣٩٠ میان وزارت انرژی و آب افغانستان و یک شرکت ایرانی به امضا رسید.
مقامات وزارت انرژی و آب گفته بود که این پروژه ۱۵ میلیون دالر هزینه می برد و تا هجده ماه دیگر تکميل خواهد شد.
به گفته مقام‌ها، با اجرای این پروژه ۵۰ هزار تن از ساکنان شهر قلعه نو، که شامل ۷ هزار خانواده می شوند، به نیروی برق دسترسی خواهند یافت.
 اما سيف الدين گفت که کار اين پروژه نيز تا حال تکميل نشده و هشت ماه پيش به دليل ناامنى ها در ولسوالى مقر اين ولايت متوقف است.
به گفته وى، مردم و جامعه مدنی بیشتر اوقات، صدای شان را از طریق رسانه ها بلند می‌کنند؛ اما دولت به آن توجه نمى کند.
او علاوه کرد: "شما می‌دانيد که در این دو سال، جوانان و مردم از بیکاری زیاد رنج می‌برند؛ پروژه های کاری در این ولایت تعطیل است و اکنون که مردم از شورای ولایتی و وکیل های پارلمان دل سرد شده اند، باور شان از رسيدگى به این سه چالش نيز قطع شده و می‌گويند که حل شدنی نیست."
بهاءالدین قادسی رییس شورای ولایتی بادغيس گفت که شوراى ولايتى بادغيس، برخى مشکلات مردم را حل کرده است.
به گفته وى، اين شورا توانسته است که برخى منازعات قومى در ولسوالى هاى جوند، قادس، آبکمرى و مقر اين ولايت را حل کند.
اما او نيز شکايت مردم مبنى بر عدم رسيدگى به سه چالش يادشده (نبود آب شیرین آشامیدنی، برق و سرک حلقوى) را می‌پذيرد.
به گفته وى، اين در حالى است که شوراى ولايتى براى عملى شدن این پروژه ها تلاش نموده و پيشنهادات مردم را با مقام‌ها در مرکز کشور شريک ساخته است.
قادسى گفت که شوراى ولايتى، مشکلات مردم بادغيس و پيشنهادات آنها در بخش پروژه هاى عام المنفعۀ ديگر چون زراعت، مالدارى و غيره را نيز با  مقام‌ها شريک ساخته؛ اما مقام‌ها تنها وعده داده اند و تا حال عملى نشده است.
همچنان به گفته وى، شرايط موجوده کشور که از ديد هيچ کسى پنهان نيست، عامل حل نشدن برخى مشکلات می‌باشد.
اما قادسى افزود که شوراى ولايتى، پيشنهادات مردم در مورد حل مشکلات شان را پيگيرى مى کند.
او گفت: "شورای ولایتی بادغیس، همیشه از کارکرد ارگانهای محلی در بادغیس نظارت دارد و طی جلساتى، نتایج حل و یا نا حل آن را به مردم گزارش داده و مردم را در جریان قرار داده است."
شرف الدین مجیدی رییس دفتر والی بادغیس نيز سه پروژه يادشده (آب، برق و سرک حلقوى) در اين ولايت را خيلى مهم می‌داند و با حق به جانب دانستن مردم در قسمت توقف این پروژه ها افزود که از یک سال به این سو هیچگونه کار بالای سرک حلقوی صورت نگرفته، درحالیکه به منظور تامین امنیت در امتداد اين سرک) قیصار- لامان( حدود دو هزار نیروی محافظتی مستقر هستند.
موصوف تصریح نمود: "دلایلی است در بالا که این به شکل یک معما در آمده که نه حکومت محلی آن را حل کرده می تواند و نه هم مردم ما و متاسفانه کار آن متوقف است."
همچنان به گفته وى، برخی مشکلات بین شرکت قراردادی و وزارت انرژی و آب سبب شده است که کار پروژه انتقال برق نيز از حدود ١٠ ماه به این سو متوقف می‌باشد.
او گفت: "امیدواری ها براى ادامه کار این پروژه نیز پیدا شده است، مقام ولایت بادغیس چندی قبل درخواست یک قطعه محافظتی ١٠٠ نفری را نموده بود که خوشبختانه از سوی ریاست جمهوری منظور شده است."
او گفت که کار پروژۀ آب آشامیدنی ٨٠ درصد پیش رفته است و در صورتی که موانعی ایجاد نشود، تا آخر سال روان، کارهای شاقه و کندن کاری آن تکمیل می شود.

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.