سيد يوسف حليم به حيث رييس ستره محکمه تعيين شد

کابل(پژواک، ٥ اسد ٩٤): سيد يوسف حليم عضو شوراى عالى ستره محکمه، به حيث رييس اين محکمه تعيين شد.
يوسف حليم، ماه گذشته به حيث عضو شوراى عالى ستره محکمه، مورد اعتماد ولسى جرگه قرار گرفته بود.
داکتر عبدالله عبدالله رييس اجرايى حکومت، امروز(٥ اسد) در نشست  شوراى وزيران گفت که سيد يوسف حليم، به حيث رييس ستره محکمه تعيين شده و وظيفۀ جديد خود را به زودى آغاز خواهد کرد.
موصوف از يوسف حليم خواست که صداقت و بى طرفى خود را در زمان وظيفۀ خود ثابت سازد.
يک منبع ستره محکمه که از ذکر اسمش خود دارى کرد، به پژواک گفت که مراسم تحليف سيد يوسف حليم، صبح امروز در ارگ انجام شد.
به گفتۀ منبع، رييس جمهور غنى بعد از اين به ستره محکمه آمد و يوسف حليم را به حيث رييس ستره محکمه معرفى نمود.
حکومت افغانستان، به تاريخ(١٠ سرطان) سال جارى، يوسف حليم و انيسه رسولى را براى عضويت در شوراى عالى ستره محکمه به  ولسى جرگه معرفى کرده بود؛ يوسف حليم با به دست آوردن.١٠٣ راى موافق٧٣ راى مخالف،٤ راى باطل و١٣ راى سفيد توانست که مورد اعتماد ولسى جرگه قرار گيرد.
قانون پوه سید یوسف حلیم فرزند سید حسن؛ در سال ١٣٣٨هجری شمسی متولد گردیده است.
تعلیمات ابتدایی را در لیسه نادریه به اتمام رسانده و سند ليسانس را در سال ١٣٥٦از پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به دست آورده  و سند ماستری  را در رشته حقوق عمومی، از پوهنتون آزاد اسلامی به دست دارد.
موصوف در ١٣٦٤در ریاست قوانین وزارت عدلیه، وظیفه را آغاز کرده و در جریان ٢٤سال در این وزارت در پست های مختلف ایفاى وظیفه نموده است، که آخرین وظیفۀ وى معاون اداری و معاون مسلکی می باشد.
وی بخاطر بلند بردن ظرفیت، در کشورهای مختلف سفر نموده و در ورکشاپ هاى کوتاه مدت شرکت کرده  که در جریان وظیفه، تقدیرنامۀ درجه اول، دوم و سوم را به دست آورده است.
در مادۀ  يک صد وهفدهم  قانون اساسى آمده است؛ سترمحکمه مرکب است از۹ عضو که از طرف رييس جمهور با تاييد ولسى جرگه و با رعايت احکام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده يکصد و هجدهم اين قانون اساسى در آغاز به ترتيب ذيل تعيين مۍ گردند: 
سه نفر براى مدت چهار سال، سه نفر براى مدت مدت هفت سال، و سه نفر براى مدت ۱۰ سال. تعيينات بعدى براى مدت ده سال مى باشد  تعيين اعضا براى دوبار جواز ندارد. رييس جمهور يکى از اعضا را به حيث رييس سترمحکمه تعيين مۍ کند. 
اعضاى ستره محکمه به استثناى حالت مندرج ماده يک صد و بيست و هفتم اين قانون اساسى، تا ختم دوره خدمت، از وظايف شان عزل نمى شوند.

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.