" جنرال دوستم رهبرى جنگ کندز را به دوش بگيرد"

كندز(پژواک،۱۲سنبله ۹۴):صد هاتن بابرگزارى اجتماعى درولایت کندزاز اوضاع امنيتى ابرازنگرانی کرده وازحکومت خواستند که جنرال دوستم راجهت رهبری جنگ به این ولایت اعزام نمايد.
جنرال عبدالرشيددوستم معاون اول رياست جمهورى ماه گذشته به ولايت فارياب رفت وباگرفتن رهبرى جنگ، ساحات زيادى از ولسوالى هاى قيصار والمار را از تصرف مخالفان مسلح خارج نمود.
وى که به تازگى به کابل برگشته،از طالبان خواسته است که سلاح را برزمين گذاشته و ازجنگ دست بکشند، درغير آن سرکوب خواهند شد.
جنرال دوستم ميگويد که دولت وى را به هرولايتى که اعزام کند، حاضر است که مخالفان مسلح را يا به صلح مجبور گرداندو يا هم سرکوب نمايد.
امروز صدها تن درشهر کندزگردهم جمع شده، حکومت رادرتامين امنيت به بی توجهی متهم کرده وگفتند که مخالفان مسلح به دروازه های شهر رسیده اند وبیشتر ساحات ولسوالی هادر تصرف آنان قراردارد.
ضابط عزيزالله يكتن ازمتنفذين كندزگفت ،باوجوديكه چند ماه ازتصرف مناطق مختلف كندزميگذرد،اما تابه حال حكومت در خارج کردن اين مناطق ازکنترول طالبان، ناكام بوده است.
وى افزود كه طالبان قوت كامل دارند وتازمانيكه برنامه گسترده عملى روى دست گرفته نشود، برگشت امنيت مطمين درين ولايت ناممكن است.
اين متنفذ ازحکومت خواست که جنرال دوستم راجهت رهبری جنگ به کندز بفرستد که مانند فارياب وسرپل مناطق ازدست رفته راازتصرف طالبان بيرون كند.
عبدالعلى يكتن ازقوماندانان سابق جهادى ادعا كرد كه اکثرساحات كندزدرتصرف طالبان وداعش قراردارد وحكومت بايد درسركوبى لانه هاى آنان هرچه زودتر اقدام کند.
وى گفت: (( بیش ازپنج ماه میشود که کندز در آتش جنگ میسوزد نزدیک به سه ماه میشود که ولسوالی دشت ارچی وبخش های بزرگ ولسوالی های قلعه زال، چهاردره ،خان آبادومرکزکندزدرتصرف مخالفان است، اما دولت امنيت را تامين کرده نتوانسته است.))
محمديوسف ايوبى،رئيس شوراى ولايتى كندز گفت که هزاران خانواده به علت جنگ و ناامنى خانه وزندگی شان را رها کرده درمركز کندزدر فضاى باز به سرمی برند که روند بیجا شدن خانوادها در حال افزایش است.
ناامنى و جنگ ها در کندز علاوه بر تلفات بر مخالفان مسلح ونيروهاى دولتى و افراد مُلکى، حدود ٢٠ هزار خانواده را که تعداد شان به بيش ازيکصدهزار تن ميرسد، بيجا نموده که هنوزهم هزاران خانواده بدون سرپناه و درخانه هاى کرايى ومنازل اقارب شان به سر برده و منتظر برگشت به خانه و کاشانۀ خود هستند.
رئيس شوراى ولايتى كندز ميگويد که وضعيت امنيتى به محدوده مركزشهركندزخلاصه شده وهم اكنون مشكلات جدى فراراه  باشندگان اين ولايت وجوددارد.
وى بازپسگيرى ساحات ازدست رفته راازتوان نيروهاى محلى بالادانسته علاوه نمود:((تازمانيكه درراس عمليات مقام هاى بلندپايه مركزحضورنداشته باشند،درين ناهماهنگى ارگانهاى موجود،هيچگونه پيشرفتى صورت نميگيرد.))
سيدسرورحسينى،مسوول مطبوعات قوماندانى امنيه كندزبه آژانس خبرى پژواک گفت كه دولت برنامه هاى را براى تصرف ساحات ازدست رفته روى دست دارد،امادرمورد قابليت نيروهاى امنيتى براى انجام عمليات تصفيوى وخواست مردم جهت اعزام معاون اول رياست جمهورى حاضربه گفتگو نشد.
 
 
 
 
 
 
 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.