معطلى در تذکرۀ الکترونيکى به ضرر مردم و انتخابات است

فيض آباد(پژواک،٢٦سنبله۹۴): شوراى ولايتى بدخشان، معطلى در توزيع تذکرۀ الکترونيکى را به ضرر مردم و پروسۀ انتخابات دانسته و خواستار آغاز هرچه عاجل توزيع تذکره گرديد.
اين شورا که داراى ١٥ عضو به شمول سه زن است، طى نشستى وبا نشر اعلاميه اى گفته است که قانون ثبت احوال نفوس، تصويب و توشيح گرديده و بدون دليل قانونى، توزيع تذکره نبايد معطل قرار بگيرد.
ناجى نظرى رييس شوراى ولايتى بدخشان، به آژانس خبرى پژواک گفت که شوراى ولايتى به اتفاق آرا فيصله نموده که با احترام کامل به تمام اقوام ساکن کشور، نوشته جملۀ "جمهورى اسلامی افغانستان" را کافى ميداند و ضرورت به درج کلمۀ "افغان" را نمى بيند.
وى افزود که با توزيع تذکرۀ الکترونيکى، از تقلبات انتخاباتى و تکرار جرايم توسط افراد جلوگيرى ميشود.
طرح قانون ثبت احوال نفوس، بعدازتصويب شوراى ملى در ماه قوس سال گذشته، از سوى رييس جمهور توشيح شد؛ امابه شمول برخى اعضاى شوراى ملى، نهادهاى مدنى و احزاب، خواهان ذکر کلمه "افغان"  روى تذکرۀ برقى که به اساس قانون يادشده توزيع مى شود، گرديدند.
اما برخى ها مى گفتند که روى تذکره "جمهورى اسلامی افغانستان" نوشته شده و همین مفهوم را می رساند که تذکره، مربوط يک افغان است.
احمدجاويد، جاويدمنشى شوراى ولايتى بدخشان ميگويد که توزيع تذکره مراحل قانونى وحقوقى خود را طى نموده وهيچ دليلى براى معطل بودن آغاز توزيع تذکره وجود ندارد.
وى گفت: "اگر توزيع تذکره همچنان معطل بماند، به ضرر مردم و پروسۀ انتخابات تمام ميشود."
اين درحالى است که قبل ازاين، مردم در ولايات مختلف با تشکيل جلسات و اجتماعات، بر درج کمله "افغان" و"اسلام" در تذکره الکترونیکی تاکيد کرده و گفته اند که همه مردم افغانستان، افغان هستند و در صورتیکه روند توزیع تذکره بدون درج کلمه"افغان" آغاز شود، تذکره را اخذ نخواهند کرد.

 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.